ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 456/ 26/11/2020

Τρία χρόνια πριν μαζί με άλλους φορείς, το ΠΑΚΟΕ έδωσε μάχες ούτως ώστε ο «ΑΙΓΙΑΛΟΣ» να παραμείνει στον.. λαό.

Εν τούτοις το «κρυφό» νομοσχέδιο που έρχεται από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, δίνει την δυνατότητα με Fast διαδικασίες να αλλάζει ο Δημόσιος χαρακτήρας του Αιγιαλού, ούτως ώστε να έχουν την δυνατότητα οι ιδιώτες χωρίς δημοπρασίες που «δήθεν» δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ να τους παραχωρείται ο «ΑΙΓΙΑΛΟΣ»

Αυτό αποτελεί την «ταφόπλακα» της ελεύθερης χρήσης του Αιγιαλού από τους πολίτες.

Ο αγώνας τώρα αρχίζει. Το ΠΑΚΟΕ θα προβεί σε διαδικασίες νομικές και άλλες δράσεις, ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η παράφορη καταπάτηση του αιγιαλού από ιδιωτικά συμφέροντα. Τ ο ίδιο είχε συμβεί και επι Σύριζα το 2019 τότε η υφυπουργός οικονομικών είχε αναφέρει τα παρακάτω:

Η κυβέρνηση προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο με αλλαγές στο καθεστώς οριοθέτησης της ζώνης του αιγιαλού. Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες θα αίρονται ορισμένες απαγορεύσεις στη χρήση του αιγιαλού και επίσης θα απλοποιούνται οι διαδικασίες καθορισμού της οριογραμμής του αιγιαλού σε όλη την επικράτεια της χώρας και των διαδικασιών παραχώρησης εκτάσεων προς αξιοποίηση.

Η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου σε ομιλία της είχε τονίσει  ότι με αυτό το νομοσχέδιο θα επιτραπούν ορισμένες χρήσεις με αυστηρούς όρους και θα χαλαρωθούν ορισμένες πλευρές του θεσμικού πλαισίου , ώστε να γίνει αυστηρότερο υπό την έννοια ότι θα εφαρμόζεται.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η επικαιροποίηση και απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου  για τον αιγιαλό με χρήση νέων τεχνολογιών. Ο υπάρχων νόμος  χρειάζεται σημαντικές τροποποιήσεις προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις συνθήκες του σήμερα.

Η ολοκληρωμένη και συνολική προστασία του αιγιαλού και επίσης η δημιουργία δυνατοτήτων για την οικονομική αξιοποίησή του, προωθούνται από το υπουργείο Οικονομικών.

Η απόλυτη απαγόρευση και η αυστηρή νομοθεσία έφερε ως αποτέλεσμα την ανομία. Γι΄αυτό το λόγο σχεδιάζεται η χαλάρωση ορισμένων διατάξεων ,έτσι ώστε να εφαρμόζονται πλήρως. Τέλος, η κυρία Παπανάτσιου  αναφέρθηκε  στη βούληση της κυβέρνησης για τη διαφύλαξη του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού.

Με το νέο νομοσχέδιο επικαιροποιούνται οι σχετικές διατάξεις , ώστε να καταστεί εφικτή η ρύθμιση θεμάτων όπως ο καθορισμός ανταλλάγματος στις περιπτώσεις παραχώρησης έργων στον αιγιαλό , η παράταση προθεσμιών για τον καθορισμό αιγιαλού σε ορθοφωτοχάρτες, η απλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης και επισκευής έργων για αναπτυξιακούς σκοπούς με την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τότε η υπόθεση δεν προχώρησε. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση -με κορονοïο- να περάσει το ίδιο και χειρότερο νομοσχέδιο.

Παρακάτω αναλύεται η κατάσταση που πάει να διαμορφωθεί.

Ωστόσο, σε σχέση με τον ισχύοντα νόμο, δεν θα έχουν πλέον λόγο στη διαδικασία της αδειοδότησης το κατεξοχήν αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα δημοτικά συμβούλια, που σε γενικές γραμμές αφουγκράζονται τις τοπικές κοινωνίες, και το υπουργείο Γεωργίας, που είχε λόγο για έργα σε λιμένες και ποταμούς και για την κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων.

Οπως προβλέπει η τροποποιημένη διάταξη του άρθρου 14 του σημερινού νόμου, «κρυμμένη» στο άρθρο 25 του νομοσχεδίου, το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να παραχωρεί τη χρήση του αιγιαλού απευθείας, χωρίς δημοπρασία, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε φορείς του Δημοσίου. Μάλιστα, προβλέπει την παραχώρηση της χρήσης όχι μόνο του αιγιαλού, της παραλίας και του συνεχόμενου ή παρακείμενου χώρου και του πυθμένα, όπως προβλέπει ο υπάρχων νόμος, αλλά και των παρόχθιων ζωνών, των ίδιων των νερών (το «υδάτινο στοιχείο»), του υπεδάφους του βυθού, των λιμνοθαλασσών, των λιμνών και των κοιτών των πλεύσιμων ποταμών.

Πλέον, η παραχώρηση και χρήση του αιγιαλού μπορεί να γίνεται για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος (και σε αυτούς «φωτογραφίζεται» και η αιολική βιομηχανία), εξορυκτικούς, ενεργειακούς, βιομηχανικούς και, επιπλέον, ναυταθλητικούς, ερευνητικούς, ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστημονικούς, ανάπλασης, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, αλιευτικούς και υδατοκαλλιεργητικούς.

Η παραχώρηση επιτρέπεται για την εγκατάσταση σταθερών ή πλωτών εξεδρών, την κατασκευή προβλητών και κρηπιδωμάτων, την εγκατάσταση ανυψωτικών και φορτοεκφορτωτικών μέσων παντός είδους, δηλαδή μεταφορικών ταινιών, γερανών, αγωγών μεταφοράς υγρών φορτίων και λοιπών συναφών συστημάτων ή άλλων έργων, τα οποία προορίζονται να εξυπηρετούν τη μεταφορά φορτίων ή εφοδίων.

Ειδική αναφορά στην παράδοση του αιγιαλού στην αιολική βιομηχανία γίνεται στην 7η παράγραφο του άρθρου. Σε αυτή προβλέπεται η παραχώρηση «για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στις οποίες περιλαμβάνεται η τοποθέτηση υποσταθμών, καθώς και η κατασκευή κάθε έργου, που κρίνεται αναγκαίο για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ με το σύστημα ή το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου χώρου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και του αναγκαίου προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου». Μάλιστα, η δυνατότητα παραχώρησης του υπουργού Οικονομικών για την εκτέλεση έργων όπως τα προαναφερόμενα συμπεριλαμβάνει τα χερσαία τμήματα της χώρας και τα νησιά, ακόμα και τις βραχονησίδες!

Παραχωρήσεις και χρήση του αιγιαλού θα γίνονται και «για έργα ενίσχυσης του Συστήματος Μεταφοράς ή το Δίκτυο, αλλά και για έργα Διασύνδεσης Νήσων με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς (του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΑΔΜΗΕ), τα οποία θα εξυπηρετούν και την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και γενικά οποιοδήποτε έργο που συνδέεται με την κατασκευή και τη λειτουργία τους ή αναφέρεται στην περιβαλλοντική τους αδειοδότηση ως συνοδό έργο, συμπεριλαμβανομένων των έργων οδοποιίας πρόσβασης.

Και αυτή η απλόχερη παραχώρηση του αιγιαλού από το κράτος προς τις εταιρείες της αιολικής βιομηχανίας θα γίνεται με τη συντόμευση της διαδικασίας αδειοδότησης σε ό,τι αφορά τον αριθμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται. Όπως και στον ισχύοντα νόμο, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μετά την έκδοση της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων και αυτή διαβιβάζει την αίτηση στα υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού και στο ΓΕΝ. «Μετά τη συγκέντρωση των γνωμών ή την άπρακτη παρέλευση προθεσμίας 3 μηνών από την περιέλευση στις υπηρεσίες αυτές της αίτησης, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ενεργεί για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης», αναφέρεται.