ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 467/ 20/12/2020

Υπόλογος ο Δήμαρχος

Το ΠΑΚΟΕ μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα τον Οκτώβριο στα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης στην Άνδρο διαπίστωσε έντονο πρόβλημα και ενημέρωσε τον υπουργό εσωτερικών, περιβάλλοντος και τον Δήμαρχο καθώς και τους κατοίκους της Άνδρου.

Ταυτόχρονα κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία εκδικάζεται στις 21 Ιανουαρίου 2021 ούτως ώστε ο δήμαρχος να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και αγωγή τα έσοδα της οποία θα διατεθούν για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της Άνδρου. Παρακάτω παρατίθενται τα Δικόγραφα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ