ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 672, 27/01/2023

Τριάντα (30) δείγματα συνέλεξε επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ στις 23/01/2023, από διάφορα σημεία –περιγράφονται στους πίνακες αποτελεσμάτων- και αναλύθηκαν στα ππιστοποιημένα-διαπιστευμένα εργασήρια του ΠΑΚΟΕ, για τρεις (3) επικίνδυνες μικροβιολογικές παραμέτρους και τέσσερις (4) αντίστοιχα χημικές.

Από τα αποτελέσματα τπου διαβάζετε στους συνημμένους πίνακες διαπιστώνεται:

1. Σε όλα τα δείγματα όλες οι μικροβιολογικές παράμετροι βρέθηκαν σε διπλάσιες-πενταπλάσιες συγκεντρώσεις των επιτρεπτών ορίων, γεγονός που είναι ανησυχητικό, επειδή οι περιοχές αυτές είναι πυκνοκατοικημένες και οι υπεύθυνοι της καθαριότητας των ρεμάτων αυτών πρέπει να ελέγχουν και να τηρούν τους όρους καθαριότητας. Εν τούτοις αυτό δεν γίνεται, όπως δείχνουν οι μετρήσεις.

Πιστεύουμε ότι οι «αρμόδιοι» μετά την ενημέρωση τους πρέπει να λύσουν το πρόβλημα αυτό.

2. Σε όλα τα δείγματα οι τιμές συγκεντρώσεων των χημικών παραμέτρων (εξασθενές χρώμιο, νιτρικά, φωσφωορικά και χημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο) ξεπερνούν κατά πολύ τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια.

Επειδή πιστεύουμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι διαχρονικό – από το 2016 διαπιστώνεται από επαναληπτικές αναλύσεις στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ – πρέπει να παρέμβει Εισαγγελέας, ούτως ώστε να κατονομαστούν οι υπεύθυνοι και να τιμωρηθούν παραδειγματικά.

Το ΠΑΚΟΕ θα ενημερώσει τους Υπουργούς ΥΠΕΝ, Εσωτερικών, Υγείας καθώς και τον Περιφερειάρχη και τους Δήμους των περιοχών που πλήττονται από το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Ταυτόχρονα όλοι αυτοί οι «αρμόδιοι» θα ενταχθούν στη «ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ» του ΠΑΚΟΕ για την κλιματική αλλαγή.

Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ