ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡ: 650   –  ΑΘΗΝΑ 11/10/2022

«ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;»- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ

Το ΠΑΚΟΕ σε συνέχεια της μεγάλης και εκτενούς έρευνάς του για τα ρέματα της Αττικής και παραμένοντας πιστό στις αρχές και στις υποσχέσεις του, κατέθεσε την 6-10-2022 ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών καταγγελία-αναφορά για την απαράδεκτη κατάσταση που διαιωνίζεται στο πολύπαθο ρέμα του Σαρανταπόταμου στη Δυτική Αττική.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλουμε την ολιγωρία και την ανευθυνότητα των κρατικών λειτουργών για την επαίσχυντη εικόνα που παρουσιάζει το ρέμα αυτό, το οποίο αισθητικά μεν υποβαθμίζει την περιοχή και απαξιώνει τις περιουσίες των κατοίκων, ουσιαστικά δε αποτελεί μία εκτεταμένη εστία μόλυνσης, επικίνδυνη για την υγεία των πολιτών.

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και χρόνια από την πρώτη στιγμή της καταστροφής στη Μάνδρα Αττικής το 2017 έχει προβεί σε τεκμηριωμένες καταγγελίες προς όλους τους αρμόδιους φορείς αλλά και τη δικαιοσύνη, καθόσον η πολιτική των ιθυνόντων δεν έχει αλλάξει, με την αδιαφορία και την προχειρότητα αντιμετώπισης του σοβαρότατου αυτού ζητήματος να κυριαρχεί.

Η δράση μας τα τελευταία χρόνια ήταν δημόσια πάντοτε και ουσιαστική με σκοπό την ανάδειξη και αντιμετώπιση του προβλήματος: Καταγγελίες στον Άρειο Πάγο, αγωγές στο Πράσινο Ταμείο για την απόρριψη της πρότασης μας για τον καθαρισμό τμήματος παραλίας Καλυμπάκι Ελευσίνας και τμήματος του ποταμού  Σαρανταπόταμου (από την γέφυρα έως την θάλασσα περίπου 412μ μήκος) στην ευρύτερη περιοχή και με τη συνεργασία του Δήμου Ελευσίνας, δημοσίευση δελτίων τύπου, άρθρα στο περιοδικό  μας «ΟΙΚΟ-νομία για το περιβάλλον» και επιτόπιες δράσεις όπως δειγματοληψίες, μετρήσεις, συνεντεύξεις με κατοίκους της περιοχής, κλπ. Ενδεικτικά:

  • ΤΟ 238/17.11.2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με θέμα «Άμεση τιμωρία στα συνεχή εγκλήματα» και με αφορμή τις πλημμύρες στη Μάνδρα Αττικής που συνέβησαν μόλις 2 μέρες πριν, την 15-11-2017, επισημαίναμε την απογραμμάτιστη και χωρίς σχέδιο και αδειοδότηση βιομηχανική δραστηριότητα και άναρχη δόμηση που αναπτύχθηκε στην περιοχή αυτή, η οποία οδήγησε στο να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές.

  • ΤΟ 278/27.06.2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύσαμε την με αρ. πρωτ. 9019/27.6.2018 επιστολή μας προς τον τότε Πρωθυπουργό κο Τσίπρα και τους αρμόδιους Υπουργούς του, καθώς και στην τότε Περιφερειάρχη Αττικής κα Δούρου, τονίζοντας την αδιαφορία των Αρχών για την αποκατάσταση του ρέματος του Σαρανταπόταμου και ζητώντας την παρέμβασή του, προκειμένου να διευθετηθεί το χρόνιο αυτό πρόβλημα.

Συνημμένη είχαμε την με αρ. πρωτ. 8847/29.1.2018 επιστολή μας προς τον κο Τσίπρα, με την οποία τον είχαμε ήδη ενημερώσει για την πρόταση που είχαμε υποβάλει στον κο Κουρουμπλή (τότε Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) και είχαμε συζητήσει μαζί του, υποσχόμενος ο τελευταίος να συνδράμει την προσπάθειά μας αυτή -για τον καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής του Σαρανταπόταμου-, η οποία όμως ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, όπως αναλύεται παρακάτω.

  • ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ ήδη από το 2018 είχε υποβάλει στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ πρόταση για τον καθαρισμό τμήματος παραλίας Καλυμπάκι Ελευσίνας και τμήματος του ποταμού  Σαρανταπόταμου (από την γέφυρα έως την θάλασσα περίπου 412μ μήκος) στην ευρύτερη περιοχή  και με τη συνεργασία του Δήμου Ελευσίνας. Δυστυχώς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ απέρριψε την πρότασή μας. Εν συνεχεία υποβάλαμε και δεύτερη πρόταση το 2020 για για το ίδιο θέμα και απορρίφθηκε και αυτή, μεταξύ άλλων με αιτιολογικό πως δεν έχουμε εμπειρία σε τέτοια έργα….. που εμείς  εδώ και 27ετη (ως ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ) ή και 42 (ως ΠΑΚΟΕ) έχουμε αφοσιωθεί στο περιβάλλον και στην υπηρέτηση του με όλες μας τις δυνάμεις. Απερρίφθη παράνομα η πρόταση μας αν και προσκομίσαμε αναλυτική και εμπεριστατωμένη την εμπειρία μας, 27 ολόκληρων ετών, από την οποία προκύπτει με σαφήνεια η γνώση και η εμπειρία μας σε έργα παρόμοιας κλίμακας. Άλλωστε προσκομίσαμε 15 σελίδες προϋπηρεσίας σε συναφή έργα παρόμοιάς κλίμακας, πράγμα που αποδεικνύει προηγούμενη εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση σε αυτά.

Αντίστοιχες προτάσεις είχαμε υποβάλει και στην ΕΥΔΑΠ το 2018 αλλά και στην Περιφέρεια Αττικής το 2020, οι οποίες απερρίφθησαν και μάλιστα σιωπηρά και αναιτιολόγητα.

Κατόπιν όλων αυτών η αντίδρασή μας ήταν δεδομένη, γι΄ αυτό το Δεκέμβριο του 2021 καταθέσαμε αγωγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατά του Πράσινου Ταμείου, της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ, ως των πλέον αρμοδίων για την ζοφερή εικόνα που παρουσιάζει έκτοτε και μέχρι σήμερα το ρέμα του Σαρανταπόταμου. Αναμένεται ο προσδιορισμός της υπόθεσης και η εκδίκασή της, ώστε να δημοσιοποιηθεί περαιτέρω το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται εδώ και χρόνια στο ρέμα του Σαρανταπόταμου με τις παραλείψεις και την αδιαφορία των υπευθύνων και να αποδοθούν οι ευθύνες που τους αναλογούν.

Το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση της παραπάνω αγωγής επειδή  εθίγη η προσωπικότητα του ως νομικό πρόσωπο στην έκφανση της πίστης, της υπόληψης, της φήμης, του κύρους, του επαγγέλματος, του μέλλοντος από την παράνομη απόρριψη της πρότασής μας από τους παραπάνω, δεδομένου ότι τρώθηκε η αξιοπιστία του φορέα μας και «φανήκαμε ερασιτέχνες» στα μάτια όλων αυτών, που αναγνωρίζουν στο ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ τη συνέπεια του, γνωρίζουν τη συμμετοχή του σε πάρα πολλά επιχορηγούμενα προγράμματα και την επιτυχή υλοποίησή τους και τέλος την κοινωνική συνεισφορά μας μέσω αυτών.

Επιπλέον προσέβαλαν το σκοπό του φορέα μας, την υπόστασή μας, διαστρεβλώνοντας τόσο τη νομική μορφή μας όσο και στερώντας μας τη δυνατότητα της πραγματοποίησης των στόχων μας, όπως περιγράφεται στο κατασταστικό και στην εν γένει δράση μας. Δεν επέδειξαν καμία σπουδή στη μελέτη της αιτήσεώς μας που θα συνεπαγόταν την έρευνα της δράσης του φορέα μας, την εξειδίκευσή μας σε θέματα περιβάλλοντος ως και τη συμμετοχή μας σε ανάλογα προγράμματα. Επέδειξαν καταχρηστική συμπεριφορά στην αξιολόγηση της αιτήσεώς μας, καθώς θα μπορούσαν να μας ζητήσουν να συμπληρώσουμε τις τυχόν ελλείψεις που ήθελε προκύψουν, σταθμίζοντας με τον τρόπο αυτό τις θετικές συνέπειες για την τοπική κοινωνία από τη δράση μας. Με τον τρόπο αυτό οι παραπάνω όχι μόνο αμφισβήτησαν τη νομική και ουσιαστική μας υπόσταση αλλά κυρίως μας εμπόδισαν χωρίς νόμιμη αιτία να εκπληρώσουμε τους καταστατικούς σκοπούς μας που με ευλάβεια υπηρετούμε.

  • ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Την 10-1-2018 καταθέσαμε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου καταγγελία-αναφορά με αφορμή πόρισμα του μικτού κλιμακίου Επιθεωρητών, το οποίο διενήργησε αυτοψία στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής την 20-11-2017 και οι οποίοι μεταξύ άλλων πρότειναν τα αυτονόητα, δηλαδή τον καθαρισμό των κοιτών των ρεμάτων, το έλεγχο της νομιμότητας των κατασκευών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην ευρεία κοίτη του ρέματος, κλπ. Με την καταγγελία μας ζητούσαμε να υλοποιήσουν οι αρμόδιοι φορείς τα όσα προτείνουν οι Επιθεωρητές, προκειμένου να μη θρηνήσουμε στο μέλλον άλλα ανθρώπινα θύματα.

  • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ για το περιβάλλον»

Στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2022 (νο 142) του περιοδικού μας «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ για το περιβάλλον» (www.pakoe.gr) δημοσιεύσαμε αφιέρωμα σχετικά με τα ανεξέλεγκτα εγκλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών που συμβαίνουν στα ρέματα της Αττικής, με τίτλο «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΧΕΤΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΦΥΣΗ ΠΡΟς ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ – Ρέματα που παρέσυρε το ρέμα της τσιμεντοποίησης», μεταξύ των οποίων και για τον Σαρανταπόταμο.

  • ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Την 20.7.2022 καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο καταγγελία μας με αφορμή το παραπάνω δημοσίευμά μας.

  • ΤΟ 603/16.2.2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσφατα με αφορμή το 603/16.02.2022 δελτίο τύπου του ΠΑΚΟΕ που αφορούσε την κατάσταση που επικρατεί στο ρέμα του Σαρανταπόταμου, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ευαισθητοποιήθηκε και κίνησε –με τη διαδικασία του κατεπείγοντος– τη δικαστική διερεύνηση του θέματος, αν και παρήλθαν 7 ολόκληροι μήνες.

ΔΗΛΑΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΝΑ …. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΝΩ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ….

Το ΠΑΚΟΕ για άλλη μία φορά κατήγγειλε δημόσια τον προβληματισμό του για την οικολογική καταστροφή που συντελείται εδώ και χρόνια στο ρέμα του Σαρανταπόταμου, πιστεύοντας μάλιστα ακράδαντα πως στον πάτο του ρέματος έχουν καταλήξει ανθρώπινα πτώματα, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Μάνδρα το Νοέμβριο του 2017. Αυτή η δημόσια εκδήλωση της πεποίθησής του έκανε επιτέλους τη δικαιοσύνη να κινητοποιηθεί! Οι Εισαγγελείς και οι Δικαστές της χώρας χρειάστηκαν 5χρόνια (και 7 μήνες) για να ιδρώσει το αυτί τους!

Στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης της καταγγελίας μας, ο κος Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών (μέσω του κ. Πταισματοδίκη Ελευσίνας)διέταξε και την αυτοψία του ρέματος από την αρμόδια Υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής, η οποία προγραμματίστηκε για την 16.09.2022. Προφορικά δε έδωσε την έγκρισή του ώστε το ΠΑΚΟΕ να παρίσταται κατά τη διενέργεια της αυτοψίας, δεδομένου ότι αντιλήφθηκε την σπουδαιότητα της καταγγελίας μας αλλά και της ενεργής  παρουσίας και συμμετοχής μας στη διαδικασία της προκαταρκτικής αυτής έρευνας.

Παρότι όμως το ΠΑΚΟΕ είχε εκφράσει εγγράφως το έκδηλο ενδιαφέρον του και είχε ζητήσει την αυτοπρόσωπη παρουσία του κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, παρότι –και προς τιμήν του- ο κος Εισαγγελέας το επέτρεψε, συστήνοντας μάλιστα στους υπαλλήλους της Περιφέρειας να επικοινωνήσουν μαζί μας πριν την αυτοψία, ώστε να μας ενημερώσουν για τον τόπο και χρόνο και διεξαγωγής της, ουδείς εκ των υπαλλήλων της Περιφέρειας ενδιαφέρθηκε να μας καλέσει, ουδείς εκ των υπαλλήλων της Περιφέρειας ενδιαφέρθηκε να μας ενημερώσει για την πραγματοποίηση ή μη της αυτοψίας, ούτε  για τα αποτελέσματά της. Μία εβδομάδα μετά την προγραμματισμένη αυτοψία και δεν μπήκε κανένας στον κόπο να μας ενημερώσει για τα ευρήματα της αυτοψίας στο ρέμα του Σαρανταπόταμου, που σε τελική ανάλυση αν πραγματοποιήθηκε, πραγματοποιήθηκε κατόπιν δικής μας παρεμβάσεως και επανειλλημένων καταγγελιών στις δημόσιες αρχές.

Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι λογικό αλλά ούτε και ανεκτό το γεγονός ότι ένας ανεξάρτητος ιδιωτικός φορέας -που ασχολείται 43 χρόνια με την προστασία του περιβάλλοντος, που δυναμικά καταγγέλλει και κουνάει το δάχτυλο σε όλους, όσοι αδιαφορούν για την περιβαλλοντική ρύπανση, όσοι προκαλούν περιβαλλοντική ρύπανση- να πρωτοστατεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος στο ρέμα του Σαρανταπόταμου και «να μένει απ΄ έξω» από τις διαδικασίες για την ανάδειξη και αντιμετώπιση του, επειδή οι αρμόδιοι δικαστικοί και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι αδιαφορούν ή δεν θέλουν να συμμετέχουμε!

Δεν είναι δυνατόν οι δικαστικές αρχές να κινητοποιούνται για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα 7 μήνες μετά από τη δημόσια αναφορά μας. Αλλά έστω ότι έγινε τελικά μία θετική κίνηση από τη δικαιοσύνη…. ποιοί είναι αυτοί που στην πορεία, κρατάνε κλειστή την πόρτα στο ΠΑΚΟΕ, το εμποδίζουν να ενημερωθεί και να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αυτή;

  • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ για το περιβάλλον»

Στο προηγούμενο τεύχος (#144, Οκτωβρίου 2022) του περιοδικού μας «ΟΙΚΟ-νομία για το περιβάλλον» (www.pakoe.gr) δημοσιεύσαμε εκτενές άρθρο  που περιελάμβανε την επιστολή μας προς τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής και προς τους αρμόδιους Υπουργούς αλλά και τον Πρωθυπουργό, με την οποία τους κοινοποιούσαμε τη μέχρι σήμερα δράση και τεκμηριωμένες καταγγελίες μας με σκοπό την ανάδειξη αλλά και αντιμετώπιση του σοβαρότατου προβλήματος στην περιοχή του Σαρανταπόταμου, επικίνδυνου για το περιβάλλον αλλά και τη δημόσια υγεία.

Φωνάζουμε τόσα χρόνια: Ο ποταμός Σαρανταπόταμος εγκαταλείφθηκε στην τύχη του με εμφανή την μεγάλη ρύπανση και την «κακομεταχείριση» του: Bρώμικα και σκούρα πρασινωπά νερά, δυσώδεις οσμές, πλαστικά μπουκάλια, απορρυπαντικά, αναψυκτικά, σπασμένα ξύλα, ρούχα, λάστιχα αυτοκινήτων, φελιζόλ, τσόχες, μπάζα, συνθετικά σφουγγάρια, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, μέχρι και ανθρώπινα πτώματα! Μάλιστα το ΠΑΚΟΕ πιστεύει πως μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2017, ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν εξαιτίας της εγκληματικής αδιαφορίας της Πολιτείας, βρίσκονται στον πάτο του Σαρανταπόταμου, μαζί με λογής λογής σκουπίδια. Αν δεν είναι αυτό κατάντια, ξεπεσμός, τότε τί είναι!

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδήμονας για να διαπιστώσει αυθαιρεσίες και επικίνδυνους χειμάρρους, καταπατήσεις, αυθαίρετες κατασκευές και σωλήνες παντός τύπου να περνούν προς άγνωστες κατευθύνσεις.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδήμονας ή ακόμα και κάτοικος της περιοχής για να διαπιστώσει πως η αδιαφορία των ιθυνόντων, των τοπικών αρχόντων, της κεντρικής πολιτείας αλλά και πολλών συμπολιτών μας είναι πολυετής.

Το ρέμα του Σαρανταπόταμου είναι μέχρι και σήμερα  γεμάτο από τα φερτά υλικά της καταστροφικής πορείας των νερών της Μάνδρας Αττικής από το Νοέμβριο του 2017! Υπάρχουν ανθρώπινα πτώματα εκεί κύριοι της εξουσίας! Από το 2017! Εκτός και εάν τα θεωρείτε και αυτά «φερτά υλικά!!!!!

Το ζήτημα αυτή τη φορά δε χωρεί αναβολές και αδιαφορία από κανέναν, πόσο μάλλον από τους αρμόδιους κρατικούς λειτουργούς. Εδώ λοιπόν η αμέλεια, η ολιγωρία και η ανευθυνότητα των Αρχών είναι παροιμιώδης!

5 χρόνια μετά και δεν έχει «ανοίξει μύτη», δεν έχει «κουνήσει κανείς ούτε το μικρό του δαχτυλάκι», προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με έργα καθαρισμού του ρέματος και να παύσει να παρουσιάζει αυτήν την αδικαιολόγητη εικόνα χωματερής, η οποία όχι μόνο αισθητικά υποβαθμίζει μία ολόκληρη περιοχή απαξιώνοντας τις περιουσίες των κατοίκων, αλλά κυρίως ουσιαστικά αποτελεί απειλή για την υγεία των πολιτών.

Η δράση και οι καταγγελίες μας ήταν πάντοτε δημόσιες για όλα τα ζητήματα που καταπιανόμαστε. Άρθρα και αφιερώματα δημοσιευμένα στον έντυπο (περιοδικό «ΟΙΚΟ-νομία για το περιβάλλον») και ηλεκτρονικό τύπο (www.pakoe.gr), με επιτόπιες έρευνες, μελέτες, με μηνύσεις και αναφορές κατατεθειμένες αρμοδίως. 

Έτσι και με το ρέμα του Σαρανταπόταμου. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, ώστε το μείζον αυτό ζήτημα να λάβει τη δημοσιότητα που πρέπει και τελικά να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που αναλογούν.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ