ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 671, 25/01/2023

Για μία φορά ακόμα, στις 23-1-2023, επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε μετρήσεις για την ύπαρξη επικίνδυνων για την δημόσια υγεία ρύπων (PM10, PM2.5, PM1, φορμαλδεΰδη) καθώς και την υφιστάμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι ανησυχητικά, όπως διαπιστώνεται στους παρακάτω πίνακες και διαγράμματα, των μεγίστων, ελαχίστων και μέσων τιμών.


Πιστεύουμε ότι μετά από δύο χρόνια και πλέον καταγγελιών στον ”αρμόδιο και υπεύθυνο” φορέα είναι καιρός να απευθυνθούμε στην δικαιοσύνη. Ελπίζουμε ένας εισαγγελέας ”ποιότητας ζωής” να αναλάβει την διερεύνηση του προβλήματος, ώστε αθώοι να μην ρισκάρουν την υγεία τους εξαιτίας της αναλγησίας των ”αρμοδίων”.


Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων ώστε να αντιληφθείτε το μέγεθος του προβλήματος.