ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ…