Από τις 48 παραλίες οι 40 είναι κατάλληλες για κολύμβηση και οι 8 ακατάλληλες

Μεγάλα προβλήματα στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Δειγματοληψία στην Αίγινα (15-5-2023)

ΔελτίοΤύπου733 / Αθήνα 23 Ιουνίου 2023

Εδώ και σαράντα τέσσερα (44) χρόνια, κάθε χρόνο το ΠΑΚΟΕ πριν από κάθε κολυμβητική περίοδο, δηλαδή τον μήνα Μάιο, πραγματοποιεί δειγματοληψίες, μετρήσεις και προσδιορισμό μικροβίων σε παράλιες ελεύθερες και ελεγχόμενες στο νομό της Αττικής και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι μετρήσεις και οι προσδιορισμοί μικροβίων  γίνονται στα πιστοποιημένα ιδιόκτητα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, από επιστήμονες με εμπειρία.

Επίσης τις δειγματοληψίες πραγματοποιούν συνεργεία εξειδικευμένων εθελοντών με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία.

Το 2023 οι δειγματοληψίες για την Αττική ξεκίνησαν στις 2 Μάιου και τέλειωσαν στις 6 Μάιου, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ξεκίνησαν στις 8 Μάιου και τέλειωσαν στις 18 Μάιου.

Σήμερα σας παρουσιάζουμε με πίνακες και χάρτες την καταλληλότητα ακτών κολύμβησης στην Αίγινα και το Αγκίστρι όπου ελέγχθηκαν 48  παραλίες εκ των οποίων οι 40 είναι κατάλληλες για κολύμβηση και οι 8 ακατάλληλες.

Όμως, μεγάλα είναι τα προβλήματα στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και στα δύο νησιά. Από τα πέντε δείγματα που εξετάστηκαν, στα τέσσερα βρέθηκαν E.coli και συνεπώς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ