ΔελτίοΤύπου730/ Αθήνα 20 Ιουνίου 2023

Εδώ και σαράντα τέσσερα (44) χρόνια, κάθε χρόνο το ΠΑΚΟΕ πριν από κάθε κολυμβητική περίοδο, δηλαδή τον μήνα Μάιο, πραγματοποιεί δειγματοληψίες, μετρήσεις και προσδιορισμό μικροβίων σε παράλιες ελεύθερες και ελεγχόμενες στο νομό της Αττικής και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι μετρήσεις και οι προσδιορισμοί μικροβίων  γίνονται στα πιστοποιημένα ιδιόκτητα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, από επιστήμονες με εμπειρία.

Επίσης τις δειγματοληψίες πραγματοποιούν συνεργεία εξειδικευμένων εθελοντών με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία.

Το 2023 οι δειγματοληψίες για την Αττική ξεκίνησαν στις 2 Μάιου και τέλειωσαν στις 6 Μάιου, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ξεκίνησαν στις 8 Μάιου και τέλειωσαν στις 18 Μάιου.

Σήμερα σας παρουσιάζουμε με πίνακες και χάρτες την καταλληλότητα ακτών κολύμβησης στη Σαλαμίνα, όπου όλες οι παραλίες είναι κατάλληλες. Δεν βρέθηκε ούτε μία με πρόβλημα. Αντιθέτως βρέθηκε μία παραλία στο Πέραμα, όπου υπάρχει πρόβλημα.

Όμως, οι δειγματοληψίες και οι μετρήσεις αφορούν το μικροβιακό φορτίο. Το ΠΑΚΟΕ εφιστά την προσοχή στους λουόμενους όταν βλέπουν στην επιφάνεια της θάλασσας τα χρώματα της ίριδας να αποφεύγουν να κολυμπούν. Υπάρχουν πετρελαιοειδή που είναι τοξικά και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. 

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ