Αθήνα, Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Από την 1η Ιουνίου και μέχρι τις 15 Ιουνίου θα αναρτώνται συνεχώς στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ και στο Facebook τα αποτελέσματα των κατάλληλων και ακατάλληλων περιοχών κολύμβησης της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ