ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 448/ 7/11/2020

          Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει τονίσει εδώ και 42 χρόνια που λειτουργεί την συσχέτιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα.

          Στην χώρα μας εξαιτίας των αυξημένων τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων και των πτητικών οργανικών ενώσεων, πεθαίνουν κάθε χρόνο περίπου 3500 συμπολίτες μας.

          Επίσης ο θόρυβος είναι μεγάλο πρόβλημα και συγκεκριμένα Ο θόρυβος που προκαλείται από την οδική, τη σιδηροδρομική και την εναέρια κυκλοφορία αποτελεί την υπ’ αριθμό δύο κύρια περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων στην Ευρώπη, μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, ο εν λόγω θόρυβος συμβάλλει σε 48.000 νέα περιστατικά ισχαιμικής καρδιοπάθειας ετησίως, οδηγώντας σε πρόωρους θανάτους, ενώ 6,5 εκατομμύρια άτομα έχουν χρόνια σημαντική διαταραχή του ύπνου.

                Όμως η χώρα μας είναι στα πρόθυρα έντονης καταγγελίας από την Ε.Ε για την μη επαρκή ανάληψη δράσης σε σχέση με την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Αθήνας, καθώς επίσης και για τη μη θέσπιση προγράμματος ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχει ενεργοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις μη εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας προστίθεται και μια Τρίτη, που αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμυρών.

Ειδικότερα, η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα λόγω μη συμμόρφωσής της με τους κοινοτικούς κανόνες για τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Η οδηγία 2002/49/ΕΚ ορίζει μια κοινή προσέγγιση με σκοπό την αποφυγή, την πρόληψη τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων που οφείλονται στην έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. πρέπει να εγκρίνουν χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης και να τα αναθεωρούν σε περιοδική βάση.

Σύμφωνα με την οδηγία, η στρατηγική χαρτογράφηση του θορύβου θα πρέπει να διεξάγεται σε ορισμένες περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σχέδια δράσης θα πρέπει να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων στις εν λόγω περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θα πρέπει να καταρτίζονται από τις αρμόδιες αρχές σε διαβούλευση με το κοινό.

Η Ελλάδα δεν έχει εγκρίνει αρκετά σχέδια δράσης και στρατηγικούς χάρτες θορύβου για διάφορους οικισμούς, οδούς και για το αεροδρόμιο της Αθήνας. Για άλλες περιοχές, τα εγκριθέντα σχέδια και οι χάρτες δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία και έχουν εγκριθεί χωρίς τη δέουσα διαβούλευση με το κοινό. Επίσης, η Ελλάδα δεν επαλήθευσε κατά πόσο θα ήταν αναγκαία η αναθεώρηση των υφιστάμενων σχεδίων δράσης. Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, ενώ αν η απάντηση δεν κριθεί ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να ενεργοποιήσει τη δεύτερη και τελευταία φάση της προδικαστικής διαδικασίας (αιτιολογημένη γνώμη) πριν από την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ