Οι ελληνικές θάλασσες εμπλουτίστηκαν με ένα νέο ξενικό είδος ψαριού σύμφωνα με την καταγραφή που έγινε από το Παρατηρητήριο Πολιτών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος». Πρόκειται για το είδος Cheilodipterus novemstriatus, το οποίο εντοπίστηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του Αυγούστου στην ανατολική Ρόδο, σε νερά με βάθος 8-9 μέτρων, κοντά στον επίσης αλλόχθονο μακράκανθο αχινό Diadema setosum.

«Είναι πολύ σημαντικό που εντοπίστηκε ένα νέο ξενικό είδος στα ελληνικά νερά, αυτό αποδεικνύει πως η διαδικασία εισόδου και παραμονής στη Μεσόγειο ειδών από άλλες, θερμότερες, θάλασσες συνεχίζεται και τα είδη αυτά επεκτείνουν την παρουσία τους. Η ανάπτυξη αυτή γίνεται γιατί βρίσκουν κενά στο οικοσύστημα, κενά που έχουν προκληθεί από τις δικές μας δραστηριότητες, είτε αφορούν την υπεραλίευση και τις καταστροφές του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είτε την κλιματική αλλαγή, που οδηγεί σε άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων και άρα τα κάνει πιο φιλόξενα σε εισβολικά είδη» τόνισε στο ΠΑΚΟΕ η κ. Αναστασία Μήλιου, υδροβιολόγος και διευθύντρια Ερευνών του «Αρχιπελάγους».

Σήμερα, όπως σημειώνει το «Αρχιπέλαγος», πάνω από 1.000 ξενικά είδη βρίσκονται στη Μεσόγειο, 650 ξενικά είδη έχουν βιώσιμους πληθυσμούς, ενώ περίπου 100 χαρακτηρίζονται εισβολικά και απειλούν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, καθώς είναι χωροκατακτητικά, προξενώντας απώλειες στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα.

«Πολλά από τα ξενικά είδη έχουν βρει ένα ευνοϊκό περιβάλλον και δεν πρόκειται να φύγουν από τη Μεσόγειο. Οφείλουμε να μάθουμε να ζούμε με αυτά, είτε τρώγοντας κάποια απ’ αυτά, όπως το λεοντόψαρο, είτε μαθαίνοντας να αποφεύγουμε τοξικά είδη, όπως τον λαγοκέφαλο. Γενικώς χρειάζεται εκπαίδευση και επαγρύπνηση, τόσο των επαγγελματιών –ψαράδων και άλλων– όσο και των πολιτών», τονίζει η κ. Μήλιου.

Από τη σκοπιά αυτή, το «Αρχιπέλαγος» δίνει μεγάλο βάρος στις αναφορές του Παρατηρητηρίου Πολιτών του Ινστιτούτου, οι οποίες καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων ELNAIS του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και σε σχετικές μεσογειακές βάσεις δεδομένων. Οι πολίτες, μέσα από την κατάδυση, το ψάρεμα ή το κολύμπι, μπορούν να παρατηρήσουν νέα είδη και να τα αναφέρουν, βοηθώντας έτσι στην προστασία των οικοσυστημάτων.

Το ψάρι Cheilodipterus novem-striatus συναντάται συνήθως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό, αλλά από το 2010 έχει εισβάλει στη Μεσόγειο μέσω της διώρυγας του Σουέζ ως «λεσσεψιανός μετανάστης», όπως ονομάζουμε τα ξενικά είδη που μπαίνουν στη Μεσόγειο μέσω της διώρυγας. Το Cheilodipterus novemstriatus καταγράφηκε πρώτη φορά στις ακτές του Ισραήλ και σύντομα αναφέρθηκε σε Λίβανο, Τουρκία, Κύπρο και Συρία. Φέτος είναι η πρώτη φορά που εντοπίστηκε σε ελληνικά ύδατα και η καταγραφή του στην Ελλάδα έγινε δεκτή ως επιστημονική δημοσίευση στο περιοδικό Mediterranean Marine Science.

Το Cheilodipterus novemstriatus είναι ένα μικρό ψαράκι, με μέσο μήκος 2-6 και μέγιστο 8 εκατοστά. Τρέφεται κυρίως με ζωοπλαγκτόν και ζει σε ομάδες έως 30 ατόμων σε ρηχά νερά βάθους μέχρι 10 μέτρα. Δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για την αλιεία.