Δελτίο Τύπου 698 / Αθήνα Τρίτη 18  Απριλίου 2023

Δειγματοληψία θαλασσινού νερού

Στις  11/04/2023 επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε  έρευνα της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, κολύμβησης καθώς και των ρεμάτων και επιφανειακών υδάτων στις περιοχές από το Σχοινιά μέχρι το Λαύριο.  

Η έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια ετήσιου προγράμματος του ΠΑΚΟΕ μετά από καταγγελίες πολιτών. Οι έρευνες αυτές αποστέλλονται αφενός στους Δήμους των περιοχών για την ενημέρωση τους, αλλά και για την λήψη μέτρων, όπου χρειάζονται και αφετέρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των πολιτών, επειδή η ενημέρωσή τους είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα.

Από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, όπως δείχνουν οι συνημμένοι πίνακες, που πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους επιστήμονες του ΠΑΚΟΕ στα πιστοποιημένα εργαστήρια του, διαπιστώνονται τα παρακάτω:

Δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Γενικά συμπεραίνεται ότι η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή από το Σχοινιά μέχρι το Λαύριο, για τα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης και για τα νερά κολύμβησης η κατάσταση είναι πολύ καλή. Το πρόβλημα εστιάζεται στα ρέματα της Ραφήνας και τον Άγιο Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη.

Χάρτης δειγματοληψιών

Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στην Περιφέρεια και στους Δήμους που αναφέρονται στην έρευνα.

Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ