Δελτίο Τύπου 711 / Αθήνα 19  Μαΐου 2023

Το ΠΑΚΟΕ όταν δέχεται καταγγελίες από πολίτες προσπαθεί να διερευνήσει και να φωτίσει τα κακώς κείμενα, προκειμένου να επιληφθούν οι αρμόδιες αρχές και να τα διορθώσουν. Αυτό κάνει στα 44 χρόνια λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε έγγραφη καταγγελία σωρεία καταγγελλόμενων παραβάσεων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η καταγγελία έχει αποδέκτες τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, την Υπηρεσιακή Υπουργό Εσωτερικών, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της καταγγελίας: 

Αθήνα, 18.05.2023

Αρ. πρωτ.:1873

Προς τον

Κο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Κο Αθανάσιο Αυγερινό, Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής

Κα Καλλιόπη Σπανού, Υπηρεσιακή Υπουργό Εσωτερικών

Κο Στέλιο Πέτσα, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών

Κο Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το ΠΑΚΟΕ στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού του δέχεται καταγγελίες από πολίτες και στη συνέχεια προσπαθεί να διερευνήσει και να φωτίσει αυτά κακώς κείμενα, προκειμένου να επιληφθούν οι αρμόδιες αρχές και να τα διορθώσουν.

α) Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε, μετά από καταγγελίες δημοτών του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, πληθώρα απευθείας αναθέσεων που έκανε ο δήμος αναφορικά (ενδεικτικά) με την

 • Περίθαλψη των αδέσποτων ζώων της δημοτικής ενότητας Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης για το έτος 2023
 • Προμήθεια τροφίμων για τα αδέσποτα ζώα για το έτος 2022
 • Μυοκτονία, απεντόμωση και απολύμανση δημοσίων χώρων για το έτος 2019, 2018
 • Και λοιπών άλλων.

Τα ερωτήματα που θέτει το ΠΑΚΟΕ είναι:

 • Τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες πριν την τελική ανάθεση;
 • Είναι δημοσιευμένες όλες οι αποφάσεις που λήφθηκαν πριν την τελική ανάθεση;
 • Έχουν οι πολίτες πρόσβαση σε αυτήν την ενημέρωση;
 • Με ποια κριτήρια αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι των ως άνω υπηρεσιών;

Διότι διαφορετικά, καταργεί ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην πράξη την, εκ του νόμου, προβλεπόμενη υποχρέωση του, ως αναθέτουσα αρχή, να προβεί σε διαγωνισμούς και να αναδειχθούν με διαφάνεια οι πιθανοί ανάδοχοι των έργων που προγραμματίζει.

β) Επίσης πρόσφατα ο εν λόγω δήμος συνήψε συμβάσεις με ιδιώτες αναφορικά με την:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση φυτικού και αρδευτικού υλικού  και λοιπών ειδών πρασίνου για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό δικτύου χώρων πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων του δήμου και
 • Φυτοτεχνική ανάπλαση πλατειών, πάρκων και κοινοχρήστων χώρων και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού αυτών, συνολικής δαπάνης

Αντίστοιχα ερωτήματα εγείρονται και για αυτές τις συμβάσεις:

 • Τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις πριν την τελική κατακύρωση;
 • Έχουν οι πολίτες πρόσβαση σε αυτές ακόμα και σήμερα ώστε να είναι ενήμεροι;
 • Ποια ήταν η αναγκαιότητα για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών;

γ) Περαιτέρω λοιπές καταγγελίες αφορούσαν χώρους στο Καβούρι, οι οποίοι μετατράπηκαν σε φυτώριο και σε κυνόβιο, χωρίς να αξιοποιούνται στο έπακρο ή χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προυποθέσεις. Ειδικότερα:

Είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διαθέτει έναν τέτοιο υποτυπώδη οργανωμένο χώρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στον οποίο έχει την υλικοτεχνική δυνατότητα αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να φυτεύει δέντρα και φυτά για να τα μεταφυτεύει μετά σε χώρους πρασίνου του δήμου. Η παραγωγή φυτών από την Διεύθυνση  Πρασίνου οδηγεί στη  μείωση της ετήσιας δαπάνης για αγορά Φυτικού Υλικού. Επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ίσως πιο σημαντικό και από τα οικονομικά οφέλη, είναι η παραγωγή υγιών φυτών απαλλαγμένων από οποιαδήποτε ασθένεια ή προσβολή, γεγονός που περιορίζει την εξάπλωση των βλαβερών παθογόνων και ελαχιστοποιεί την ανάγκη για εφαρμογές καταπολέμησης.

Παρόλα αυτά ο δήμος αυτός επιλέγει να προμηθεύεται έτοιμο φυτικό υλικό με απευθείας αναθέσεις.

 • Γιατί λοιπόν δεν αξιοποιεί τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του;
 • Γιατί δεν αξιοποιεί αντίστοιχα το ανθρώπινο δυναμικό του:
 • Γιατί επιλέγει να προμηθεύετε από τρίτους το φυτικό υλικό του δήμου;
 • Η διαδικασία αυτή δεν είναι πιο δαπανηρή για τους δημότες;

δ) Περαιτέρω, στην ίδια περιοχή, λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια ένα ανεπίσημο καταφύγιο αδέσποτων σκύλων, σε περιφραγμένο δημοτικό χώρο. Τα ζώα επιμελείται υπάλληλος του δήμου, πλην όμως ο εν λόγω δήμος δεν έχει ασχοληθεί να νομιμοποιήσει την παρούσα ή να δημιουργήσει μία καινούργια νόμιμη και οργανωμένη δομή για την παραμονή αδέσποτων ζώων.

Στο σημείο αυτό ζητάμε να μας απαντήσετε οι αρμόδιοι φορείς και κυρίως ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης:

 • Γιατί δε νομιμοποιείτε την παρούσα δομή για τα αδέσποτα σκυλιά;
 • Υπάρχει κάποια άδεια εκμετάλλευσης αυτού του χώρου;
 • Έχει προσδιοριστεί η χρήση γης για το χώρο αυτό;
 • Γιατί δεν δημιουργείτε εκ νέου ένα άρτια δομημένο καταφύγιο για τα αδέσποτα ζώα και όχι απλούς χώρους φιλοξενίας τους;
 • Απλά στειρώνετε τα σκυλιά και τα αφήνετε πάλι ελεύθερα στο δρόμο; Αυτή είναι η πρόνοια που δείχνετε;

Τα χρήματα αυτά είναι χρήματα των φορολογούμενων πολιτών κι έχουμε δικαίωμα όλοι να γνωρίζουμε που πηγαίνουν.

Τέλος, ως γνωστό οι ΟΤΑ υποχρεούνται να εξαντλούν την άσκηση των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ειδικά για τις περιπτώσεις των εργατικών διαφορών (ν. 4915/2022). Εν προκειμένω, ο δήμος σας αποφάσισε, αντίθετα προς ρητή διάταξη νόμου, να μην ασκήσει ένδικα μέσα κατά πρωτόδικης δικαστικής απόφασης του 2022, η οποία αναγνώρισε ότι 25 άνθρωποι συνδέονται μαζί σας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Συνέπεια αυτού είναι να καταστεί αμετάκλητη και να εφαρμοστεί άμεσα.

 • Για ποιό λόγο δεν εξαντλήσατε την άσκηση ενδίκων μέσων στην περίπτωση αυτή;

Το ΠΑΚΟΕ θα αποστείλει και στην αρμόδια εισαγγελία σχετική καταγγελία, ώστε να διενεργηθεί επίσημη έρευνα από τις δικαστικές αρχές και να επιβληθούν κυρώσεις, όπου χρειάζεται να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

Κύριοι αρμόδιοι περιμένουμε απαντήσεις και λήψη μέτρων άμεσα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ                                          Ο Γενικός Γραμματέας

  Παναγιώτης Χριστοδουλάκης                                   Γεώργιος Φραγκεδάκης

 Καθηγητής Πανεπιστημίου                                          Περιβαλλοντολόγος