ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ.

Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ