Δελτίο Τύπου 691 Αθήνα Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Στις 7/3/2023 επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, πραγματοποίησε  έρευνα αφενός της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και αφετέρου στα απόβλητα της ευρύτερης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών. Το πρόβλημα συνεχίζει για 12 χρόνια και είναι  εκεί.

Η έρευνα πραγμαοποιείται στα πλαίσια ετήσιου προγράμματος του ΠΑΚΟΕ, μετά από καταγγελίες πολιτών. Οι έρευνες αυτές αποστέλλονται αφενός στους Δήμους των περιοχών για την ενημέρωση τους, αλλά και για την λήψη μέτρων, όπου χρειάζονται και αφετέρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των πολιτών, επειδή είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μας η ενημέρωσή τους.

Από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, όπως δείχνουν οι παρακάτω πίνακες, που πραγματοποιήθηκε από εξεδικεύμενους επιστήμονες του ΠΑΚΟΕ στα πιστοποιημένα εργαστήρια του, διαπιστώνονταΙ τα παρακάτω:

Α. Στα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης

1. Οι μικροβιολογικές παράμετροι (κολοβακτηρίδια, e.coli και εντερόκκοκοι) στην Αλίαρτο, Ορχομενό, Λειβαδιά, Δελφούς παρουσιάζουν ελαφριά μόλυνση, ενώ αντίθετα στη Θήβα, στην Άμφισσα και στο Γαλαξίδι δεν παρατηρήθηκε καμία μόλυνση.

2. Από τις χημικές αναλύσεις που έγιναν, διαπιστώνεται ότι σε κανένα δείγμα δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση των ορίων.

3. Στις επιτόπιες οργανοληπτικές αναλύσεις που έγιναν, δεν διαπιστώθηκε καμία υπέρβαση των ορίων.

Β. Στα απόβλητα του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών

1. Οι μικροβιολογικές παράμετροι σε όλα τα δείγματα δείχνουν μία υπέρβαση των ορίων από 200-300%, μάλιστα για τους εντερόκκοκους το πρόβλημα ξεπερνά το 400% των ορίων.

2. Στις χημικές παράμετρους το εξασθενές χρώμιο ξεπέρασε κατά πολύ το όριο των 3μg/m3.

3. Στις οργανοληπτικές παραμέτρους το πρόβλημα είναι έντονο, όπου οι τιμές ξεπερνούν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

Γ. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, το πρόβλημα είναι εντοπισμένο σε συγκεκριμένα δείγματα και πρέπει να παρθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να εκλείψουν τα ευρεθέντα μικρόβια, ενώ αντίθετα στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών (μονοπάτι της Κύρας), το πρόβλημα είναι διαχρονικό και έντονο, με βοθρολύματα να επιπλέουν στο μονοπάτι.

Επιτέλους, ο Δήμος πρέπει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα και να εξαφανίσει το πρόβλημα.

Αυτό το Δελτίο Τύπου διαβιβάζεται σε όλους τους Δήμους της περιοχής καθώς και στην Περιφέρεια.

Από τη γραμματεία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε