ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 656 ΑΘΗΝΑ 4/11/2022

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε την 03/11/2022, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του στην 43χρονη λειτουργία του, ενδεικτικές μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα για τους επικίνδυνους αέριους ρύπους ΡΜ1, ΡΜ2,5, ΡΜ10, φορμαλδεΰδης, VOC και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας . Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 22 επιτόπιες μετρήσεις ποιότητας αέρα στον Πειραιά, στο Κερατσίνι, το Πέραμα, τη Νίκαια, τον Κορυδαλλό, την Αγία Βαρβάρα, το Αιγάλεω, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι. Σε κάθε επιλεγμένο σημείο δειγματοληψίας λαμβάνονται δεκαπέντε (15) μετρήσεις, μία κάθε λεπτό.(22 σημεία* 15 μετρήσεις συνολικά 330 τιμές για κάθε παράμετρο)
Για την διευκόλυνση της επεξεργασίας των δεδομένων τα 22 σημεία χωρίστηκαν στις 3 εξής ομάδες:

Όσον αφορά την πρώτη ομάδα εμφανώς πιο επιβαρυμένη είναι η ποιότητα στο σημείο 3 (Αποβάθρα Μετρό Δημοτικό Θέατρο) με υψηλές τιμές στην συγκέντρωση ΡΜ2,5(148 μg/ m³), ΡΜ10 (286 μg/ m³) και Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (990 nTesla) (συννημένοι πίνακες) . Η παραπάνω τάση, εξαιρετικά ρυπασμένου αέρα, συναντάται και στις 3 ομάδες και έχει απασχολήσει σε επανειλημμένα το ΠΑΚΟΕ, καθώς χιλιάδες πολίτες κινούνται με τον υπόγειο σιδηρόδρομο.
Ως προς την ομάδα 2 τα σημεία κοντά στο λιμάνι του Περάματος εμφανίζουν υψηλές τιμές στις συγκεντρώσεις ΡΜ2,5, ΡΜ10,VOC και φορμαλδεΰδης (συννημένοι πίνακες). Τα αποτελέσματα, δυστυχώς ήταν αναμενόμενα , καθώς το Πέραμα είναι μια εξαιρετικά ρυπασμένη περιοχή, λόγω της έντονης δραστηριότητας στο λιμάνι του Πειραιά και τις αμμοβολές που γίνονται στο Πέραμα.
Τέλος, στην τρίτη ομάδα ο πιο ρυπασμένος αέρας συναντάται πάλι στους σταθμούς του μετρό Αγία Μαρίνα και Περιστέρι και ιδιαίτερα στις αποβάθρες(συννημένοι πίνακες) .
Στην συνολική εικόνα, σε όλες τις περιοχές που έγινε δειγματοληψία παρουσιάζονται υψηλές τιμές στις συγκεντρώσεις ΡΜ2,5, ΡΜ10 και φορμαλδεΰδης (συννημένοι πίνακες). Η ανησυχητική αυτή παρατήρηση έρχεται σε μία περίοδο που η δημόσια υγεία βάλλεται από όλες τις κατευθύνσεις και δυστυχώς η ηγεσία της χώρας παραμένει αδρανής. Η κινητοποίηση όλων κρίνεται απαραίτητη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ