Δελτίο Τύπου 692 Αθήνα Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Στις  8/3/2023 επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, πραγματοποίησε  έρευνα της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης  στις περιοχές Χαλκίδα, Αρτάκη, Καστέλλα, Μαντούδι, Ψαχνά, Λίμνη  Ευβοίας, Άγιος Ιωάννης  Ρώσος. Το πρόβλημα συνεχίζει χρόνια και είναι  εκεί.

Η έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια ετήσιου προγράμματος του ΠΑΚΟΕ μετά από καταγγελίες πολιτών .Οι έρευνες αυτές αποστέλλονται αφενός στους Δήμους των περιοχών για την ενημέρωση τους, αλλά και για την λήψη μέτρων, όπου χρειάζονται και αφετέρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των πολιτών, επειδή είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μας η ενημέρωσή τους.

Από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, όπως δείχνουν οι παρακάτω πίνακες, που πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους επιστήμονες του ΠΑΚΟΕ στα πιστοποιημένα εργαστήρια του, διαπιστώνονται τα παρακάτω:

Στα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης

1. Οι μικροβιολογικές παράμετροι (κολοβακτηρίδια, e.coli και εντερόκοκκοι) στην  Χαλκίδα , Νέα Αρτάκη, Μαντούδι, Καστέλλα,  Άγιος Ιωάννης  Ρώσος παρουσιάζουν ελαφριά μόλυνση όπως φαίνεται από τους συνημμένους πίνακες ( 31,8 % των 22 δειγμάτων), ενώ αντίθετα στα Ψαχνά και στη Λίμνη Ευβοίας δεν παρατηρήθηκε καμία μόλυνση.

2. Από τις χημικές αναλύσεις που έγιναν, διαπιστώνεται ότι σε όλα τα  δείγματα  παρατηρήθηκαν υπέρβαση των ορίων όσον αφορά το Χρώμιο σε αντίθεση με τα Νιτρικά, Θειικά και Φωσφορικά που βρίσκονται αρκετά πιο χαμηλά από τα όρια.

3. Στις επιτόπιες οργανοληπτικές αναλύσεις που έγιναν,  διαπιστώθηκε υπέρβαση στη παράμετρο TDS (αιωρούμενα στερεά)  στη Νέα Αρτάκη και στη Λίμνη Ευβοίας (22,7% των 22 δειγμάτων). Στις υπόλοιπες παραμέτρους δε διαπιστώθηκε καμία υπέρβαση.

DCIM\100MEDIA\DJI_0011.JPG