ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 434/ 1/10/2020

          Τον Ιούλιο του 2018 δεχθήκαμε προφορικές καταγγελίες από μέλη μας και κατοίκους ότι οι περιοχές της Άνοιξης , της Σταμάτας , του Αγίου Στεφάνου και του Κρυονερίου υποφέρουν από ρύπανση και ειδικότερα από βιομηχανικά απόβλητα που ρέουν ανεξέλεγκτα στα παρακείμενα ρέματα. Πιο συγκεκριμένα στην ως άνω περιοχή , έχει δημιουργηθεί μια βιομηχανική ζώνη , με συγκεντρωμένες περί τις 300 επιχειρήσεις , οι οποίες αποβάλουν ανεξέλεγκτα  τα απόβλητά τους στα προαναφερόμενα ρέματα.

          Κατόπιν των ανωτέρω καταγγελιών και στα πλαίσια των καταστατικών μας σκοπών , το ΠΑ.Κ.Ο.Ε στις 23/07/2018 προέβη με εξειδικευμένο προσωπικό (βιολόγους) , στη δειγματοληψία από συγκεκριμένα σημεία του Αγίου Στεφάνου , υδάτων και αποβλήτων , προκειμένου να διαπιστώσει την αλήθεια και το εύρος των καταγγελιών.

         Τα συμπεράσματα ήταν τραγικά: Απόβλητα τα οποία διαχέονται ανεξέλεγκτα από τις βιομηχανίες της περιοχής στα ρέματα και τους βιοτόπους, προκαλώντας όχι μόνο τεράστια βλάβη στο περιβάλλον, της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, αλλά θέτουν σε κίνδυνο και την υγεία των κατοίκων.

       Στη συνέχεια το ΠΑΚΟΕ προέβη σε καταγγελία -αναφορά στον Άρειο Πάγο, τον Φεβρουάριο του 2019 ,καταγγέλλοντας  την ανεξέλεγκτη διοχέτευση στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής τοξικών αποβλήτων ,επικίνδυνων όχι μόνο για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής , αλλά και για την υγεία των κατοίκων

            Άμεσα  κάναμε καταγγελία με θέμα «Ανεξέλεγκτες βιομηχανίες ρίχνουν τα απόβλητά τους στους δρόμους του Αγίου Στεφάνου» και διενεργήθηκε αυτοψία ένα χρόνο μετά από τις καταγγελίες του ΠΑ.Κ.ΟΕ, για την εξέταση ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος στο ρέμα του Κρυονερίου από τα αρμόδια όργανα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

        Αποτέλεσμα της ως άνω αυτοψίας  ήταν η διαπίστωση από την Περιφέρεια Αττικής, πλήθος περιβαλλοντικών παραβάσεων και από την TASTY FOODS SA αλλά και από τη ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ  , η οποία επέβαλε στις βιομηχανίες αυτές διοικητικές κυρώσεις, ήτοι πρόστιμα για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

         Σχεδόν δύο χρόνια μετά την αρχική μας καταγγελία όπου δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει άλυτο , με τους κατοίκους των γύρω περιοχών να καταγγέλουν οσμές ανυπόφορες , ενώ έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και προβλήματα υγείας, όπως δύσπνοια .

       Για τους λόγους αυτούς και μη γνωρίζοντας αν οι ως άνω βιομηχανίες έχουν πληρώσει τα διοικητικά πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν  ,μετά την παρέμβαση του ΠΑ.Κ.Ο.Ε, ο φορέας μας, πιστός στους διαρκείς του αγώνες για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος αλλά στην προάσπιση της υγείας των Ελλήνων πολιτών, κατέθεσε στις 28 Σεπτεμβρίου του 2020  μηνύσεις κατά της Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε , βιομηχανίας παραγωγής αλλαντικών και προιόντων κρέατος και κατά της TASTY FOODS SA , βιομηχανίας παραγωγής τυποποιημένων τροφών, όπως επίσης και κατά της Περιφέρειας Αττικής.

        Στις μεν δύο πρώτες βιομηχανίες τροφίμων  κατατέθηκε η μήνυση για παράβαση διατάξεων που οδηγούν σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος , ενώ κατά της Περιφέρειας Αττικής για καθυστέρηση διενέργειας των απαιτούμενων ελέγχων προκειμένου να διαπιστώσει τις περιβαλλοντικές παραβάσεις των ως άνω εταιρειών.

      Ελπίζουμε πως ο Εισαγγελέας θα αντιμετωπίσει με ευαισθησία και τη δέουσα σοβαρότητα ένα τόσο σημαντικό θέμα , όπως είναι αυτό στο ρέμα του Κρυονερίου , αφού η ρύπανση στην περιοχή είναι εγκληματική και με ανησυχητικές προεκτάσεις για την υγεία των κατοίκων.

Παραθέτουμε αποσπάσματα από τις κατατεθείσες μηνύσεις.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ