ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 654   ΑΘΗΝΑ 31/10/2022

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε την 25/10/2022, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του στην 43χρονη λειτουργία του, ενδεικτικές δειγματοληψίες και μετρήσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε δήμους της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας. Πιο συγκεκριμένα λήφθηκαν 40 δείγματα από την Ελευσίνα, το Νεράκι, την Νέα Πέραμο, τα Μέγαρα και την Κινέττα στην Αττική και από τους Αγίους Θεοδώρους, το Καλαμάκι, τα Ίσθμια, την Κόρινθο, το Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου, το Λεχαιό, το Περιγιάλι, την Αρχαία Κόρινθο, τα Εξαμίλια και την Κυράς Βρύση στην Κορινθία.

Όσον αφορά τη μικροβιακή ανάλυση στις περιοχές της Αττικής σε 7 σημεία εμφανίζονται  E.coli, εντερόκοκκος και κολοβακτηρίδια (συνημμένοι πίνακες). Τα σημεία δειγματοληψίας αυτά είναι από οικίες, ψιλικατζίδικα ή από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οπότε προκύπτει ζήτημα υγειονομικού κινδύνου. Στην Κορινθία η αντίστοιχη ανάλυση ανέδειξε ένα μόνο σημείο, όπου εμφανίζονται οι μικροοργανισμοί  E.coli και κολοβακτηρίδια και αφορά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρέπει να τονιστεί ότι δεν ευθύνονται οι επαγγελματίες της εστίασης για την υποβαθμισμένη ποιότητα του νερού στα καταστήματα τους, αλλά ο φορέας ύδρευσης και αποχέτευσης κάθε περιοχής και η ελλειπής συντήρηση του δικτύου ύδρευσης.

Στη χημική ανάλυση, δυστυχώς παρατηρήθηκε το καρκινογόνο εξασθενές Χρώμιο(VI) σε 5 σημεία δειγματοληψίας (συνημμένοι πίνακες) και σε ελάχιστες περιπτώσεις εντοπίστηκαν φωσφορικά ιόντα , σε συγκεντρώσεις βέβαια κάτω του ορίου (συνημμένοι πίνακες).

Από την ανάλυση των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού στις παραπάνω περιοχές, οι μετρήσεις αγωγιμότητας  έδειξαν ότι το νερό, κυρίως στον νομό Κορινθίας, χαρακτηρίζεται από υψηλές τιμές αγωγιμότητας (συνημμένοι πίνακες). Η παρατήρηση αυτή είναι ανησυχητική, καθώς οι υψηλές τιμές αγωγιμότητας δηλώνουν υψηλό ποσοστό διαλυμένων αλάτων, ανιόντων, κατιόντων, μετάλλων και οργανικής ύλης. Άξια αναφοράς είναι τα δείγματα από τα σημεία 34, 35 (Λεχαιό Κορινθίας) και 36 (Περιγιάλι Κορινθίας), όπου οι τιμές αγωγιμότητας ξεπερνούν το ανώτερο όριο. Επιπλέον, οι τιμές της αγωγιμότητας δηλώνουν πως στα δείγματα το νερό είναι από αρκετά σκληρό έως πολύ σκληρό (πίνακας 4). Τα δείγματα που ελήφθησαν από τις περιοχές του νομού Αττικής έχουν χαμηλότερες τιμές και χαρακτηρίζονται κάπως σκληρό νερό.

Στις περιοχές που εξετάστηκαν σε Αττική και Κορινθία κατοικούν περισσότεροι από εκατόν σαράντα χιλιάδες συμπολίτες μας και γι’ αυτό το λόγο αποτελεί αναγκαιότητα η διερεύνηση του ζητήματος , το οποίο  προέκυψε από την ενδεικτική δειγματοληψία του ΠΑΚΟΕ, καθώς και η κινητοποίηση τοπικών φορέων και πολιτών.