ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 675 / ΑΘΗΝΑ, 13-02-2023

Επιστημονική ομάδα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε στις 9 και 10/2/2023 πραγματοποίησε μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων που είναι δείκτες επικινδυνότητας.

Τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, οπου διαπιστώθηκε ότι, όλες οι μετρήσεις βρέθηκαν εντός των επιτρεπτών ορίων, εκτός της H/A ακτινοβολία οπου οι τιμές ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια.

Από την Γραμματεία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε