ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 640 / ΑΘΗΝΑ, 29-7-2022

Δεκαέξι (16) στα τριάντα τέσσερα (34) σημεία δειγματοληψίας, βρέθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση τα παράκτια νερά τους, δηλαδή ποσοστό 47%, ενώ τα κατάλληλα σε ποσοστό 53% (βλ. συνημμένους πίνακες & χάρτη).

Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποιεί αυτή την έρευνα στα μέσα του καλοκαιριού, για να διαπιστωθεί ότι ο συνωστισμός και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των παράκτιων νερών κολύμβησης αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα της μόλυνσης των θαλασσών μας.

Το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ, ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ κι όλων των άλλων εθελοντικών οργανώσεων του σας εύχονται καλό καλοκαίρι, χωρίς προβλήματα υγείας και χωρίς πυρκαγιές.

Το Σεπτέμβρη θα είμαστε και πάλι μαζί.

                                                                                    Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων δειγμάτων νερού από τις   παραλίες  Αττικής,  που πραγματοποιήθηκε τις 27 / 07 / 2022  έδειξαν  αυξημένες  συγκεντρώσεις   Εντερόκοκκων στα εξεταζόμενα δείγματα.  Έτσι στις παραλίες  της Βάρκιζας, Αγ. Μαρίνας το ποσό των Εντερόκοκκων έχει  σκαρφαλώσει στους   265 -303cfu/ 100ml δείγματος.

Η αυξημένη παρουσία των Εντερόκοκκων στα δείγματα νερού,  σύμφωνα με σχετικά επιστημονικά  δημοσιεύματα,  επιβεβαιώνει την παλαιά,  αδιάκοπτη  «παρουσία »  των λυμάτων στο νερό.  Ό συνδυασμός τους  με τις  ποσότητες   των Κολοβακτηριδίων  (E. coli) είναι μία σημαντική παράμετρος που φανερώνει κοπρανώδη μόλυνση του νερού και της ποιότητας των υδάτων.

Είναι σκόπιμο  να σημειωθεί η κατάσταση των αποτελεσμάτων μετρήσεων των μικροοργανισμών από την παραλία Αναβύσσου.   Από τα τέσσερα δείγματα που έχουν ληφθεί από την παραλία, τα τρία έδειξαν αυξημένες ποσότητες μικροοργανισμών – δεικτών (Εντερόκοκκοι και E. coli ). Η αυξημένη παρουσία αυτών των μικροοργανισμών (πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια) κάνει ακατάλληλη την παραλία για κολύμβηση. Το γεγονός ότι στο σημείο 22 τα αποτελέσματα διαφέρουν από τα άλλα 23 , 24, 25 δείχνει απλώς την συσσώρευση λυμάτων στο Νότιο τμήμα της παραλίας οπού πιθανών υπάρχουν και οι αγωγοί .