ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 444/ 1/11/2020

– Σ’ επιστολή της η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ζητά και τα ρέστα.

– Το ΠΑΚΟΕ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον ΕΟΑΝ αλλά …φωνή βοώντος εν τη ερήμω

Επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. -που έφερε στη δημοσιότητα η εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»- επιβεβαιώνει την παράβαση καθήκοντος της διοίκησης και των υπαλλήλων του οργανισμού για το θέμα με τους μπλε κάδους. Το ΠΑΚΟΕ προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τον ΕΟΑΝ ώστε να λάβει μια επίσημη απάντηση για όσα επισημαίνει στην επιστολή της η ΕΕΑΑ η αλλά το μόνο που εισέπραττε ήταν …όλως τυχαίες κατειλημμένες γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο και στο τέλος της ημέρας απολύτως καμία τοποθέτηση. Μείζον θέμα συνιστά πάντως η προ ημερών δημόσια παραδοχή του προέδρου του ΕΟΑΝ Νίκου Χιωτάκη ότι οι υπηρεσίες του Οργανισμού «που είναι οι ίδιες με αυτές που ήταν κι επί προηγούμενης κυβέρνησης δεν κάνουν τη δουλειά τους στο θέμα των παραβάσεων. Περιμένουμε τις υπηρεσίες να παραδώσουν πόρισμα» χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στα μέτρα που θα ληφθούν εις βάρος των υπαλλήλων, που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, γεγονός που δημιουργεί ευθύνες και για τη διοίκηση του ΕΟΑΝ.

Το ΠΑΚΟΕ έχει ασχοληθεί πολλές φορές με την Ε.Ε.Α.Α. μιας και από το 2000 με – φωτογραφικό τρόπο – ορίσθηκε και «ΣΤΣΤΗΜΑ.. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

Την εταιρεία αυτή την έχουμε πολλές φορές καταγγείλει με διάφορες προσφυγές στα δικαστήρια, στους φορείς και στην ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Εν τούτοις η «ΔΙΑΠΛΟΚΗ» είναι τεράστια. Πολλές ατασθαλίες , πολλές υπόγειες διαδρομές έχουν καταγγελθεί σε βάρος της. Όμως αυτή «ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ» και κουνάει το δάχτυλο σε φορείς που την πληρώνουν, σε Δήμους που έχουν το 35% στο μετοχικό τους «αίολο» κεφάλαιο και πολλά άλλα.

Επιτέλους το «προϊόν» που την χρηματοδοτεί, δηλαδή «τα σκουπίδια» που είναι πάντοτε κερδοφόρο, πρέπει να γυρνά πίσω στους πολίτες μέσω των Δήμων . Όμως αυτό δεν γίνεται γιατί:

1.Οι Δήμοι πληρώνουν ακόμα και τα μεταφορικά από το ΚΔΑΥ στην χωματερή.

2.Οι Δήμοι – δηλαδή οι πολίτες – πληρώνουν και τις επιστροφές του 40-50% στην χωματερή των μη ανακυκλώσιμων υλικών, αντί 50-60 ευρώ τον τόνο.

            3. Η Ε.Ε.Α.Α μόνο.. ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ.

                        α. Τα προ ανακύκλωση υλικά
                        β. Τα τέλη των Δήμων
                        γ. Τις ατελείωτες επιδοτήσεις

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Α ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

Το ιστορικό

Όλα ξεκίνησαν στη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2020 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ, στην οποία εγκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.) µε τους µπλε κάδους, ενώ η απόφαση έγκρισης αναρτήθηκε στη «∆ιαύγεια» στις 29/6/2020 (µε Α∆Α 6ΩΝΥ46Ψ8ΟΖ-0ΓΓ). Στη δεκαεξασέλιδη απόφαση στη «∆ιαύγεια» ορίζεται ρητώς ότι «Γ.1 Η παρούσα απόφαση έχει διάρκεια έξι (6) έτη και ισχύει από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ».

Αρα, ρητώς από 29/6/2020 ισχύουν όλα τα οριζόµενα στην απόφαση του ΕΟΑΝ. Επίσης, στην αναρτηµένη απόφαση αναφέρεται ότι «Α.1.2 Το ΣΣΕ∆ υποχρεούται να λειτουργεί σύµφωνα µε τον αναθεωρηµένο φάκελο του επιχειρησιακού του σχεδίου, στον βαθµό που δεν έρχεται σε αντίθεση µε τα οριζόµενα στην παρούσα απόφαση». Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο της απόφασης είναι οι νέες, αυξηµένες χρηµατικές εισφορές των υπόχρεων επιχειρήσεων που ορίζονται στην παράγραφο Α.6.4, όπου σηµειώνεται ότι «το ύψος των χρηµατικών εισφορών, όπως προτάθηκε από τον φορέα ΣΣΕ∆, αντιστοιχήθηκε στις νέες κατηγορίες χωρίς διαφοροποίηση και εγκρίνεται για ένα έτος».
Με βάση την πρόταση της ΕΕΑΑ Α.Ε., που εγκρίθηκε από τον ΕΟΑΝ και αναρτήθηκε στη «∆ιαύγεια», οι νέες χρηµατικές εισφορές για τις συµβεβληµένες επιχειρήσεις είναι σηµαντικά αυξηµένες κατά 6% για το χαρτί, 7% για το πλαστικό, 19% για το αλουµίνιο και 70% για το γυαλί, ενώ ισχύουν από την ηµεροµηνία ανάρτησης της απόφασης, δηλαδή από 29/6/2020. Τέλος, στην παράγραφο Α.7.5.3 της αναρτηµένης απόφασης έχει προσδιοριστεί το τίµηµα που πρέπει να αποδίδει η ΕΕΑΑ Α.Ε. στους δήµους για τη συλλογή και µεταφορά των µπλε κάδων, ενώ το ποσό ανέρχεται από 8 έως 15 ευρώ ανά τόνο, µε έναρξη από 29/6/2020. Τα ερωτήµατα που ευλόγως τίθενται είναι εάν η ΕΕΑΑ Α.Ε. εφαρµόζει την απόφαση του ΕΟΑΝ και εάν ο ΕΟΑΝ ελέγχει την εφαρµογή της.


Με επιστολή της η ΕΕΑΑ προς τον ΕΟΑΝ παραδέχεται ότι δεν εφαρµόζει την απόφαση του ΕΟΑΝ, αφού «κάποια σηµεία της απόφασης χρήζουν εύλογων τροποποιήσεων». Παράλληλα, απαιτεί από τον ΕΟΑΝ τα εξής: «Οι αναπροσαρµογές των τιµών εισφοράς καθώς και η ηµεροµηνία εφαρµογής τους είναι σκόπιµο να κοινοποιηθούν από τον ΕΟΑΝ στις υπόχρεες επιχειρήσεις». Επίσης, τονίζει ότι η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ πρέπει να αλλάξει σε διάφορα σηµεία, γιατί «στην περιγραφή των υποχρεώσεων της ΕΕΑΑ περιλαµβάνονται κάποιοι όροι που, όπως προέκυψε και από τις συζητήσεις µας, εκ παραδροµής δεν ταυτίζονται µε τα προβλεπόµενα στο σχέδιο». Τέλος, στη συγκεκριµένη επιστολή η ΕΕΑΑ Α.Ε. δηλώνει ότι αρνείται να εφαρµόσει την απόφαση του ΕΟΑΝ, αφού τονίζει ότι «θα µας επιτρέψετε να υπογραµµίσουµε και πάλι ότι η υλοποίηση του υποβληθέντος, και εγκεκριµένου πλέον, Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΕΑΑ είναι εφικτή υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, που έχουν τεθεί υπόψη του ΕΟΑΝ επανειληµµένως. ∆ηλαδή, η απόφαση του ΕΟΑΝ στις 13/5/2020 δεν έχει καµία αξία για την ΕΕΑΑ Α.Ε., καθόσον ο ΕΟΑΝ δεν αποδέχτηκε όσα ζητούσε η ΕΕΑΑ Α.Ε. τον Ιούλιο του 2019, δηλαδή έναν χρόνο πριν!

Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό ειδικά στο σκέλος της απόδοσης των χρημάτων από την ΕΕΑΑ προς τους 300 περίπου δήμους, αφού η ΕΕΑΑ θα πρέπει να τους αποδίδει για κάθε τόνο υλικών ανακύκλωσης το ποσό των 15 ευρώ από 8 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Η μη απόδοση των προβλεπόμενων χρημάτων υποχρεωτικά θα πρέπει να στρέψει τους δήμους ενάντια στην εταιρία καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι δήμαρχοι κινδυνεύουν να διωχθούν ποινικά.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ