ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 665, ΑΘΗΝΑ 13/01/2023

ΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΧΕΡΙ ΧΕΡΙ

Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε για άλλη μία φορά μετρήσεις σε σταθμούς του μετρό για να καθορίσει την ποιότητα του αέρα προς ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των εργαζόμενων στο μετρό. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την 11.01.2023 στους σταθμούς Πανόρμου και Μέγαρο Μουσικής. Σε κάθε σταθμό δείγματα αέρα λήφθηκαν σε 3 σημεία: έξω από το σταθμό, στα εκδοτήρια και  στις αποβάθρες, ανά λεπτό για δέκα λεπτά σε κάθε σημείο δειγματοληψίας, όπως θα δείτε στους παρακάτω πίνακες.

Η συνολική εικόνα των μετρήσεων δείχνει επικίνδυνα επίπεδα σε αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ1, ΡΜ2,5, ΡΜ10, φορμαλδεΰδη και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Πιο συγκεκριμένα ως προς τα αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ2,5 και ΡΜ10 παρατηρείται η τάση να εμφανίζονται υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης όλων των σωματιδίων τόσο στα εκδοτήρια όσο και στις αποβάθρες, σε έως και τετραπλάσια από το ανώτερο επιτρεπτό όριο επίπεδα. Μάλιστα στις αποβάθρες και των δύο σταθμών παρατηρήθηκε ότι οι μέγιστες τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ1 είναι και αυτές πολύ ανώτερες των επιτρεπόμενων ορίων (15 μg/m2).

Γενικά οι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων των σωματιδίων κοντά στις εξόδους των σταθμών κυμαίνονταν γύρω από το ανώτερο επιτρεπτό όριο και κάποιες φορές το υπερβαίνουν, ενώ όσο προχωρά κανείς προς τις αποβάθρες οι τιμές αυξάνονται ανάλογα.

Για τις τιμές των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), ευτυχώς παρατηρήθηκαν χαμηλές τιμές και ενώ στα εκδοτήρια παρατηρούνται κάπως πιο υψηλές τιμές, παραμένουν κάτω του ανώτερου επιτρεπτού ορίου.

Αντίθετα οι τιμές της φορμαλδεΰδης σπάνια έπεφταν κάτω από το ανώτερο επιτρεπτό όριο και η μέγιστη συγκέντρωση αυτής βρέθηκε στο σταθμό Πανόρμου στην έξοδο προς την οδό Λουίζης Ριανκούρ και στο σταθμό Μέγαρο Μουσικής στην αποβάθρα προς Δημοτικό Θέατρο.

Οι τιμές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι τρομακτικές καθώς οι τιμές κινούνται σε δεκαπλάσια από το όριο επίπεδα, ιδίως στις εξόδους των σταθμών.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι :

  • τα αιωρούμενα σωματίδια λόγω του μεγέθους τους αποτελούν υγειονομικό κίνδυνο για τον άνθρωπο και περιβαλλοντικό κίνδυνο καθώς δημιουργούν αλλαγές κλίματος στις περιοχές που απαντάται μεγάλη συγκέντρωση τους. Για αυτούς τους λόγους αποτελούν δείκτη ποιότητας του αέρα. Είναι δυνατό να ερεθίσουν τη μύτη και το φάρυγγα, να προκαλέσουν άσθμα, εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος, αύξηση ευαισθησίας σε λοιμώξεις, φλεγμονές των αναπνευστικών οδών, οξεία βρογχίτιδα ή πνευμονία, καρκίνο του πνεύμονα, αρρυθμίες, ισχαιμικά συμπτώματα και καρδιακή ανεπάρκεια.
  • Τα  VOC (Volatile Organic Compounds) αποτελούν μια ακόμη πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία προέρχεται κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες , όπως καύση υδρογονανθράκων, βιομηχανικές δραστηριότητες, χρήση διαλυτών, όμως μπορεί να έχουν και βιογενή προέλευση. Τα συνήθη συμπτώματα μετά από έκθεση στα VOC  είναι πονοκέφαλος, δερματικοί ερεθισμοί, δύσπνοια, αλλά και ηπατικές παθήσεις, πολυνευρίτιδα ακόμα και καρκίνος.
  • η ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ υψηλές συχνότητες και ενέργειες ανά φωτόνιο, είναι επικίνδυνη. Από την άποψη, λοιπόν, επικινδυνότητας η ιονίζουσα ακτινοβολία είναι περισσότερη κρίσιμη, όπως π.χ. η ραδιενέργεια. Όταν η έκθεση ενός οργανισμού σ’ αυτή υπερβεί κάποιο όριο, μπορεί να προκληθούν αλλοιώσεις του γενετικού κώδικα του DNA, καρκίνο – γενετικά φαινόμενα στα βιολογικά συστήματα και άλλες σοβαρές ασθένειες.

Παρακάτω παραθέτουμε τα διαγράμματα των μέσων όρων των μετρήσεων καθώς και τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές. Όπως σαφώς διαπιστώνετε, ακόμα και οι μέσες τιμές είναι υψηλότερες των ορίων.

Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ