ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 592 – 22/12/2021

Το ΠΑΚΟΕ για μία ακόμη φορά, διαπιστώνει από τις καταγγελίες των κατοίκων, ότι οι μελετητικές-κατασκευαστικές εταιρείες- όπως η ΤΕΡΝΑ, δεν υπολογίζουν ούτε θεσμούς ούτε και θεσμικούς φορείς, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα δικά τους συμφέροντα.

Στην προκειμένη περίπτωση, δεν απάντησαν στο υπουργείο περιβάλλοντος, για τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν, για την εύρυθμη λειτουργία της επικίνδυνης και τοξικής μονάδας τους στο Μαντούδι Ευβοίας.

Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε, λειτουργεί με Άδεια Περιβαλλοντικών Όρων και Άδεια έγκρισης λειτουργίας, εκ των οποίων όρων δεν τηρεί τα προβλεπόμενα.( Οι εγκρίσεις για τη λειτουργία της εταιρείας ελήφθησαν με τις αποφάσεις 35857/222844πε & 14/02/201/1068/Φ14/3292 )
14/12/2021 email Μ. Αργυροκαστρίτη : σχετικά έγγραφα με τη ρύπανση που προκάλεσε η ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε στο Μαντούδι Ευβοίας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
26/3/2021: Υποβολή ετήσιας έκθεσης περιβαλλοντικών όρων για το έτος 2020
(επισυνάπτεται η έκθεση).
24/9/2021: Επιτροπή κατοίκων κατόπιν έντονης δυσοσμίας που διαπιστώθηκε,
πραγματοποιεί συνάντηση με το Δήμαρχο Μαντουδίου.
1/10/2021: Επιστολή του Δημάρχου Μαντουδίου προς την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, προς την οποία κοινοποιεί το υφιστάμενο περιβαλλοντικό πρόβλημα
μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
08/10/2021 : με την υπ’ αριθ. 8576 & 8595, ο Δήμαρχος Μαντουδίου ζητά από την
Περιφέρεια την εγκατάσταση συστήματος μετρήσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων
της ΤΕΡΝΑ Α.Ε

Ήδη έχει ζητηθεί η διενέργεια ελέγχου από το Τμήμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας & ξεχωριστή αυτοψία από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος (αναμένονται τα πορίσματα)

08/10/2021: Ο Δήμαρχος απευθυνόμενος στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ζητεί τις ετήσιες εκθέσεις ρύπων, για τις οποίες το ΥΠΕΝ απαντά ότι ουδέποτε έχει λάβει οιαδήποτε έκθεση από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε

19/10/2021: η ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε με την υπ’ αριθ. 10392 επιστολή της παρέχει στοιχεία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων του συστήματος μέτρησης και συνεχούς καταγραφής στην έξοδο των καυσαερίων του περιστροφικού φούρνου.

3/12/2021: Διενέργεια αυτοψίας στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. Συνάντηση εκπροσώπου του τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας με επιτροπή πολιτών θα λάβει χώρα μετά τις 16/12/2021

Σχετικά έγγραφα:
1. Αποφάσεις αδείας λειτουργίας της εταιρείας 35857/222844πε/14.02.2018 & 1068/ 14/3292/12.03.2019

2. Απάντηση σε αίτημα παροχής στοιχείων σχετικά με τις περιβαλλοντικές εκθέσεις της εταιρείας ( ΥΠΕΝ/ ΕΝΕ/94571/63977/20.10.2021)

3. Επερώτηση προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 14.11.20214. Διενέργεια αυτοψίας στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε (7041/266306/6.12.2021)

Από την ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του ΠΑΚΟΕ