ΔελτίοΤύπου720 / Αθήνα 07 Ιουνίου 2023

Εδώ και σαράντα τέσσερα (44) χρόνια, κάθε χρόνο το ΠΑΚΟΕ πριν από κάθε κολυμβητική περίοδο, δηλαδή τον μήνα Μάιο, πραγματοποιεί δειγματοληψίες, μετρήσεις και προσδιορισμό μικροβίων σε παράλιες ελεύθερες και ελεγχόμενες στο νομό της Αττικής και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι μετρήσεις και οι προσδιορισμοί μικροβίων  γίνονται στα πιστοποιημένα ιδιόκτητα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, από επιστήμονες με εμπειρία.

Επίσης τις δειγματοληψίες πραγματοποιούν συνεργεία εξειδικευμένων εθελοντών με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία.

Το 2023 οι δειγματοληψίες για την Αττική ξεκίνησαν στις 2 Μάιου και τέλειωσαν στις 6 Μάιου, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ξεκίνησαν στις 8 Μάιου και τέλειωσαν στις 18 Μάιου.

Σήμερα σας παρουσιάζουμε με πίνακες και χάρτες την καταλληλότητα ακτών κολύμβησης από το Θυμάρι Αττικής έως την Κακιά Θάλασσα, όπου ελέγχθηκαν 50 παραλίες εκ των οποίων οι 47 είναι κατάλληλες για κολύμβηση και οι 3 ακατάλληλες.

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε θαλασσινό νερό από παραλίες  περιοχών Σαρωνικού και Λαυρεωτικής     στις 4 / 05 /  2023

Φωτογραφίες από  αποικίες κολοβακτηριοειδών και  E. Coli   σε  θρεπτικό υπόστρωμα Coliforms Chromogenic Agar E. Coli και αποικίες Εντερόκοκκων σε θρεπτικό υπόστρωμα Slanetz  Bartley Agar.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ