«Οι μαθητές μπορούν να προμηθεύονται από την καντίνα του σχολείου τους τοπικά προϊόντα και βιολογικά, όπως γαλακτομικά, μπάρες, φρούτα. Στόχος είναι να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα και να επεκταθεί σε περισσότερα σχολεία, προκειμένου να δοθεί βάρος στην υγιεινή διατροφή. Επίσης στόχος μας είναι να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και ήδη εταιρείες με μπισκότα που παράγονται στην περιοχή έχουν δηλώσει ότι θα πωλούν και μπισκότα ολικής άλεσης για παιδιά. H καλή πρακτική στην υιοθέτηση της οποίας στοχεύoυμε από τη συμμετοχή μας στον εν λόγω πρόγραμμα αφορά τη βελτίωση της παρεχόμενης σίτισης που πραγματοποιείται στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Αυτό θα συμβεί μέσω των σχολικών κυλικείων με την υιοθέτηση και παροχή στα σχολεία διατροφικών προϊόντων, που αφενός μεν σχετίζονται με την τοπική παραγωγική ταυτότητα (παραγωγή από τοπικές επιχειρήσεις) κι αφετέρου οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, είναι είτε πιστοποιημένες ως βιολογικές, είτε ολοκληρωμένης διαχείρισης. Επιπλέον, με το έργο αυτό ο Δήμος στοχεύει παράλληλα και στη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων, καθώς και στην εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων προς αυτή την κατεύθυνση Πλέον σημαντικό είναι στα Τρίκαλα και το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων των συγκεκριμένων τροφίμων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί και μικρής έκτασης μονάδα βιοαερίου, η οποία, από την καύση των υπολειμμάτων των τροφίμων, θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή με τη σειρά της θα ενισχύει το ηλεκτρικό φορτίο που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του σχολείου» η τοποθέτηση του δημάρχου Τρικάλων Δημήτρης Παπαστεργίου στην επικοινωνία του με το ΠΑΚΟΕ.

Στο πρόγραμμα το 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων είναι το πρώτο σχολείο του Δήμου Τρικκαίων, στο οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα BioCanteens που εξασφάλισε ο Δήμος. «Το όλο πρόγραμμα αφορά σε 114 μαθητές-τριες του σχολείου» σημειώνει ο διευθυντής του σχολείου κ. Νίκος Μητούλας μιλώντας στο ΠΑΚΟΕ: «Είναι μια ευκαιρία εξωστρέφειας για το σχολείο με γνώμονα τη σωστή διατροφή και σαφώς θα στηριχθεί από τη σχολική κοινότητα Το νέο κυλικείο προμηθεύει τους μαθητές και τις μαθήτριες με προϊόντα που: είναι καθορισμένα από την αρμόδια νομοθεσία, προέρχονται από τοπικές επιχειρήσεις, εντάσσονται στην προσπάθεια να γνωρίσουν στην πράξη οι μαθητές τη διατροφική αλυσίδα, είναι βιολογικά, υψηλής διατροφικής αξίας και προστατεύουν την υγεία των μαθητών».

Τι είναι το URBACT

Το URBACT III είναι ουσιαστικά η τρίτη περίοδος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας, με 15χρονη ήδη ιστορία, που χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) καθώς και από τα κράτη μέλη. Το πρόγραμμα διαρκεί καθ’ όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και ήδη προετοιμάζονται τα σχέδια για συνέχισή του, διότι όσοι φορείς και δήμοι επωφελήθηκαν, κρίνουν ήδη πολύ σημαντική τη συμβολή του. Το εν λόγω πρόγραμμα χρησιμοποιεί πόρους και τεχνογνωσία για να ενισχύσει την ικανότητα των πόλεων να βελτιωθούν σε τέσσερις τομείς: διακυβέρνηση, περιβάλλον, ένταξη και οικονομία. Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης το οποίο θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν στην αντιμετώπιση μιας σειράς αναδυόμενων αστικών ζητημάτων. Σε πρώτη φάση, οι ενδιαφερόμενες πόλεις θα πρέπει να εντοπίσουν και να αναδείξουν ένα τοπικό πρόβλημα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δεσμευτούν, εκπονώντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο θα λειτουργήσει τόσο ως κινητήριος μοχλός για την ανταλλαγή και μάθηση πρακτικών όσο και ως συγκεκριμένο αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε αυτό το δίκτυο.

Προώθηση της χρήσης βιολογικών, τοπικών τροφίμων στα σχολικά κυλικεία όλης της Ευρώπης

Συγκεκριμένα, το έργο «BioCanteens SUSTAINABLE SCHOOL MEALS for green and healthy local food systems» (στα ελληνικά το μεταφράζουμε: «ΒΙΟΚΑΝΤΙΝΕΣ: αειφορικά σχολικά γεύματα για πράσινα και υγιή τοπικά συστήματα διατροφής») αφορά τη δημιουργία ενός Δικτύου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας & Καλών Πρακτικών  που στοχεύει στην παροχή Βιολογικών  Σχολικών Γευμάτων και σχετίζεται με την ύπαρξη και λειτουργία Πράσινων και Υγιεινών Τοπικών Συστημάτων Διατροφής και είναι ένα από τα 25 Δίκτυα Μεταφοράς που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος URBACT στις 4 Απριλίου 2018.

Η καλή πρακτική που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταφορά της και σε άλλες πόλεις της ΕΕ, αφορά σε μία βιώσιμη τοπική πρωτοβουλία στον τομέα της αξιοποίησης των τοπικά παραγόμενων προϊόντων διατροφής και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο.

Το Δίκτυο BioCanteens συντονίζεται από την πόλη Mouans-Sartoux (Γαλλία), ενώ στην Ελλάδα συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων. Εκτός αυτών, συμμετέχουν επίσης η πόλη Troyan (Βουλγαρία), το Rosignano Marittimo (Ιταλία), η πόλη Pays des Condruses (Βέλγιο), η Torres Vedras (Πορτογαλία) και η Vaslui (Ρουμανία).

Ευρύτερο όραμα και παράδειγμα για άλλες πόλεις

Χρησιμοποιώντας τα σχολικά κυλικεία ως αφετηρία, το ευρύτερο όραμα του έργου είναι η δημιουργία ενός ανθεκτικού, βιώσιμου τοπικού συστήματος τροφίμων. Στόχος του είναι η ανάπτυξη βιολογικών κυλικείων, η μείωση της σπατάλης των τροφίμων και η ενίσχυση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης βιολογικών προϊόντων σε πόλεις-εταίρους στο Βέλγιο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Στόχος είναι η συμμετοχή ενώσεων, παραγωγών, εμπόρων λιανικής πώλησης, πολιτών και πανεπιστημίων.

Οι καλές πρακτικές στον δήμο Mouans-Sartoux μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα σε πόλεις-εταίρους και αλλού για να αυξηθεί αφενός η ποιότητα των γευμάτων και, αφετέρου, για να διευκολυνθεί η διαχείριση της κουζίνας. Οι εν λόγω πρακτικές δύνανται να υλοποιηθούν σε διάφορα στάδια της διαδικασίας τροφοδοσίας.

Αυτές οι πρακτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν το προσωπικό μιας κουζίνας να σχεδιάζει εναλλακτικά μενού και να προσαρμόζει το μέγεθος των μερίδων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της προετοιμασίας των γευμάτων. Η καθοδήγηση κατά τη διάρκεια των γευμάτων μπορεί να συμβάλει στην εκπαίδευση των παιδιών και η σπατάλη τροφίμων μπορεί να ταξινομείται και να καταμετράται μετά τα γεύματα.

Τα αποτελέσματα «καλής πρακτικής» αυτής της πρωτοβουλίας συνοψίζονται στα ακόλουθα :

  • Δημιουργία δημοτικού αγροκτήματος για την παραγωγή βιολογικών λαχανικών
  • Παραγωγή 100% βιολογικών γευμάτων, με μια προοδευτική αύξηση της προέλευσης των πρώτων υλών βιολογικής προέλευσης.
  • Καθιέρωση υγιεινών διατροφικών προτύπων στα σχολεία με την εισαγωγή αντίστοιχης διατροφής στις σχολικές μονάδες η οποία ενισχύεται από την παροχή γευμάτων  μαγειρεμένων από εποχιακά,  φρέσκα, βιολογικά και  ακατέργαστα προϊόντα
  • Ενίσχυση της απασχόλησης, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον πρωτογενή τομέα, καθώς και στις τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων.
  • Δραματική μείωση των αποβλήτων τροφίμων με μια σειρά απλών λύσεων. Η εξοικονόμηση πόρων κατέστησε δυνατή την προσφορά 100% προϊόντων βιολογικής προέλευσης, που σερβίρονται στα κυλικεία με σταθερό κόστος. Οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις ενισχύουν τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κριτηρίων που εστιάζουν στην ποιότητα των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και το κόστος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ