ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 661 ΑΘΗΝΑ, 24/11/2022

Ούτε είκοσι τέσσερις ώρες δεν πέρασαν και ακόμη το τοξικό νέφος από την πυρκαγιά που
ξέσπασε στο εργοστάσιο επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων «κρέμεται» στην
κυριολεξία πάνω από τα κεφάλια των απλών πολιτών στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα.

Η πολιτεία με ένα ηχηρό μήνυμα προειδοποιούσε τους πολίτες, αφού είχε φουντώσει το
πυκνό νέφος από την φωτιά γράφοντας: «Αν βρίσκεστε στον Ασπρόπυργο, καταφύγετε σε
κλειστό κτήριο τώρα. Κλείστε τα παράθυρα και μείνετε μακριά από υαλοπίνακες.
Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση».

Φωτογραφία από την ώρα του ατυχήματος

Το ΠΑΚΟΕ δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες και ήταν εκεί. Μέτρησε με τα διακριβωμένα
όργανά του και εντόπισε το τεράστιο πρόβλημα που περιγράφεται παρακάτω. Λήφθηκαν
δεκαπέντε (15) ενδεικτικές μετρήσεις για τις συγκεντρώσεις των σωματιδίων PM1, ΡΜ2,5,
ΡΜ10, VOC, HCHO και των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, σε εφτά σημεία
γύρω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Polyeco στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν επί τόπου στα σημεία και λήφθηκαν δεδομένα κάθε ένα
λεπτό για δεκαπέντε λεπτά σε κάθε σημείο(7 σημεία x15 μετρήσεις). Στην συνέχεια
ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Συνεργείο του ΠΑΚΟΕ λαμβάνει επιτόπιες μετρήσεις

Πολύ υψηλές συγκεντρώσεις μετρήθηκαν κυρίως στους ρύπους ΡΜ2,5, ΡΜ10 και
φορμαλδεΰδης, ενδεικτικό αποτέλεσμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε, αφού οι παραπάνω
ρύποι παράγονται και κατά την διάρκεια τέτοιων περιστατικών (ατελής καύση).

Η υψηλότερη τιμή της συγκέντρωσης ΡΜ2,5 μετρήθηκε στο σημείο 1 (Ασπρόπυργος, 20
μέτρα από τηην είσοδο Polyeco) στα 743 μg/ m3 (όριο 25μg/ m3) και των ΡΜ10 είναι 1294
μg/ m3 (όριο 50 μg/ m3) στο ίδιο σημείο. Στο σημείο 2 (Ασπρόπυργος, 150 μέτρα από
είσοδο Polyeco) μετρήθηκε η μέγιστη τιμή στην συγκέντρωση της φορμαλδεΰδης στα 0,14
mg/m3 (όριο 0,02 mg/m3) . Αξίζει να αναφερθεί πως οι παραπάνω τιμές είναι από εφτά
έως τριάντα φορές πάνω από την ανώτερη επιτρεπόμενη τιμή.


Οι συγκεντρώσεις που παρατηρήθηκαν, καθώς πρόκειται και για καρκινογόνους
παράγοντες, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Από τις μετρήσεις για κάθε ρύπο
συμπεραίνεται πως το 39% των μετρήσεων για ΡΜ2,5 ήταν πάνω από τα όρια, το 47% των
μετρήσεων για ΡΜ10 επίσης αφορούσε τιμές ανώτερες του ορίου και τέλος το 99% των
τιμών των συγκεντρώσεων της φορμαλδεΰδης ήταν υψηλότερες του ορίου.

Όσον αφορά τις τιμές των VOC η μόνη τιμή που είναι ανώτερη του ορίου μετρήθηκε στο
σημείο 1 (Ασπρόπυργος, 20 μέτρα από τηην είσοδο Polyeco) και είναι 0,43 mg/m3.

Η μέγιστη τιμή της συγκέντρωσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μετρήθηκε στο
σημείο 4 (Ασπρόπυργος, 1 χιλιομετρο από είσοδο Polyeco) σε κατοικημένη περιοχή στα
όρια της ΒΙ.ΠΕ..


Μετά από αυτά, όπου διαπιστώνεται, ότι οι συγκεντρώσεις των επικίνδυνων για την
δημόσια υγεία ρύπων έφτασαν πολύ πάνω από τα ανώτερα όρια, το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει:

 1. Την εταιρεία Polyeco για την ανυπαρξία μέτρων αποφυγής τέτοιων επικίνδυνων
  καταστάσεων
 2. Την έλλειψη στοιχειωδών , εκ μέρους της εταιρείας, υποδομών για την αντιμετώπιση
  τέτοιων εφιαλτικών σεναρίων.
  Επισημαίνει επίσης:
 3. Την έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής
 4. Την ανυπαρξία διόδων προσπέλασης και διαφυγής από το εργοστάσιο
 5. Ότι πρέπει άμεσα να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι της πολιτείας, του Υπουργείου και της
  Περιφέρειας, καθώς και οι Δήμοι και άλλοι φορείς ,όπως το ΠΑΚΟΕ για τις συνθήκες
  που προκλήθηκε αυτό το συμβάν.

Τέλος, τονίζουμε ότι θα προσφύγουμε στην δικαιοσύνη για τις παραλείψεις του
εργοστασίου.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ