20 εκατομμύρια με ….. ανάθεση!!!

Κατασπατάληση δημοσίου χρήματος με την «έγκριση» της Περιφέρειας Αττικής

Δελτίο Τύπου 782         / Αθήνα, 20 – 10 – 2023

Το ΠΑΚΟΕ που λειτουργεί 44 χρόνια διαπίστωσε από αποφάσεις που αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τις παράνομες πράξεις και παραλείψεις της πρώην Περιφερειάρχη Αττικής Ειρήνης Δούρου, του μετέπειτα Περιφερειάρχη Αττικής Γεώργιου Πατούλη και των υφιστάμενων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής υπηρεσιών για τα υδραυλικά-αντιπλημμυρικά έργα καθώς και για τα έργα οδοποιίας που ουδέποτε ολοκληρώθηκαν στο Ρέμα Κόρμπι. Με τις πράξεις τους αυτές οι προαναφερόμενοι προκάλεσαν μόλυνση και επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αλλά και κατασπατάληση δημοσίων πόρων και δημοσίου χρήματος, σε βάρος όλων των ελλήνων πολιτών. Μετά από 30 χρόνια «χαρτούρας» στο βωμό της διαπλοκής, το πρόβλημα ξεκινά – εάν ξεκινήσει από την αρχή. Ποια αρχή όμως; Με τις παραλείψεις των στοιχείων που χρειάζεται ο νέος «εργολάβος» για να αρχίσει το έργο;

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2023, το ΠΑΚΟΕ κατήγγειλε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ότι και η τότε Περιφερειάρχης Αττικής Ειρήνη Δούρου και ο διάδοχός της Γεώργιος Πατούλης και οι υφιστάμενες αυτών υπηρεσίες της Περιφέρειας, ευθύνονται, ο καθένας ανάλογα με την θέση του και τις αρμοδιότητές του, διότι κατάρτισαν με την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» την από 25.09.2018 εργολαβική σύμβαση, για την κατασκευή έργων (κατηγορίας υδραυλικών-αντιπλημμυρικών έργων και οδοποιίας) διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι της Δημοτικής Ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, μήκους 2.840 μ., περίπου στο τμήμα από την εκβολή του στην παραλία της Βάρκιζας μέχρι το υφιστάμενο τεχνικό έργο του ρέματος στην Λ. Βάρης – Κορωπίου (στο ύψος της σχολής Ευελπίδων), τα οποία ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν. Το έργο αυτό είχε προθεσμία υλοποίησης 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του, δηλαδή έως 25.09.2020.

Ανεκτέλεστα έργα

Ωστόσο, η Περιφέρεια Αττικής και οι υπηρεσίες της δεν παρέδωσαν στην ανάδοχο εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ το σύνολο σχεδόν των απαλλοτριωμένων προς κατάληψη εκτάσεων, πλην τμήματος 250 τ.μ. επί συνολικής έκτασης 2.840 τ.μ., δηλαδή ποσοστό 8,5% περίπου του όλου έργου, ελεύθερο από κάθε βάρος ή δέσμευση, δεν απομάκρυναν τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υπόγεια και εναέρια, ιδιαίτερα της ΔΕΗ, ούτε εκτέλεσαν τις πρόδρομες εργασίες για τον εντοπισμό και την προστασία των αρχαιοτήτων στις συγκεκριμένες εκτάσεις, δεν έκαναν δηλαδή καμμία από τις πρόδρομες εργασίες που προβλέπει το άρθρο 49 του Ν. 4412/2016, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ωρίμανσης του έργου.

Ενώ μάλιστα η Διοίκηση μπορούσε να προσφύγει σε επιτάξεις των υπό απαλλοτρίωση εκτάσεων για την διευκόλυνση των εργασιών στο ρέμα Κόρμπι, οι πρώτες αποφάσεις για επίταξη επικείμενων εκτάσεων εκδόθηκαν στις 28.08.2020, δηλαδή τον τελευταίο μήνα της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και ολοκληρώθηκαν (οι εκδόσεις των αποφάσεων και όχι η πραγματοποίησή τους) τον Απρίλιο του 2021, δηλαδή επτά μήνες μετά την εκπνοή της προθεσμίας υλοποίησης του έργου. Επίσης, η Περιφέρεια και οι υπηρεσίες της σε συνεννόηση με τον Δήμο δεν προχώρησαν σε καθαίρεση και αντικατάσταση ενός γεφυριδίου στην παραλία της Βάρκιζας, το οποίο ενώνει τις δύο όχθες του ρέματος, ενώ το υφιστάμενο γεφυράκι περιορίζει στο συγκεκριμένο σημείο, λόγω των διαστάσεών του, την ομαλή λειτουργία της νεοδιανοιχθείσας τάφρου. Τέλος, η Περιφέρεια με τις υπηρεσίες της δεν προέβλεψε να κατασκευαστεί οριστική τοποθέτηση συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης. Όλες τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις της, η Περιφέρεια με τις υπηρεσίες της δεν τις εκπλήρωσε ούτε πριν την υπογραφή της σύμβασης με την ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ, ούτε κατά την 36μηνη διάρκειά της, ύστερα από τις παρατάσεις που της δόθηκαν, ταυτόχρονα δε είχε γίνει αναστολή της έκδοσης αδειών οικοδομής στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται κοντά στην κατασκευή του έργου του ρέματος Κόρμπι, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτησίες αυτές να μην μπορούν να αξιοποιηθούν.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν να εκτελεστεί έργο μόνο στα πρώτα 300 μέτρα από την παραλία μέχρι και την διάτρηση της Λεωφόρου Σουνίου, να απορροφηθεί μόνο το 10% των εγκεκριμένων πόρων, να απολεσθούν κονδύλια ΕΣΠΑ και να παραμείνει η αβεβαιότητα της τοπικής κοινωνίας που αναστατώθηκε επί τρία χρόνια σε διάστημα 36  μηνών, οπότε και διαλύθηκε η σύμβαση με υπαιτιότητα της Περιφέρειας Αττικής.

Ολιγωρία για ….. αναθέσεις!

Πρόσφατα το ΠΑΚΟΕ ανακάλυψε την υπ’ αριθμ. 1360/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Από την απόφαση προκύπτει ότι η εν λόγω υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής επέλεξε την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, επικαλούμενη «έκτακτα γεγονότα ανωτέρας βίας», δηλαδή την πυρκαγιά στην περιοχή Ρέματος Κόρμπι τον Ιούνιο του 2022 και την ύπαρξη ημιτελών εργασιών ως προς την διευθέτηση του ρέματος λόγω της διάλυσης της σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με την ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ. Την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των Λογοθέτη Αικατερίνης (τακτικού μέλους), Αγγέλη Σπυρίδωνα (αναπληρωματικού μέλους), Ανδρουλάκη Νικόλαου (αναπληρωματικού μέλους), Δημητρίου Γεωργίου (αναπληρωματικού μέλους) και Τημπλαλέξη Γρηγόριου (τακτικού μέλους), που κατήγγειλαν τα εξής : «Το ιστορικό του αναγκαίου αυτού έργου αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της συνειδητής διαχρονικής απραξίας των Περιφερειακών Διοικήσεων και ειδικότερα της σημερινής σχετικά με κάκιστη διαχείριση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία τόσο ανάγκη έχει η λαϊκή οικογένεια:

  • Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε από την Υπηρεσία στις (ΔΤΕ της Π.Ε. Ανατ. Αττικής) στις 19.2.13 με Π/Υ 20.049.000 € (με Φ.Π.Α.).
  • Το έργο κατακυρώθηκε στις 6.12.17 αλλά η σύμβαση υπογράφηκε στις 25.9.18, ύστερα από δέκα και μισό μήνες (!) με προθεσμία περαίωσης στις 25.9.20.
  • Στη συνέχεια το έργο ενεπλάκη σε χρονοβόρες διαδικασίες διάλυσης της σύμβασης, με ευθύνη και της Διοίκησης λόγω μη έγκαιρης πληρωμής λογαριασμών(!), με αποτέλεσμα την οριστική διάλυσή της.
  • Με το από 5-8-2022 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου έγινε η παραλαβή του ημιτελούς κατασκευαστικού αντικειμένου εκτιμώμενου, σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση μόλις στο 10% του συνολικού αντικειμένου.
  • Τέλος, με την 2007/13.9.22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε να προχωρήσει, έπειτα από τη διάλυση της σύμβασης, νέα διαδικασία για την ανάθεση εκτέλεσης του υπολειπόμενου έργου. Αυτό περιγράφεται τώρα σε επικαιροποιημένη μελέτη της Υπηρεσίας με τον Π/Υ να ανεβαίνει στα 20.988.800,39 € (προ Φ.Π.Α.)
  • Ήδη, με την παρούσα εισήγηση, προτείνεται η δημοπράτηση του έργου να γίνει με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης μεταξύ 5 κατ’ επιλογή εταιρειών που αναφέρονται συγκεκριμένα στη σχετική «Πρόσκληση» για διαπραγμάτευση. Και ενώ το έργο βολόδερνε επί 10ετία (από τότε που εγκρίθηκε η οικεία μελέτη) στα πελάγη της συνειδητής απραξίας των Περιφερειακών Διοικήσεων και, τελευταία, της κακοδιαχείρισης, επιχειρείται τώρα η απ’ ευθείας ανάθεσή του. Επιστρατεύεται και πάλι το αιτιολογικό ότι οι ημέρες, που δήθεν θα εξοικονομηθούν με την κατ’ εξαίρεση αυτή διαδικασία, θα αποβούν σωτήριες για την περί το ρέμα περιοχή και τους κατοίκους της! Ακόμη, όμως και να κερδίζονταν κάποιες ημέρες –  πάντως η πράξη έχει αποδείξει ότι το αντίθετο κατά κανόνα συμβαίνει- αυτές αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των πολύμηνων παρατάσεων, που δίνονται και συναθροίζονται σε χρόνια και στην υπόψη περίπτωση, όπου η συμβατική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται στους 24 μήνες. Και όλα αυτά, με μόνο σίγουρο αποτέλεσμα τα πρόσθετα εκατομμύρια, που θα διοχετευθούν αρμοδίως λόγω των υπερβολικά χαμηλών εκπτώσεων που επιτυγχάνονται παγίως στις διαδικασίες αυτές.»

Χωρίς διαγωνισμούς οι αναθέσεις!

Επίσης, το ΠΑΚΟΕ ανακάλυψε την υπ’ αριθμ. 1514/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, αναρτηθείσα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η οριστική κατακύρωση στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς 9,53% και σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 19.032.043,28€ (πλέον ΦΠΑ 24%), του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ». Και πάλι μειοψήφησαν οι Βερελή Βασιλική (τακτικό μέλου), Μπαλάφας Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος), Κατσικάρης Δημήτριος (τακτικό μέλος), Δημητρίου Γεώργιος (τακτικό μέλος), καθώς και η Βαλαβάνη Στυλιανή (αναπληρωματικό μέλος), οι οποίοι κατήγγειλαν τα εξής: «Και πράγματι: Η υπόψη διαδικασία απ’ ευθείας στην ουσία ανάθεσης σε συνδυασμό με τον υψηλό Π/Υ του έργου συνέβαλε σε μια αρμονική αλληλουχία μονοψήφιων εκπτώσεων από 4,00% έως 9,53%! Με τη Διοίκηση να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης στην προσφορά με την έκπτωση 9,53% και μάλιστα χωρίς ίχνος διαπραγμάτευσης επιβαρύνοντας το έργο και το ταμείο της Περιφέρειας τουλάχιστον κατά 6,5 εκ. ευρώ σε σχέση με μια τακτική, ανοιχτή διαδικασία διαγωνισμού, κατά την οποία επιτυγχάνονται εκπτώσεις άνω του 35%. Καταγγέλλουμε την πιο πάνω ενσυνείδητη κατασπατάληση δημόσιων πόρων, ζητούμε την απόρριψη του 1ου Πρακτικού κρίνοντας οικονομικά ασύμφορο το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης και απαιτούμε τη δημοπράτηση του έργου με ανοιχτό διαγωνισμό».

Με βάση όσα καταγγέλει η μειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η μελέτη του έργου του ρέματος Κόρμπι εγρκίθηκε  το έτος 2013 και μέχρι σήμερα, δέκα έτη μετά, δεν έχει ολοκληρωθεί με δική της υπαιτιότητα και κωλυσιεργεία. Επίσης, ενώ το 2018 η ανάθεση του έργου έγινε από την Περιφέρεια Αττικής στην εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ κατόπιν διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, αφού αυτή πρότεινε έκπτωση 57,72% και το συμβατικό τίμημα συμφωνήθηκε στα 8.799.027,34 ευρώ με ΦΠΑ, το 2023 η Περιφέρεια προχώρησε σε απευθείας ανάθεση του έργου στην εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία πρότεινε έκπτωση μόλις 9,53%, με συμβατικό τίμημα 23.599.733,70 ευρώ, με ΦΠΑ 24%!! Επομένως, το δημόσιο επιβαρύνθηκε κατά 14.800.706,40 ευρώ λόγω της πλημμελούς συμπεριφοράς των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, την οποία συνεχίζουν έως και σήμερα προβαίνοντας σε απ’ ευθείας αναθέσεις ενός έργου που ήδη έχει χρονίσει. Συνεπεία δε τούτου οι Έλληνες πολίτες επιβαρύνθηκαν κατά 300%!! Επίσης, η επιλογή από την Διοίκηση της απ’ ευθείας ανάθεσης αντί της διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού επιβάρυνε το δημόσιο κατά 6,5 εκατομμύρια ευρώ, διότι ποτέ δεν διαπραγματεύθηκε με την νέα εταιρεία και δέχτηκε έκπτωση ύψους 9,53% αντί πολύ μεγαλύτερης έκπτωσης ύψους 35%, που θα επιτυγχανόταν στο πλαίσιο της διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού. Κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και δημόσιων πόρων αποτελεί και η επιλογή της Διοίκησης να πετάξει τα αδρανή υλικά, τα οποία παρέμειναν δίχως να χρησιμοποιηθούν στον χώρο του ρέματος, διότι προορίζονταν για ενσωμάτωση στο τμήμα του έργου που δεν εκτελέστηκε.

Βίαιη και δόλια παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Συμπερασματικά, η Περιφέρεια Αττικής με τις αρμόδιες υπηρεσίες της αλλά και ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με τις παράνομες πράξεις και παραλείψεις τους από το 2017 έως και σήμερα, κατάρτισαν μια ζημιογόνα για το Δημόσιο και τους πολίτες σύμβαση, προχώρησαν σε κακοδιαχείριση φυσικών πόρων και σε διπλή επιβάρυνση για το περιβάλλον, αφού μια επιβάρυνση συνιστά η απόρριψη επεξεργασμένων και ωφέλιμων φυσικών πόρων και μια δεύτερη η εκ νέου ισόποση απόκτησή από το περιβάλλον προς αντικατάσταση των απορριφθέντων, τελώντας το αδίκημα της απιστίας αλλά και της προσβολής της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Συνημμένα παραθέτουμε την υπ’ αριθμ. 1360/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και την υπ’ αριθμ. 1514/2023 απόφαση της ίδιας επιτροπής για την κατακύρωση του έργου.

Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Συνημμένα παραθέτουμε: