Δ.Τ. 683 / Αθήνα 09.03.2023

Μόνο λίγοι χειμερινοί κολυμβητές οι φιγούρες στην πλαζ της Βουλιαγμένης, στον Αστέρα, στο Καβούρι, στην ακτή Ποσειδώνος, κ.α.

Μετά από καταγγελίες κατοίκων, επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ επισκέφθηκε την περιοχή κι έκανε επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες, για να διαπιστωθεί η ποιότητα των νερών κολύμβησης στην ευρύτερη περιοχή.

Από τους πίνακες των αποτελεσμάτων και τους χάρτες που προσδιορίζουν τα σημεία μέτρησης και δειγματοληψίας (συνημμένη), διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1) Όσον αφορά στα μικρόβια  που βρέθηκαν στις αναλύσεις στα πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, παρατηρήθηκε στα δείγματα (συνημμένος πίνακας 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) αριθμός εντερόκοκκων που ξεπερνά μία και δύο φορές τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

Οι εντερόκοκκοι είναι επικίνδυνοι μικροοργανισμοί που επηρεάζουν ιδιαίτερα το στομάχι των παιδιών, αλλά και των μεγάλων, γι αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

2) Όσον αφορά στις φυσικοχημικές-οργανοληπτικές παραμέτρους στο συνημμένο πίνακα η θολερότητα και τα αιωρούμενα στερεά (T.S.S.) είναι σε όλα τα δείγματα εκτός ορίων κι αυτό συνιστά,  σε ώρες νηνεμίας, έντονο προβληματισμό επειδή υποδηλώνει υψηλό φορτίο προβληματικών και ανεξέλεγκτων υλικών στο θαλάσσιο αυτό οικοσύστημα.

3) Ο πίνακας που αναφέρεται στις χημικές παραμέτρους το COD (χημικά καταναλισκώμενο οξυγόνο) αποδεικνύει ότι ξεπερνά τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (150 mg/lt) και υποδηλώνει την ύπαρξη ελαίων και πετρελαιοειδών.

Συμπερασματικά, οι περιοχές έρευνας που επισκέφθηκε το ΠΑΚΟΕ είναι προβληματικές και αρκετά επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.

Η έρευνα αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο Facebook του ΠΑΚΟΕ και θα αποσταλεί στην Περιφέρεια και το Δήμαρχο, καθώς και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Υγείας.

Από την Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ