ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : 617 / ΑΘΗΝΑ 29 04 2022

  • Κοζλοντούι Βουλγαρίας. Τι γίνεται;
  • Ακούγιου Τουρκίας: Το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο, σε ολόκληρη την Μεσόγειο.

Το ΠΑΚΟΕ, το 1979, ήταν ο πρώτος κοινωνικό-περιβαντολογικός φορέας που εναντιώθηκε στα σχέδια της κυβέρνησης, που ήθελε να κατασκευάσει πυρηνικό εργοστάσιο στην Κάρυστο.

Το ΠΑΚΟΕ, ήταν ο μοναδικός ανεξάρτητος ιδιωτικός Μη-κερδοσκοπικός φορέας, που το 1986 στο πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνομπίλ κατέγραψε και αποτύπωσε τις επιπτώσεις του πυρηνικού νέφους στην χώρα μας, όταν η κυβέρνηση εφησύχαζε τους πολίτες, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με αποτέλεσμα 14.500 συμπολίτες μας να χάσουν τις ζωές τους, εξαιτίας του Τσερνομπίλ- Μελέτη του «Αντικαρκινικού Νοσοκομείου, Μεταξά».

Το ΠΑΚΟΕ, ήταν εκείνο που σε συνεργασία με την Ακαδημία Επιστημών της Βουλγαρίας, το 2010 πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις του  πυρηνικού εργοστασίου στο Κοζλοντούι, στο περιβάλλον και στους ανθρώπους.

Από τότε οι συνθήκες λειτουργίας στο εργοστάσιο αυτό δεν ήταν ασφαλείς και πολλά είχαν γραφτεί για αυτό.

Τότε το ΠΑΚΟΕ μετά την έρευνα που είχε γίνει , είχε πραγματοποιήσει ενημερωτικές συζητήσεις σε σχολεία της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.

Η θέση του ΠΑΚΟΕ στο τεράστιο πρόβλημα της εγκατάστασης και λειτουργίας πυρηνικών εργοστασίων, δήθεν για «ειρηνικούς σκοπούς», είναι ότι η πυρηνική ενέργεια έχει παγκοσμίως αποδειχθεί αφενός η πλέον ανασφαλής μορφή ενέργειας και αφετέρου η πλέον καταστροφική από τα δυστυχήματα της και τα απόβλητα της.

(FILES) A picture dated 01 October1986 showing repairs being carried out at the Chernobyl nuclear plant in Ukraine. The Ukrainian government approved 29 March 2000 a closure plan for the crippled Chernobyl nuclear power station before the end of the year, a government spokesman official said. But a definitive shutdown of the plant, scene of the world’s worst civilian nuclear accident in April 1986, remains conditional on international funding, the official added.

Για αυτό, το ΠΑΚΟΕ είναι ξεκάθαρα ενάντια στην ύπαρξη της πυρηνικής ενέργειας.

Όσον αφορά την «Κοινή Αντιπυρηνική Διακήρυξη Ελλήνων- Βουλγάρων και Τούρκων Πράσινων», σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε αλλά και παρατηρούμε τα παρακάτω:

  1. Γιατί δεν προτάσσεται η εναντίωση στην εγκατάσταση του Ακουγιού, στην Τουρκία;
  2. Γιατί δεν γίνεται λόγος για το Κοζλοντούι και για ποιο άλλο εργοστάσιο γίνεται λόγος στην Βουλγαρία;

Από την γραμματεία του ΠΑΚΟΕ