Δελτίο Τύπου 791                                                                               Αθήνα 10/11/2023

Μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής «Μαύρο λιθάρι» Δήμου Σαρωνικού, επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ επισκέφθηκε την ευρύτερη περιοχή, πραγματοποίησε επιτόπιες μετρήσεις και έκανε δειγματοληψίες νερών κολύμβησης (βλέπε χάρτη)

  Τα δείγματα αναλύθηκαν χημικά και προσδιορίστηκαν μικροβιολογικά ( συνημμένοι πίνακες)

  Από τους πίνακες των αποτελεσμάτων και τις φωτογραφίες που έγινε λήψη διαπιστώνονται τα παρακάτω:

  1. Από τις φωτογραφίες και την επιτόπια έρευνα, παρατηρήθηκαν αγωγοί « αγνώστου ταυτότητας»  ύποπτοι για παροχέτευση  αποβλήτων και λυμάτων.
  • Από τους πίνακες των αποτελεσμάτων διαπιστώνονται τα εξής:

α. Μικροβιολογικοί προσδιορισμοί

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Μικροβιολογικών προσδιορισμών σε θαλασσινό νερό από παραλία Μαύρο  Λιθάρι Αναβύσσου,   στις 7 / 11 /  2023

.

Α/ AΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣΣυντεταγμένες (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος )Ώρα δειγματο ληψίαςΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100
E. coliΕντερόκοκκοι
1Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος Σαρωνικού. Περίπου  στα 200 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα αριστερά με αναφορά την θάλασσα. 37.733820, 23.90273711:301570
2Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού.  Περίπου  στα 150 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα αριστερά με αναφορά την θάλασσα. 37.733743, 23.90300311:331170
3Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού.  Περίπου  στα 100 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα αριστερά με αναφορά την θάλασσα. 37.733602, 23.90318411:361600
4Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού.  Περίπου  στα 50 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα αριστερά με αναφορά την θάλασσα. 37.733465, 23.90331311:401400
5Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Μπροστά από το  ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»37.733284, 23.90357811:452432
6Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου  στα 50 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα δεξιά,  με αναφορά την θάλασσα. 37.733054, 23.90364811:482300
7Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού Περίπου  στα 100 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα. 37.732709, 23.90337411:502400
8Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου  στα 130 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα. 37.732539, 23.90364911:552634
9Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου  στα 180 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα. 37.732119, 23.90352812:001270
10Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου  στα 250 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα. 37.731868, 23.90275412:051400
11Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος Σαρωνικού.  Περίπου στα 100  μέτρα από την Καντίνα  στα αριστερά, με αναφορά την θάλασσα37.737653, 23.90492912:10930
12Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 30  μέτρα από την Καντίνα  στα αριστερά, με αναφορά την θάλασσα.37.737143, 23.90506412:131500
13Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Μπροστά από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.736810, 23.9051098:181130
14Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 50  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.736552, 23.9050848:252406
15Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 100  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.736181, 23.90498812:312536
16Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 200  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.735539, 23.90464312:352530
17Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 230  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.735181, 23.90431712:402430
18Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 250  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.735034, 23.90404912:453030
19Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού.  Περίπου στα 280  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα..37.735010, 23.90355212:502076
20Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού.  Περίπου στα 300  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα. (Αγωγός)37.735218, 23.90331012:553500
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ.  για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)  και ΥΑ 46399/1357/1986.250/ 100 ml100/ 100 ml

Η ημερομηνία που έγιναν οι δειγματοληψίες (7-11-23) ήταν μια μέρα φθινοπωρινή χωρίς κολυμβητές , οπότε η ύπαρξη μικροβίων ( πάνω από το ανώτατο όριο) δικαιολογείται μόνο από ανθρώπινη δραστηριότητα (κοντινά σπίτια και άλλες δράσεις) . Τα δείγματα που βρέθηκαν  E. Coli πάνω από τα ανώτατα όρια είναι στον πίνακα τα υπ ‘αριθμόν 5,6,7,8,14,15,16,17,18,20.

 Τα σημεία δειγματοληψίας αυτά βρίσκονται κοντά σε πηγές ρύπανσης

 ( αγωγοί, καντίνες  ,κα)

Β. Επιτόπιες μετρήσεις – αναλύσεις

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Οργανοληπτικών αναλύσεων σε θαλασσινό νερό της παραλίας Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου,   στις  7 / 11 / 2023.        

Α/  ΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣΣυντεταγμένες  ΏραpHΣυγκέντρωσηΟσμή / χρώμα
TDS * g/lΑγωγιμότητα mS/cmΘολερότητα NTU
1Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος Σαρωνικού. Περίπου  στα 200 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα αριστερά με αναφορά την θάλασσα. 37.733820, 23.90273711:307,138,1591,5 
2Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού.  Περίπου  στα 150 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα αριστερά με αναφορά την θάλασσα. 37.733743, 23.90300311:337,838,1582 
3Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού.  Περίπου  στα 100 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα αριστερά με αναφορά την θάλασσα. 37.733602, 23.90318411:367,638,158,82,5 
4Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού.  Περίπου  στα 50 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα αριστερά με αναφορά την θάλασσα. 37.733465, 23.90331311:407,638,1592,0 
5Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Μπροστά από το  ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»37.733284, 23.90357811:457,238,158,32,0 
6Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου  στα 50 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα δεξιά,  με αναφορά την θάλασσα. 37.733054, 23.90364811:487,638,158,51,0 
7Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού Περίπου  στα 100 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα. 37.732709, 23.90337411:507,638,158,91,5 
8Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου  στα 130 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα. 37.732539, 23.90364911:557,638,158,11,8 
9Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου  στα 180 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα. 37.732119, 23.90352812:007,638,158,21,8 
10Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου  στα 250 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα. 37.731868, 23.90275412:057,538,158,31,5 
11Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος Σαρωνικού.  Περίπου στα 100  μέτρα από την Καντίνα  στα αριστερά, με αναφορά την θάλασσα37.737653, 23.90492912:107,638,158,31,9 
12Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 30  μέτρα από την Καντίνα  στα αριστερά, με αναφορά την θάλασσα.37.737143, 23.90506412:137,737,9582,3 
13Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Μπροστά από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.736810, 23.9051098:187,938,158,12,0
14Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 50  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.736552, 23.9050848:257,838,158,32,9
15Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 100  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.736181, 23.90498812:317,638,158,82,0
16Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 200  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.735539, 23.90464312:357,538,158,41,0
17Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 230  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.735181, 23.90431712:407,638,158,81,0
18Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 250  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.735034, 23.90404912:457,538,1592,8
19Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού.  Περίπου στα 280  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα..37.735010, 23.90355212:507,638,1592,0
20Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού.  Περίπου στα 300  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα. (Αγωγός)37.735218, 23.90331012:557,638,1591,6
Επιτρεπόμενα όρια :  ΥΑ 46399/1352/1986. Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα.6,5-8,525   

 Η θολερότητα με όριο το (1) βρέθηκε υψηλότερη 100%, παρά το γεγονός ότι η θάλασσα δεν είχε έντονο κυματισμό, καθώς και τα αιωρούμενα στερεά (TDS) είναι υψηλότερα του ορίου των 25 gr/lt .

Γ. Χημικές αναλύσεις

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών  αναλύσεων σε θαλασσινό νερό της παραλίας Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου,   στις  7 / 11 / 2023.          

Αρ. δείγματοςΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΏραΣυγκέντρωση
Χρωμίου Cr 6+ (μg/L)Νιτρικών NO3(mg/L)Θειικών SO42+ (mg/L)Φωσφορικών   (Ρ2O5) (mg/L)
1Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος Σαρωνικού. Περίπου  στα 200 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα αριστερά με αναφορά την θάλασσα. 37.733820, 23.90273711:3010,231350,1
2Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού.  Περίπου  στα 150 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα αριστερά με αναφορά την θάλασσα. 37.733743, 23.90300311:3310,134650,1
3Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού.  Περίπου  στα 100 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα αριστερά με αναφορά την θάλασσα. 37.733602, 23.90318411:3630,231350,1
4Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού.  Περίπου  στα 50 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα αριστερά με αναφορά την θάλασσα. 37.733465, 23.90331311:4010,239900,4
5Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Μπροστά από το  ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»37.733284, 23.90357811:4510,137800,3
6Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου  στα 50 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα δεξιά,  με αναφορά την θάλασσα. 37.733054, 23.90364811:4810,544100,4
7Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού Περίπου  στα 100 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα. 37.732709, 23.90337411:5030,358800,3
8Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου  στα 130 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα. 37.732539, 23.90364911:5550,354600,4
9Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου  στα 180 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα. 37.732119, 23.90352812:0030,348300,5
10Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου  στα 250 μέτρα από το ξενοδοχείο «Μαύρο Λιθάρι»  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα. 37.731868, 23.90275412:0530,156700,3
11Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος Σαρωνικού.  Περίπου στα 100  μέτρα από την Καντίνα  στα αριστερά, με αναφορά την θάλασσα37.737653, 23.90492912:105LO*40950,35
12Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 30  μέτρα από την Καντίνα  στα αριστερά, με αναφορά την θάλασσα.37.737143, 23.90506412:135LO*37590,2
13Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Μπροστά από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.736810, 23.9051098:186LO*37170,5
14Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 50  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.736552, 23.9050848:256LO*39900,5
15Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 100  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.736181, 23.90498812:315LO*35700,2
16Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 200  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.735539, 23.90464312:355LO*39900,3
17Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 230  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.735181, 23.90431712:4060,335700,2
18Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού. Περίπου στα 250  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα.37.735034, 23.90404912:4530,344100,2
19Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού.  Περίπου στα 280  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα..37.735010, 23.90355212:5030,337800,2
20Παραλία «Μαύρο Λιθάρι».  Ανάβυσσός. Δήμος  Σαρωνικού.  Περίπου στα 300  μέτρα από την Καντίνα  στα δεξιά, με αναφορά την θάλασσα. (Αγωγός)37.735218, 23.90331012:553LO*44100,7
Επιτρεπόμενα όρια :  σύμφωνα με την  *  **3   

 Το εξασθενές Χρώμιο σχεδόν σε ορισμένα δείγματα είναι διπλάσιο του ορίου. Αυτό εξηγείται μόνο εάν στην θάλασσα πέσουν απόβλητα βιομηχανικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Χάρτης των σημείων δειγματοληψίας

Γενικά διαπιστώνεται παρά το γεγονός ότι δεν βρισκόμαστε σε κολυμβητική περίοδο υπάρχει πρόβλημα μόλυνσης – ρύπανσης .

Η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές γύρω από την Αττική.

              Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ