ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 674 / 09-02-23

Στις 03/02/2023 επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ (ένας Χημικός-Μηχανικός και μία Βιολόγος), πραγματοποίησαν μετρήσεις και δειγματοληψία στον ατμοσφαιρικό αέρα σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου Ωρωπίων (συνημμένοι  πίνακες Ι), σε διάφορα σημεία του Δήμου στα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης (συνημμένοι πίνακες ΙΙ) καθώς και στα επιφανειακά νερά του Ασωπού ποταμού στο τμήμα που ανήκει στον Δήμο Ωρωπίων.

(ΠΙΝΑΚΕΣ Ι)

Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων στο Συκάμινο, Ωρωπός, Χαλκούτσι. Ημερομηνία: 3 / 02 / 2023.

Σημείο 1. Συκάμινο. Οδός Συκάμινου. Σύγχρονο Ελαιοτριβείο “Θωμάς”. Συντεταγμένες:  38.300582 –  23.728177.

Σημείο 2. Δήμος Ωρωπού. Συκάμινο.Δημοτικό Σχολείο. Οδός Αγ. Δημητρίου.  Συντεταγμένες:  38.305079 – 23.732809.

Σημείο 3.  Χαλκούτσι. Οδός Ασωπού και Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου. Κατάστημα Παρμακλής. Ανταλλακτικά. . Συντεταγμένες:  38.328942 –  23.742430.

Σημείο 4. Ωρωπός. Οδός Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου . Συντεταγμένες: 38.325136 – 23.757806.

  1. Πίνακας μέγιστων τιμών επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.

Ημερομηνία:  3 / 02 / 2023

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣPM 1PM2,5PM10HCHOTVOCΗ/ Α
 μg/ m3μg/ m3μg/ m3mg/m3mg/m3n Tesla
Σημείο 11558880,070,4324
Σημείο 21228480,090,02222
Σημείο 31220430,040,0764
Σημείο 425701060,050,0350
Ανώτατο επιτρ. όριο1525500,020,3120
  • Πίνακας ελάχιστών τιμών επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.

Ημερομηνία:  3 / 02 / 2023

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣPM 1PM2,5PM10TVOCHCHOΗ/ Α
 μg/ m3μg/ m3μg/ m3mg/m3mg/m3n Tesla
Σημείο 166100,010,018
Σημείο 248100,010,0491
Σημείο 33680,010,0113
Σημείο 4510140,010,0111
Ανώτατο επιτρ. όριο1525500,310,0220

Όσον αφορά την ποιότητα του αέρα όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα οι μέγιστες τιμές ξεπέρασαν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για όλες τις παραμέτρους σε όλα τα σημεία.

Στη συνέχεια έγιναν δειγματοληψίες, επιτόπιες μετρήσεις, μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις στα πιστοποιημένα-διαπιστευμένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, αφενός στα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης και αφετέρου στα επιφανειακά νερά κατά μήκος του Ασωπού στα όρια του Δήμου Ωρωπίων.

Σε αυτές τις προαναφερόμενες ενέργειες παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:

  1. Στα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης οι μικροβιολογικές αναλύσεις έδειξαν ότι σε δύο δείγματα στην ενότητα του Συκαμίνου (βλέπε πίνακα * ) βρέθηκαν μικρόβια πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια. Όσον αφορά τα χημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  (επιτόπιες μετρήσεις), τα αποτελέσματα (συνημμένος πίνακας * ) έδειξαν ότι σε όλα τα δείγματα οι παράμετροι βρέθηκαν εντός των επιτρεπτών ορίων.
  2. Στα επιφανειακά νερά του Ασωπού, οι τιμές των διαφόρων παραμέτρων ιδιαίτερα στην περιοχή του Χαλκουτσίου βρέθηκαν πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

Συμπεραίνοντας, διαπιστώνεται ότι η διαδρομή των νερών ήταν σχεδόν φυσιολογική και στα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης  αλλά και στα επιφανειακά νερά του Ασωπού.  Όμως, επισημαίνουμε στους υπεύθυνους του Δήμου για τα επιφανειακά νερά του Ασωπού στην περιοχή του Χαλκουτσίου, να γίνει άμεσα ένας καθαρισμός της λυματολάσπης, ούτως ώστε να μην έχουν προβλήματα οι κάτοικοι από μολυσματικές ασθένειες .

Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ.