Δελτίο Τύπου 769                                                                ΑΘΗΝΑ22/09/2023

Επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ   πραγματοποίησε δειγματοληψίες από το Μάτι εώς τη Νότια Εύβοια.

Σε αυτό το οδοιπορικό η ομάδα συγκέντρωσε πενήντα (50) δείγματα νερών κολύμβησης σε αποστειρωμένα φιαλίδια και τα μετέφερε στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ . Την ίδια ημέρα έγινε η διαδικασία  της  διήθησης  των δειγμάτων σε ειδικά τρυβλία και στη συνέχεια παρέμειναν για επώαση 24 και 48 ωρών έτσι ώστε να προσδιοριστούν τα κωλοβακτηρίδια (Ε. Coli)  και οι εντερόκοκκοι.

Τα αποτελέσματα παρατίθενται στους παρακάτω Πίνακες.

Ενδεικτικά σχόλια από την σελίδα μας στο FB