Δελτίο Τύπου 743/ Αθήνα 10-07-2023

Εδώ και σαράντα τέσσερα (44) χρόνια, κάθε χρόνο το ΠΑΚΟΕ πριν από κάθε κολυμβητική περίοδο, δηλαδή τον μήνα Μάιο, πραγματοποιεί δειγματοληψίες, μετρήσεις και προσδιορισμό μικροβίων σε παράλιες ελεύθερες και ελεγχόμενες στο νομό της Αττικής και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι μετρήσεις και οι προσδιορισμοί μικροβίων  γίνονται στα πιστοποιημένα ιδιόκτητα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, από επιστήμονες με εμπειρία.

Επίσης τις δειγματοληψίες πραγματοποιούν συνεργεία εξειδικευμένων εθελοντών με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία.

Το 2023 οι δειγματοληψίες για την Αττική ξεκίνησαν στις 2 Μάιου και τέλειωσαν στις 6 Μάιου, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ξεκίνησαν στις 8 Μάιου και τέλειωσαν στις 18 Μάιου, ενώ συνεχίζουμε τις επαναληπτικές μετρήσεις σε πολλές περιοχές.

Σήμερα σας παρουσιάζουμε με πίνακες και χάρτες την καταλληλότητα πόσιμου νερού και ακτών κολύμβησης από Δίστομο μέχρι Γαλαξίδι με βάση τις επαναληπτικές δειγματοληψίες και μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, που έγιναν στις 4/7/2023.

Ελέγχθηκαν 10 παραλίες εκ των οποίων οι 7 είναι κατάλληλες για κολύμβηση και οι 3 ακατάλληλες.

Αντίστοιχα ελέγχθηκαν 4 σημεία για πόσιμο νερό, από τα οποία σε κάποια εντοπίστηκαν  υπερβάσεις στις παραμέτρους ότι αφορά την παρουσία της θολερότητας, χρωμίου, E.coli και Κολοβακτηριδίων στο νερό.

Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ