ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 558 – 27/9/2021

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑ.Κ.Ο.Ε.», και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Παναγιώτη Χριστοδουλάκη.

ΕΝΩΠΙΟΝ

1. Του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

2. Του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διευθύνσεως Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου.

3. Της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), του τομέα Νοτίου Ελλάδος με έδρα την Αθήνα.

***************************

Είμαστε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑ.Κ.Ο.Ε.», όπου τέτοιου είδους είναι οι καταστατικοί σκοποί μας εξ ου και εκτός από το έννομο συμφέρον μας έχουμε και εμπειρία και γνώση στα καταγγελλόμενα από εμάς. Ξεκινήσαμε την 15 Ιουνίου 1979 ως μια ομάδα επιστημόνων που ανησυχεί για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ταχεία και απρογραμμάτιστη ανάπτυξη του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο αδέσμευτο, δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνοντάς του το όνομα ΠΑ.Κ.Ο.Ε (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών).  Πέρασαν 42 χρόνια από τότε και ο φορέας αυτός καταξιωμένος από τους αγώνες του για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες, για να γίνει η κατάλληλη δουλειά ώστε ν΄ αλλάξουν τρόπο σκέψης οι πολιτικές ηγεσίες και τρόπο αντιμετώπισης των οικολογικών προβλημάτων ο Ελληνικός λαός.

Στα 42 αυτά χρόνια, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε δημιούργησε άλλους τέσσερις φορείς, το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ, το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ. Το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ διαμορφώνει και στοχεύει την εκπαιδευτική πολιτική του ΠΑ.Κ.Ο.Ε και το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ την περιβαλλοντική πολιτική του ΠΑ.Κ.Ο.Ε, επιφορτισμένο με τις εργαστηριακές έρευνες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η ΟΙΚΟΕΝ διαμορφώνει την ενεργειακή πολιτική και η ΟΙΚΟ-ΓΗ την αγροτική πολιτική.

 Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε , το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ, το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, η ΟΙΚΟΕΝ & η ΟΙΚΟ-ΓΗ είναι μη κερδοσκοπικοί φορείς του ιδιωτικού τομέα που έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, του περιβάλλοντος και την προστασία του καταναλωτή. Έχουν οργανώσει επιστημονικά εργαστήρια και ομάδες από εμπειρογνώμονες και ερευνητές με σκοπό τη μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την εκπόνηση διαφόρων μελετών για ολοκληρωμένες και εφικτές σ’ αυτά λύσεις. Επιπλέον, προσπαθούν να κινήσουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης σε περιβαλλοντικά θέματα με εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκστρατείες διαφώτισης, εφημερίδες, έντυπα και εκπομπές ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Τα πεδία ενδιαφερόντων του ΠΑ.Κ.Ο.Ε, του ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ, του ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ, της ΟΙΚΟΕΝ & της ΟΙΚΟ-ΓΗ καλύπτουν μία ευρεία περιοχή δραστηριοτήτων.  Μετρήσεις ρύπανσης – μόλυνσης στη θάλασσα, στον αέρα, στο έδαφος σε πόσιμα νερά και • τρόφιμα  Συνέπειες της ρύπανσης στα οικοσυστήματα και στη δημόσια υγεία. • Ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος • Διαχείριση και προστασία δασών, βιοτόπων και ειδών υπό εξαφάνιση. • Εφαρμογές εναλλακτικών πηγών ενέργειας • Διαχείριση αποβλήτων και τοξικών ουσιών • Περιβαλλοντικές μελέτες • Εκπαιδευτικά προγράμματα σε τομείς διαχείρισης περιβάλλοντος, ενέργειας και τροφίμων • Έλεγχος και διάθεση προϊόντων οικολογικών – οικολογικής γεωργίας • Στην μακρόχρονη πορεία τους, οι φορείς ανέπτυξαν διεθνείς σχέσεις με ινστιτούτα και οργανισμούς όπως οι WWF, EPA, GSF, NAUMANN, BBC. Επίσης, είναι μέλος των UNEP, ECOROPA, IUCN και IFOAM για την καλύτερη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Η επίμονη και ουσιαστική παρουσία τους στα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα κερδίζει συνεχώς έδαφος σε εθνικό επίπεδο και έχει σαν συνέπεια να θεωρούνται από τους σοβαρότερους και ανεξάρτητους φορείς στον τομέα του περιβάλλοντος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στην περιοχή Σκυλάμπελα λειτουργεί ο επίσημος ΧΥΤΑ Μυκόνου. Πάνω όμως από τον επίσημο ΧΥΤΑ του νησιού υπάρχει ολόκληρη παράνομη χωματερή απορριμμάτων σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από το κέντρο της Χώρας – πρωτεύουσας της Μυκόνου – η οποία μάλιστα υφίσταται πολύ περισσότερο από 10 χρόνια. Δεν είναι όμως η μοναδική παράνομη χωματερή που υπάρχει στην Μύκονο. Εδώ και μερικά χρόνια στην περιοχή Μεταλλείων της Μυκόνου υπάρχει μια  παράνομη χωματερή με τόνους σκουπιδιών. Γίναμε αυτόπτες μάρτυρες των τόνων σκουπιδιών που κατρακυλούν από τις πλαγιές του υψώματος αυτού. Κούτες, παλέτες, χώματα, τούβλα, μπάζα και άλλα οικοδομικά υλικά αλλά και στρώματα, μπουκάλια, κουβάδες, σακούλες διαφόρων μεγεθών και ειδών. Αυτά είναι γνωστά στον Δήμο Μυκόνου, ο οποίος αδιαφορεί για την ύπαρξη της χωματερής αυτής αλλά και που επιπλέον έρχεται και ισοπεδώνει από καιρό σε καιρό τα απορρίμματα της συγκεκριμένης χωματερής.

Δηλαδή στην περιοχή Σκυλάμπελα της Μυκόνου, όπου έχουμε αυτή την ανεξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση αστικών στερεών απορριμμάτων, υπάρχει ένας παράνομος Χ.Α.Δ.Α. ο οποίος λειτουργεί χωρίς την ύπαρξη στοιχειωδών έργων υποδομής (περίφραξη, αντιπυρική προστασία), ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών απορριμμάτων, με τη μέθοδο της απλής απόρριψης (χωρίς επικάλυψη με χώμα). Ήτοι ως παράνομος ενεργός Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων  (Χ.Α.Δ.Α.), που λειτουργεί έχει ως αποτέλεσμα την ρύπανση και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και τη διακινδύνευση της δημόσιας υγείας, κατά παράβαση του ν. 1650/1986.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

        Ο ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης,

         στο άρθρο 2 ορίζει: «Κατά την έννοια του νόμου αυτού νοούνται ως:           1. Περιβάλλον: το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες. 2. Ρύπανση: η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του. 3. … 4. Υποβάθμιση: η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες. 5. … 11. Απόβλητα: κάθε ποσότητα ρύπων (ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας) σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση ή αντικειμένων από τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή πρέπει ή υποχρεούται να απαλλαγεί, εφόσον είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση. 12. Διαχείριση αποβλήτων: το σύνολο των δραστηριοτήτων συλλογής, διαλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίησης ή τελικής διάθεσης αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. …»,

         στο άρθρο 12: «… 2. Υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι οι ΟΤΑ … 3. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο γίνεται βάσει σχεδιασμού που αποσκοπεί στη μελέτη και τον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης καθώς και στη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διάθεσης των στερεών αποβλήτων. … 5. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων εντός ή εκτός αστικών περιοχών και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. …»

        και στο άρθρο 30: «1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο, από πεντακόσια (500) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ. Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, για την επιβολή των ανωτέρω προστίμων απαιτείται απόφαση των κάτωθι αναφερομένων, ύστερα από εισήγηση προς αυτούς των υπηρεσιών ή / και οργάνων της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος, ανάλογα με το ύψος των προστίμων: α) … β) … γ) … 3. Για την επιβολή προστίμων, μετά από περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις που διεξάγει η ΕΥΕΠ, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της ΕΥΕΠ, ανεξαρτήτως του ύψους του προστίμου. 4. Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων των προηγούμενων παραγράφων αρχίζει με τη βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται μαζί με έγγραφη κλήτευση προς τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του μέσα σε 5 ημέρες από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, για 5 ημέρες. 5. … 6. … 7. Με τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του νόμου αυτού, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή και τον κατά περίπτωση συναρμόδιο υπουργό, είναι δυνατό να καθορίζεται κάθε αναγκαία πρόσθετη λεπτομέρεια σχετικά με τα όργανα και τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων».

         Επειδή, η ανεξέλεγκτη απόρριψη αστικών αποβλήτων απαγορεύεται πλήρως και οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διακοπή λειτουργίας και την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), που λειτουργούν χωρίς άδεια, καταρχάς, σφραγίζοντας τους εν λόγω χώρους (βλ. ΣτΕ 2880/2017, 2138/2016, 2973/2010) και, περαιτέρω, αποκαθιστώντας τις ζημιές μεγάλης κλίμακας, που έχουν προκληθεί στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, και διαμορφώνοντας το φυσικό περιβάλλον της εγκατάστασης του χώρου, ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωσή του (βλ. ΣτΕ 2880/2017). Σε αντίθετη περίπτωση, σε βάρος των αρμόδιων φορέων επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, στις οποίες περιλαμβάνεται και η επιβολή προστίμου, ανάλογου με το είδος και τη σοβαρότητα της διαπραχθείσας περιβαλλοντικής παράβασης.

        Εξάλλου, οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 εφαρμόζονται κατά δέσμια αρμοδιότητα από τη Διοίκηση σε κάθε δραστηριότητα, η οποία προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και δεν εξαιρείται ρητώς από το πεδίο εφαρμογής του ν. 1650/1986 (βλ. ΣτΕ 4050/2015, 2941/2014).

        Με τις ανωτέρω εκτιθέμενες διατάξεις θεσπίζεται ορισμένη διοικητική διαδικασία για τη διαπίστωση των παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη έκθεσης για τη διαπιστωθείσα παράβαση και τη διατύπωση σχετικής εισήγησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Η διαδικασία αυτή, στην οποία συμμετέχει ο φερόμενος ως παραβάτης, καλούμενος να υποβάλει τις απόψεις του, προηγείται της επιβολής της διοικητικών κυρώσεων (βλ. ΣτΕ 1896/2017).

 Περαιτέρω, η διοικητική κύρωση του προστίμου επιβάλλεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος (βλ. ΣτΕ 1360/2016) ή παραβαίνουν τις διατάξεις του ν. 1650/1986 ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων. Τα κριτήρια αυτά είναι πρόσφορα και αρκούντως σαφή ώστε να θέσουν το πλαίσιο της ασκούμενης από τη Διοίκηση διακριτικής ευχέρειας κατά την επιμέτρηση των προστίμων (βλ. ΣτΕ 104/2018).

        Επειδή αρμόδια είναι, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Υ.Ε.Π., η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της εν λόγω Περιφέρειας  και το τμήμα περιβάλλοντος της ,όπου  υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες του τομέα περιβάλλοντος οι οποίες έχουν ανατεθεί στις περιφέρειες σύμφωνα με την  κείμενη νομοθεσία,               και ανάγονται ιδίως                  στον έλεγχο τήρησης των  περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία,                 στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος                  και στην  εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να εφαρμοστούν οι κυρώσεις του νόμου 1650/1986 κατ’ άρθρο 30 κατά του δήμου Μυκόνου και παντός υπευθύνου και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι με παραδειγματική τιμωρία.

Επικαλούμαστε ενδεικτικά μια φωτογραφία και αιτούμαστε την αυτοψία σας.

 Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ