ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΒΑΡΝΑΒΑΣ-ΔΗΛΕΣΙ: Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ, ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΤΕ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 533 – 16/07/2021

Σε πρόσφατη δειγματοληψία (06/07/21) από τον Βαρνάβα μέχρι το Δήλεσι, όπου πάρθηκαν τριάντα δύο (32) δείγματα θαλασσινών νερών κολύμβησης από επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ σε συγκεκριμένα σημεία όπου είχε γίνει δειγματοληψία και στις αρχές Μαΐου διαπιστώθηκαν τα εξής:

  1. Από τα τριάντα δύο (32) δείγματα τα δεκαπέντε (15) βρέθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση με τον αριθμό των εντερόκοκκων και κολοβακτηριδίων (E.coli) να ξεπερνά τα ανώτατα επιτρεπτά όρια όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα των αποτελεσμάτων. Τα δεκαεπτά (17) βρέθηκαν κατάλληλα.
  2. Το ποσοστό καταλληλότητας είναι στο 53,12% και το ποσοστό ακαταλληλότητας είναι στο 46,88%.
  3. Αυτή η αλματώδης αύξηση σε σχέση με τα αποτελέσματα της 5ης Μαϊου, οφείλεται στο γεγονός ότι παρά πολλοί λουόμενοι  σε αυτό το διάστημα κατέκλυσαν τις παραλίες και πάρα πολλές επιχειρήσεις που στην περίοδο του Μαΐου ήταν κλειστές, άνοιξαν τον Ιούνιο οπότε οι δραστηριότητες αυτές να δημιουργούν και απόβλητα.

                               Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.