ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 536 (24/7/21)

Σε πρόσφατη δειγματοληψία (16/07/21) στις ακτές της Νότιας Εύβοιας πάρθηκαν τριάντα ένα (31) δείγματα θαλασσινών νερών κολύμβησης από επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ σε συγκεκριμένα σημεία όπου είχε γίνει δειγματοληψία και στις αρχές Μαΐου διαπιστώθηκαν τα εξής:

  1. Από τα τριάντα ένα (31) δείγματα τα δεκατέσσερα (14) βρέθηκαν ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για κολύμβηση με τον αριθμό των εντερόκοκκων και κολοβακτηριδίων (E.coli) να ξεπερνά τα ανώτατα επιτρεπτά όρια όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα των αποτελεσμάτων. Τα δεκαεπτά (17) βρέθηκαν ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ.
  2. Το ποσοστό καταλληλότητας είναι στο 54,8% και το ποσοστό ακαταλληλότητας είναι στο 45,2%.
  3. Αυτή η αλματώδης αύξηση σε σχέση με τα αποτελέσματα της 5ης Μαϊου, οφείλεται στο γεγονός ότι παρά πολλοί λουόμενοι  σε αυτό το διάστημα κατέκλυσαν τις παραλίες και πάρα πολλές επιχειρήσεις που στην περίοδο του Μαΐου ήταν κλειστές, άνοιξαν τον Ιούνιο οπότε οι δραστηριότητες αυτές να δημιουργούν και απόβλητα.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1 σχόλιο

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.