ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 746                                             Αθήνα  18/7/2023

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΜΕ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΛΥΝΣΗ Ο ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ ΘΑ ΕΚΡΑΓΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Σε άθλια κατάσταση από την μόλυνση ο Ποδονίφτης Το ΠΑΚΟΕ στις 12 Ιουλίου αποκάλυψε τις εικόνες αθλιότητας στην οποία βρίσκεται ο Ποδονίφτης, εγκαταλελειμμένος στην βρωμιά, στη μόλυνση, γεμάτος σκουπίδια και λήμματα και με χώρους όπου γίνεται χρήση ναρκωτικών και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.  

Το ΠΑΚΟΕ σήμερα επανέρχεται σε αυτό το τεράστιο θέμα με τις επιστημονικές μετρήσεις των δειγμάτων που λήφθηκαν από τα νερά του Ποδονίφτη. Αυτό που διαπιστώσαμε με γυμνό μάτι, επιβεβαιώθηκε και στους εργαστηριακούς ελέγχους. Στον Ποδονίφτη συντελείται διαρκώς ένα, περιβαλλοντικό έγκλημα που φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, υπεύθυνου για τα ρέματα και τα ποτάμια της Αττικής και του Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, αφού στα όρια του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται η μία πλευρά του ρέματος, εκεί μάλιστα, όπου ένα εγκαταλελειμμένο οίκημα έχει μετατραπεί σε άντρο χρήσης ναρκωτικών και ακολασίας.

Η αθλιότητα σε μία φωτογραφία

Στους πίνακες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε ότι η μόλυνση όχι μόνο ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια, αλλά είναι πολλαπλάσια αυτών. Ο Ποδονίφτης είναι μία περιβαλλοντική ωρολογιακή βόμβα που θα εκραγεί και θα διαλύσει τη υγεία όλων όσοι κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή. Γι’ αυτό και θα λογοδοτήσουν στους πολίτες οι κ.κ. Πατούλης, Μπαγκογιάννης.

* Σύμφωνα με την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ, η  συγκέντρωση  Νιτρικών  πρέπει  να  είναι  μικρότερη  από  50mg/l  σε  περιπτώσεις  ιδιαιτέρων κλιματολογικών συνθηκών, με ενδεικτική τιμή τα 25mg/l

**Αριθμ. 20488  Αρ. Φύλλου 749 31 Μαΐου 2010 Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού. η συγκέντρωση   των Νιτρικών  ορίζετε σε 3,5 – 6 mgNO3−N /l

*  Σύμφωνα  με  την  Οδηγία 91/271/ΕΟΚ  για  την  επεξεργασία  των  αστικών  λυμάτων, η συγκέντρωση του Ολικού Φωσφόρου

 πρέπει να είναι μικρότερη από  2,0mg/l. 

*Σύμφωνα  με  την  Οδηγία 2008/105/ΕΚ  σχετικά  με  πρότυπα  ποιότητας  περιβάλλοντος  στον  τομέα  της  πολιτικής  των  υδάτων,  η  συγκέντρωση  ολικού  Φωσφόρου  πρέπει  να  είναι  μικρότερη  από 1mg/l

*Σύμφωνα  με  την  Οδηγία  75/440/ΕΟΚ,  η  συγκέντρωση  φωσφορικών  πρέπει  να  είναι  μικρότερη  από 0,4  (ύδατα Α1) και 0,7 mg/l (ύδατα Α2 και Α3). 

** ΚΥΑ Αρ. οικ. 46399/1352. Αρ. φ 438. 3-07-1986: απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για «πόσιμα» «κολύμβηση» «διαβίωση ψαριών» «καλλιέργεια και αλιεία», η συγκέντρωση των  Φωσφόρικών πρέπει να είναι από 0,4 έως 0,7 Ρ2Ο5mg/l, των Νιτρικών  25 – 50  mgNO3−N/l, και θειικών – 150- 250 mg SO42- /L,

** ΚΥΑ  Αριθμ. οικ. 100079 Αρ. Φύλλου 135. 22 – 01 – 2015. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20488/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού (Β΄ 749)» και συναφείς διατάξεις. Στο Πίνακας 6: Οριακές Τιμές Εκπομπών λοιπών φυσικοχημικών παραμέτρων, αναφέρετε η συγκέντρωση του Ολικού Φωσφόρου 5 mg/l, Νιτρικών  11 mgNO3−N/l.

Από τους συνημμένους στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα πίνακες μικροβιολογικών, χημικών και οργανοληπτικών μετρήσεων διαπιστώνεται ότι:

  • Υπάρχει έντονο πρόβλημα ύπαρξης εντερόκοκκων και e.coli, δεδομένου της μεγάλης υπέρβασης των ορίων που παρατηρήθηκε σε όλα τα σημεία μετρήσεων.
  • Προβληματισμό δημιουργεί και το γεγονός ότι η συγκέντρωση καρκινογόνου χρωμίου είναι αρκετά υψηλή σε όλα τα σημεία μετρήσεων, όπως και νιτρικών.

Κύριοι αρμόδιοι περιμένουμε απαντήσεις και λήψη κατάλληλων μέτρων άμεσα

Το ΠΑΚΟΕ απέστειλε καταγγελία στους αρμόδιους φορείς, υπουργούς και στον εισαγγελέα. 

Το κτίριο – άντρο ναρκωτικών και παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

*Ευχαριστούμε τους πολίτες που με τα σχόλια τους στηρίζουν την προσπάθειά του ΠΑΚΟΕ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε

Κατηγορίες: ΚΕΝΤΡΙΚΑ