Δελτίο τύπου 644 / 16/09/2022

  • 49% Κούνιες και ριλάξ σε κίνδυνο
  • 40% Παιδικά κράνη με ελλείψεις
  • 84% Παιδικών παιχνιδιών με επικίνδυνες χημικές ουσίες

   Το ΠΑΚΟΕ στα 43 χρόνια του, επανειλημμένα ( 1980, 85. 90, 93,2000, 2005, 2010 ΄κ 2020 ) έχει επισημάνει τους κινδύνους που καιροφυλακτούν στα παιδικά παιχνίδια στις παιδικές χαρές, στα λούνα πάρκ, στα βιβλιοπωλεία ( γόμες, μολύβια κλπ), από τη τάση των βιομηχανιών να παράξουν θελκτικά προϊόντα στα παιδιά, παραγνωρίζοντας τους κινδύνους που υπάρχουν από την ελλειμματική παραγωγή τους.

   Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το ερευνητικό τμήμα του ΠΑΚΟΕ θα οργανώσει μέσα στον Οκτώβριο ελέγχους και έρευνες για τη πώληση τέτοιων προϊόντων στις πηγές πώλησης

  Βέβαια εκτός του στελεχιακού προσωπικού που θα συμμετέχει στην έρευνα  θα χρειασθεί το ΠΑΚΟΕ και εθελοντές συνεργάτες (μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι 30/09/2022 στο email (pakoe@pakoe) . παρακάτω παραθέτουμε στοιχεία από την έρευνα που πραγματοποίησε η CASP

Επειδή αυξήθηκαν οι αγορές  από τους καταναλωτές από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που εδρεύουν στην  Ευρωπαϊκή Ένωση είτε εκτός, έγιναν έλεγχοι το προηγούμενο έτος σε κάποιες ευαίσθητες κατηγορίες προϊόντων ( παιδικά παιχνίδια, κούνιες, μέσα προστασίας και ηλεκτρονικά τσιγάρα) από το πρόγραμμα « Συντονισμένες δράσεις για την ασφάλεια προϊόντων » (CASP).

Πάνω από το 1/3  627 προϊόντων δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε.. από 233 προβληματικά προϊόντα τα 89 είναι σοβαρού κινδύνου και τα 31 υψηλού.

Μεγαλύτερο το πρόβλημα σε απευθείας αγορές από καταστήματα εκτός Ε.Ε., το 84% των δειγμάτων δε πληροί τις προδιαγραφές.

Πρώτη κατηγορία που ελέγχθηκε ήταν παιδικά παιχνίδια εκτός Ε.Ε.. Μόνο 15 από 92 προϊόντα πληρούσαν  τις προδιαγραφές., εξετάστηκε και ο κανονισμός REACH για τις τοξικές ουσίες

Στις μηχανικές δοκιμές, πάνω από το 84% δεν πληρούσε τις απαιτήσεις και πάνω από το 215 στις χημικές όπου υπήρχε παρουσία φθαλικών ενώσεων. Σχεδόν όλα τα προϊόντα δεν είχαν σωστές σημάνσεις και οδηγίες, ενώ το 61% δεν είχε σήμανση CE ή ήταν εσφαλμένη

Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε παιχνίδια με ηλεκτρισμό και μπαταρίας, 33 δείγματα είχαν προβλήματα ασφαλείας 97 ήταν εντάξει, στο 43% των προϊόντων με μπαταρία ήταν η παρουσία επικίνδυνων ουσιών μόλυβδου.

Τρίτη κατηγορία που ελέγχθηκε είναι βρεφικά είδη (κούνιες ριλάξ), το 51% πληρούσε τις απαιτήσει ς, το 49% είχε τουλάχιστον μία αστοχία.

Μεγαλύτερο ποσοστό αστοχίας στις κούνιες 68% παρά στα ριλάξ 38%. Υπάρχει κίνδυνος πτώσης και άλλων τραυματισμών.

Τέταρτη κατηγορία τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα υγρά αυτών. Το 81% πληρούσε τις απαιτήσεις. Σε κάποια υγρά εντοπίστηκαν ουσίες όπως, διακετυλία (πρόσθετο τροφίμων) και αλδεΰδες ουσίες.

Τέλος εξετάστηκαν κράνη για ποδηλάτες και για παιδικές δραστηριότητες, 91 δείγματα πληρούσαν τις προδιαγραφές, ενώ 40 είχαν ελλείψεις.

 Η BEUC (Ένωση Ευρωπαίων καταναλωτών)  καταγγέλλει ότι 250 προϊόντα από διαδικτυακές αγορές απέτυχαν σε δοκιμές ασφαλείας. Ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το γενικό κανονισμό, σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων . Σημαντική πλευρά του θέματος είναι τα τελωνεία, όπου τα τελευταία χρόνια αδυνατούν να ελέγχουν την επικινδυνότητα μικρών δεμάτων.

Αναβάθμιση προστασίας καταναλωτών επιβάλλεται και στο ψηφιακό χώρο. Ισχύουν νέοι κανόνες για τις ψηφιακές υπηρεσίες DIGITAL SERVICES ACT/dma) και αγορές (Digital Merkets Act/DMA) τις οποίες ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Ιουνίου 2022.

Οι καταναλωτές πρέπει να αξιοποιούν όλα τα εργαλεία ελέγχου όπως το «Safety Gate», όπου αναρτώνται προειδοποιήσεις από την Ε.Ε. για επικίνδυνα προϊόντα.

              ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ