Δελτίο Τύπου 694 / Αθήνα, Τετάρτη 5  Απριλίου 2023

Στις  15/03/2023 επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, πραγματοποίησε  έρευνα της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης  στις περιοχές Καπανδρίτι, Κάλαμο, Αγ. Απόστολοι, Μαρκόπουλο, Νέα Παλάτια, Σκάλα Ωρωπού, Χαλκούτσι και Δήλεσι…

Η έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια ετήσιου προγράμματος του ΠΑΚΟΕ μετά από καταγγελίες πολιτών. Οι έρευνες αυτές αποστέλλονται αφενός στους Δήμους των περιοχών για την ενημέρωση τους, αλλά και για την λήψη μέτρων, όπου χρειάζονται και αφετέρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των πολιτών, επειδή η ενημέρωσή τους είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μας.

Από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, όπως δείχνουν οι παρακάτω πίνακες, που πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους επιστήμονες του ΠΑΚΟΕ στα πιστοποιημένα εργαστήρια του, διαπιστώνονται τα παρακάτω:

Α. Μικροβιολογικές παράμετροι (συνημμένοι πίνακες)

–  Από τα 2 δείγματα του Καπανδριτίου στο ένα βρέθηκαν δύο κολοβακτηρίδια (50%, ΕΕ 6-8%)

– Στον Κάλαμο από τα δύο δείγματα, στο ένα βρέθηκαν κολοβακτηρίδια

– Σε ένα από τα 2 δείγματα στους Αγ. Αποστόλους ανευρέθησαν κολοβακτηρίδια

– Σε ένα από τα 2 δείγματα στο Μαρκόπουλο Ωρωπού ανευρέθησαν κολοβακτηρίδια

– Στην παραλία Μαρκοπούλου λήφθησαν 2 δείγματα, στα οποία βρέθηκαν κολοβακτηρίδια και e.coli (στο ένα σημείο λήψης)

– Κολοβακτηρίδια, e.coli και εντερόκοκκοί βρέθηκαν στα 2 δείγματα στα Νέα Παλάτια

– Ομοίως και στη Σκάλα Ωρωπού

– Στο χωριό Ωρωπός, στο Χαλκούτσι και στο Δήλεσι δεν υπήρχε μικροβιακό φορτίο

– Στη Συκάμινο βρέθηκαν κολοβακτηρίδια στο ένα από τα 2 δείγματα.

Β. Χημικές Παράμετροι

– Σε όλα τα σημεία βρέθηκε ποσότητα εξασθενούς χρωμίου, με υψηλότερη στα 2 δείγματα από το Δήλεσι. Πολύ χαμηλό ποσοστό βρέθηκε στο 1 από τα 2 δείγματα του Μαρκόπουλου και της Σκάλας Ωρωπού.

Γ. Οργανοληπτικές Παράμετροι

Οι τιμές επίσης των αιωρούμενων στερεών στα δείγματα όλων των περιοχών βρέθηκαν υψηλές.

Συμπεραίνεται από τα παραπάνω ότι στις περιοχές που ελέγχθησαν στο Δήμο Ωρωπού μικροβιολογικά η κατάσταση είναι προβληματική στο 50% των δειγμάτων, ενώ χημικά και οργανοληπτικά παρατηρήθηκε ήπιο πρόβλημα.

Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στην Περιφέρεια και στους Δήμους που αναφέρονται στην έρευνα.