ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : 631 / ΑΘΗΝΑ 29-06-2022

Το ΠΑΚΟΕ σαράντα τρία (43) χρόνια συνεχώς πραγματοποιεί κάθε καλοκαίρι δειγματοληψίες και αναλύσεις στα πιστοποιημένα – διαπιστευμένα εργαστήριά του, ένα μήνα πριν την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου 1-31/5/2022,  σε εννιακόσιες (900) παραλίες κολύμβησης, σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Από σήμερα μέχρι τις 20 Ιουλίου το ΠΑΚΟΕ θα ανακοινώνει κάθε τρεις μέρες τις περιοχές δειγματοληψίας και τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων, καθώς και την καταλληλότητα ή μη των νερών κολύμβησης.

Αυτή η προσπάθεια είναι μια προσφορά στους κατοίκους ιδιαίτερα της Αττικής, που στην ουσία ταλαιπωρούνται για να βρουν μια καθαρή παραλία να δροσιστούν .

Στο δωδέκατο αυτό Δελτίο Τύπου με αριθμό 631  καταγράφονται και παρουσιάζονται σε πίνακες και χάρτες οι κατάλληλες και ακατάλληλες ακτές κολύμβησης από ακτές Λιβανάτες μέχρι Καλά Νερά Μαγνησίας της.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε τηλεφωνείστε στο 2108100805 από τις 09:00-16:00. Συνημμένοι οι πίνακες και οι χάρτες των περιοχών που προαναφέρθηκαν. Από τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι 20,54% είναι ακατάλληλα (Α) τα νερά για κολύμβηση  δηλ. (15 στις 73 παραλίες) και 79,45% είναι κατάλληλα (Κ) για κολύμβηση (δηλ. 58 παραλίες).