ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:  564 – 12/10/2021

Εδώ και μερικούς μήνες στην Βούλα και συγκεκριμένα στο ύψος του Ασκληπιείου περίπου ένα χιλιόμετρο από το τέρμα του τραμ, στην διαδρομή προς το Σύνταγμα, τοποθετήθηκαν ελενίτ περίπου 250 με 350 μέτρα μήκος και ύψος περίπου 2 μέτρα, αποκόπτοντας τελείως την πρόσβαση στον αιγιαλό.

Αναρωτιόμαστε, με βάση τους ισχύοντες νόμους, τι ακριβώς συμβαίνει;

Η περιφέρεια, ο Δήμος, οι κάτοικοι που ταλαιπωρούνται, τι κάνουν;

Τι κάνει για αυτό το κράτος;

Προστατεύει τους κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή τον αιγιαλό και την παραλία;

Που βρίσκεται η, απαιτούμενη από τον νόμο, δίοδος για την ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση στον αιγιαλό, από τη δημόσια οδό;

Επειδή το ψάξαμε, περιγράφουμε την ισχύουσα νομοθεσία:

Δυνάμει του ν 2971/2001  άρθρο 1 παρ. 2 το πλάτος της παραλίας καθορίζεται σε τουλάχιστον τριάντα (30) και μέχρι πενήντα (50) μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού.

         Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1 του εν λόγω νόμου ο αιγιαλός, η παραλία, είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο και σύμφωνα  με την παρ 2 αυτού η  προστασία των κοινοχρήστων πραγμάτων και του οικοσυστήματος αυτών είναι ευθύνη του Κράτους,

         Επίσης σύμφωνα με την παρ 4α και 4β του άρθρο 2 του ίδιου νόμου  απαγορεύεται η κατασκευή κτισμάτων και εν γένει η τοποθέτηση κατασκευασμάτων στον αιγιαλό και την παραλία …και αν μεταξύ αιγιαλού και δημόσιας οδού, παρεμβάλλεται ακίνητο, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη δίοδος για την ακώλυτη και ασφαλή πρόσβαση στον αιγιαλό από τη δημόσια οδό.

         Συνεπώς η περίφραξη της παραλίας ώστε να μην υπάρχει ελεύθερη δίοδος για την ακώλυτη και ασφαλή πρόσβαση στον αιγιαλό από την δημόσια οδό συνιστά παράβαση του νόμου 2971/2001.

Το ΠΑΚΟΕ θα προσφύγει άμεσα στη δικαιοσύνη.

Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ