Δελτίο τύπου:  590 – 14/12/2021

Το ΠΑΚΟΕ σ ένα από τα πολλά Δελτία Τύπου, που εκδίδει συνεχώς για την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών καθώς και των «αρμοδίων»,  αναφέρθηκε στο πρόβλημα των θανάτων από την ατμοσφαιρική ρύπανση με τις μετρήσεις που διεξήγαγε. Το Δελτίο τύπου της 12ης Νοεμβρίου 2021 με τίτλο ΄΄ Νέφος και κορονοϊός συναγωνιστές στον θάνατο ΄΄ ανάφερε χαρακτηριστικά:


1) Μέσος όρος θανάτων από την ατμοσφαιρική ρύπανση,
10-15 την ημέρα, από το 1982

2) Μέσος όρος θανάτων από την πανδημία,
25-30 την ημέρα, από το 2019

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και χρόνια διαμαρτύρεται, καταγγέλει και γράφει προς όλες τις κατευθύνσεις, για το τεράστιο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αττική, με το φωτοχημικό και το νέφος αιθαλομίχλης.

Το ΠΑΚΟΕ ήταν ο πρώτος ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, κοινωνικοπολιτικός φορέας που, το 1979, ανακάλυψε το νέφος της Αθήνας και έκτοτε συνεχώς μετρά τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που επηρεάζουν την υγεία των Αθηναίων πολιτών.

Πρόσφατα μάλιστα, πραγματοποιεί συνεχείς μετρήσεις, από τον Ιούλιο του 2021 έως και σήμερα, και με την εγκατάσταση του δακτυλίου διαπίστωσε ότι στα όρια του δακτυλίου, Αλεξάνδρας – Κηφισίας, στην πλατεία Αμερικής, πλατεία Κολιάτσου, πλατεία Βάθης (όπως φαίνεται από τον συνημμένο πίνακα ενδεικτικών σημείων μετρήσεων), οι τιμές στο διάστημα από 20/10/2021 έως 08/11/2021, είναι τριπλάσιες για τους ρύπους ΡΜ 2,5, Φορμαλδεΰδη και πτητικοί υδρογονάνθρακες είν -και φυσικά πάνω από όρια 150%-200%- από τις τιμές μεταξύ 05/07/2021 έως 20/11/2021.

Αυτό υποδηλώνει ότι ο δακτύλιος επηρέασε αρνητικά την ποιότητα του αέρα στις προαναφερόμενες περιοχές.

Οι τιμές στο κέντρο της Αθήνας (Ομόνοια – Σύνταγμα) παρέμειναν σταθερές, παρά το γεγονός ότι υπήρξε αποσυμφόρηση των οχημάτων.

Όμως το ανησυχητικό είναι ότι η πανδημία, από το 2019 μέχρι και σήμερα, δίνει θανάτους 25-30 ημερησίως, σε αντίθεση με το νέφος στην Αθήνα, που από στοιχεία και μελέτες, από το 1982 μέχρι σήμερα, έχουν πεθάνει 214.000 συμπολίτες μας.

Βέβαια, βασική αιτία είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην Αθήνα και όχι η έλλειψη πρασίνου μόνο, και οι θάνατοι δεν οφείλονται αποκλειστικά στην έλλειψη πρασίνου -παράδειγμα η Σόφια που έχει 34% πράσινο, Αθήνα 6,4%, οι θάνατοι από την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι 8-10 ημερησίως-.

Επίσης στο Δελτίο Τύπου αυτό παραθέσαμε και μετρήσεις δυο διαφορετικών ημερομηνιών σε διάφορα σημεία της Αθήνας.

Πίνακας Ενδεικτικών Σημείων Μετρήσεων
από 07/05/2021 – 20/10/2021 και από 20/10/2021 – 08/11/2021

 

 • Σημείο 1: Πλατεία Αλεξάνδρας και Κηφισίας, (είσοδος από Αλεξάνδρας)
 • Σημείο 2: Πλατεία Αλεξάνδρας και Κηφισίας, (100 μέτρα από το σημείο 1 προς Β. Σοφίας)
 • Σημείο 3: Πλατεία Αλεξάνδρας και Κηφισίας, (100 μέτρα μετά το σημείο 2 επί της Β. Σοφίας)
 • Σημείο 4: Πλατεία Αλεξάνδρας και Κηφισίας, (100 μέτρα μετά το σημείο 3, Λεωφ. Κηφισίας)
 • Σημείο 5: Πλατεία Αλεξάνδρας και Κηφισίας, (100 μέτρα μετά το σημείο 4, επί της Λεωφ. Κηφισίας)
 • Σημείο 6: Πλατεία Αμερικής, διασταύρωση με την οδό Σπάρτης
 • Σημείο 7: Πλατεία Αμερικής, διασταύρωση με οδό Λευκωσίας
 • Σημείο 8: Πλατεία Αμερικής, διασταύρωση με οδό Μηθύμνης
 • Σημείο 9: Πλατεία Αμερικής, στάση τρόλεϊ
 • Σημείο 10: Πλατεία Αμερικής, διασταύρωση με Πατησίων
 • Σημείο 11: Πλατεία Κολιάτσου, διασταύρωση με οδό Σίφνου
 • Σημείο 12: Πλατεία Κολιάτσου, διασταύρωση με οδό Αγίου Λουκά
 • Σημείο 13: Πλατεία Κολιάτσου, διασταύρωση με οδό Καλλινίκου
 • Σημείο 14: Πλατεία Κολιάτσου, διασταύρωση με οδό Πατησίων
 • Σημείο 15: Πλατεία Κολιάτσου, στάση Τρόλεϊ

Σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία έγιναν οι εξής μετρήσεις: αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ 2,5 και ΡΜ 10, πτητικών οργανικών ενώσεων (VCOs), φορμαλδεϋδης και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Στη συνέχεια στις 6/12/2021 η  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ μας έστειλε την παρακάτω επιστολή.

Βρυξέλλες

μέσω ηλ. ταχυδρομείου: pakoe@pakoe.gr

Aξιότιμε κύριε ή Αξιότιμη κυρία,

Σας ευχαριστώ για το μήνυμά σας, της 17ης Νοεμβρίου 2021, προς την επίτροπο κ. Κυριακίδου σχετικά με τα προβλήματα ποιότητας του αέρα και τους πρόωρους θανάτους στην Ελλάδα. Η επιστολή σας διαβιβάστηκε στον επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Sinkevičius, ο οποίος μου ζήτησε να απαντήσω εξ ονόματός του.

Οι οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (συγκεκριμένα, οι οδηγίες 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ) προσδιορίζουν και καθορίζουν τους στόχους για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο του περιβάλλοντος. Στους στόχους αυτούς περιλαμβάνονται οριακές τιμές, τιμές-στόχοι και άλλα πρότυπα ποιότητας του αέρα, συμπεριλαμβανομένων προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι, για δεκατρείς συνολικά ατμοσφαιρικούς ρύπους. Οι οδηγίες προβλέπουν ότι, όταν τα επίπεδα υπερβαίνουν τις οριακές τιμές ή τις τιμές-στόχους, πρέπει να καταρτίζεται σχέδιο για την ποιότητα του αέρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πηγές που ευθύνονται για τη ρύπανση και να εξασφαλιστεί έτσι η συμμόρφωση με την οριακή τιμή ή την τιμή-στόχο.

Τα εν λόγω σχέδια για την ποιότητα του αέρα καθορίζουν κατάλληλα μέτρα, ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Τα εν λόγω σχέδια κοινοποιούνται αμελλητί στην Επιτροπή, το αργότερο δε δύο έτη μετά το τέλος του έτους κατά το οποίο παρατηρήθηκε η πρώτη υπέρβαση. Επιπλέον, τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα θα πρέπει να διαδίδονται στο κοινό. Επισημαίνεται ότι η επιλογή κατάλληλων μέτρων, όπως οι περιορισμοί της κυκλοφορίας ή ένα πιο πράσινο περιβάλλον, αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων εθνικών αρχών.

Η Ελλάδα καταγράφει συνεχώς και σταθερά υπέρβαση των οριακών τιμών για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10) και για το διοξείδιο του αζώτου (NO2) βάσει της προαναφερόμενης νομοθεσίας της ΕΕ. Επίσης, δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι ελληνικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές ούτε επαρκείς και έχει παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αμφότερες τις υποθέσεις υπέρβασης.

Στις 15 Νοεμβρίου 2021 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δημοσίευσε ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία στην Ευρώπη. Το ενημερωτικό σημείωμα παρουσιάζει τις τελευταίες εκτιμήσεις

 Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – Tηλ. +32 22991111 Γραφείο: BU-9 04/084 – Tηλ. απευθείας γραμμή +32 229-56725

σχετικά με τους πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη συνολικά και ανά κράτος μέλος λόγω της έκθεσης στους ακόλουθους βασικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους: λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2,5), διοξείδιο του αζώτου (NO2) και όζον (O3). Το 2019 στην Ελλάδα, για παράδειγμα, 10.400 πρόωροι θάνατοι οφείλονταν στην έκθεση σε PM2,5 1.

Η ΕΕ αναθεωρεί επί του παρόντος την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ώστε τα πρότυπα ποιότητας του αέρα να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τις πλέον πρόσφατες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η ανοικτή δημόσια διαβούλευση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Δεκεμβρίου 2021 και καλούμε όλους τους πολίτες, όλες τις οργανώσεις και την ευρύτερη κοινότητα των ενδιαφερομένων να εκφράσουν τις απόψεις τους. Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο2.

Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σας και για τον προσωπικό χρόνο που αφιερώνετε για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Με εκτίμηση,

François WAKENHUT

1 https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/health-impacts-of-air-pollution (τελευταίος έλεγχος στις 1.12.2021)

2 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-Quality-legislation/public-consultation_el (τελευταίος έλεγχος στις 1.12.2021)

Υπεγράφη ηλεκτρονικά στις 01/12/2021 15:21 (UTC+01) άρθρο 11 της απόφασης C(2020) 4482 της Επιτροπής

Εμείς τους απαντήσαμε:

Αθήνα 13-12-2021

Αρ. πρωτ.1418

Προς την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μηδενική ρύπανση

Καθαρός αέρας και πολιτική αστικής ανάπτυξης

Υπόψιν κου Francois WAKENUT

Κύριε WAKENUT

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή που μας στείλατε στις 6/12/2021 μέσω της GHINEA MARILENA με το σημείο email.

Επίσης με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω, τοποθετούμενοι στην επιστολή σας.

 1. Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε, όπως αναφέρετε στην πρώτη παράγραφο της επιστολής σας, εάν οι ελληνικές αρχές, σας έχουν γνωστοποιήσει και πότε σχέδιο αντιμετώπισης της ποιότητας του αέρα, επειδή το ΠΑΚΟΕ που ασχολείται 42 χρόνια (www.pakoe.gr), έχει διαπιστώσει τα τελευταία δέκα χρόνια τουλάχιστον για πέντε (5) βασικές παραμέτρους (PM10, PM2,5, HCH0, TVOC, NOX), οι τιμές ξεπέρασαν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

Εάν έχουν συμβεί τα προηγούμενα θέλουμε να μας γνωρίσετε εάν οι ελληνικές αρχές σας έχουν υποβάλλει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, και ποτέ έχουν διαδώσει στο ελληνικό κοινό τα σχέδια μέτρων που έλαβαν, όπως αναφέρετε στην δεύτερη παράγραφο της επιστολής που μας στείλατε.

 1. Στην τρίτη παράγραφό σας, μας ενημερώνετε ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης που έχουν καταγράψει οι επίσημες αρχές και γι΄ αυτό η επιτροπή έχει παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαικής Ένωσης για τις αναφερόμενες στην τρίτη παράγραφό σας υποθέσεις υπέρβασης.

 

Κύριε WAKENUT

Επειδή το ΠΑΚΟΕ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 42 ολόκληρα χρόνια, ασχολείται με τα προβλήματα του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της ρύπανσης του αέρα και των νερών, έχει 45.000 μέλη-συνδρομητές, εκδίδει ανελλιπώς 80σέλιδη μηνιαία εφημερίδα, την οποία διανέμει δωρεάν σε χιλιάδες αναγνώστες του, την οποία και αναρτά στην ιστοσελίδα του με 50.000 αναγνώστες.

Δυστυχώς παρά τους αγώνες των 42 χρόνων, η ανταπόκριση των ελληνικών κυβερνήσεων είναι ανεπαρκής, γι΄ αυτό σας ζητάμε να μας βοηθήσετε, ώστε να μπορέσουμε να  ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των μελών-συνδρομητών μας και γενικότερα του ελληνικού λαού, που όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιβαρύνουν την υγεία του, καθώς και γενικότερα την επίλυση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής –που όλοι μας συζητάμε δίχως όμως προτάσεις για εφικτές λύσεις-.

Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε στην έκκλησή μας για βοήθεια και συνεργασία μαζί σας. Περιμένουμε άμεσα την απάντησή σας.

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

    Ο Πρόεδρος                                                                                    Ο  Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης   Χριστοδουλάκης                                            Κωνσταντίνος   Παπαλεξάκης                                                       

Πανεπιστημιακός                                                                      Μηχανολόγος Μηχανικός

Συνημμένα σας στέλνουμε το τελευταίο τεύχος της εφημερίδας του ΠΑΚΟΕ, με τίτλο « ΟΙΚΟΝΟμία για το Περιβάλλον» καθώς και το προφίλ του φορέα μας.

ΟΙΚΟνομία για το περιβάλλον….https://www.pakoe.gr/3d-flip-book/

Προφίλ φορέα……..https://www.pakoe.gr/wp-content/uploads/2021/12/ENGLISH-Profile_02_12_2021.pdf

Ιστοσελίδα ΠΑΚΟΕ…….https://www.pakoe.gr/

Από την γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ