ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  αριθμός 622  / Αθήνα, 6-6-2022.

Το ΠΑΚΟΕ σαράντα τρία (43) χρόνια συνεχώς πραγματοποιεί κάθε καλοκαίρι δειγματοληψίες και αναλύσεις στα πιστοποιημένα – διαπιστευμένα εργαστήριά του, ένα μήνα πριν την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου 1-31/5/2022,  σε εννιακόσιες (900) παραλίες κολύμβησης, σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Από σήμερα μέχρι τις 20 Ιουνίου το ΠΑΚΟΕ θα ανακοινώνει κάθε τρεις μέρες τις περιοχές δειγματοληψίας και τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων, καθώς και την καταλληλότητα ή μη των νερών κολύμβησης.

Αυτή η προσπάθεια είναι μια προσφορά στους κατοίκους ιδιαίτερα της Αττικής, που στην ουσία ταλαιπωρούνται για να βρουν μια καθαρή παραλία να δροσιστούν .

Στο τρίτο αυτό Δελτίο Τύπου με αριθμό 622  καταγράφονται και παρουσιάζονται σε πίνακες και χάρτες οι κατάλληλες και ακατάλληλες ακτές κολύμβησης από παραλίες των περιοχών Σαρωνικού & Λαυρεωτικής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε τηλεφωνείστε στο 2108100805 από τις 09:00-16:00. Συνημμένοι οι πίνακες και οι χάρτες των περιοχών που προαναφέρθηκαν. Από τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι 16% είναι ακατάλληλα (Α) τα νερά για κολύμβηση  δηλ. (8  στις 50 παραλίες) και 84% είναι κατάλληλα (Κ) για κολύμβηση (δηλ. 42 παραλίες).

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε θαλασσινό νερό από παραλίες  περιοχών Σαρωνικού και Λαυρεωτικής     στις 13 / 05 /  2022