ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 418/ 22/7/2020

Επικίνδυνα και τοξικά παιχνίδια της Δημοτικής Αρχής στον χώρο του παλαιού εργοστασίου των «Λιπασμάτων»!

Τεράστιο θέμα έχει προκύψει μετά την υποβολή αιτήματος του Δημήτρη Μπακόπουλου, πρώην διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και νυν επικεφαλής του σωματείου «Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος» προς όλους τους αρμόδιους φορείς για τη διεξαγωγή πλήρους κι ενδελεχούς ελέγχου νομιμότητας στη διαχείριση της έκτασης των «Λιπασμάτων» από το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Ο κ. Μπακόπουλος ως διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων είχε υποβάλει ανακοινώσεις για το ζήτημα παρουσίας ραδιενεργού φωσφογύψου στη συγκεκριμένη περιοχή, μετά την αποχώρησή του από τη συγκεκριμένη θέση, συνέχισε την έρευνα ως επικεφαλής του Παρατηρητηρίου και εξήγαγε συμπεράσματα που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία! Το ακόμα πιο κραυγαλέο είναι πως στη συγκεκριμένη έκταση έχουν γίνει πολλές οικοδομικές εργασίες (ο Δήμος προέβη στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατασκευής γηπέδων 5Χ5 και θεάτρου χωρητικότητας 750 ατόμων, κατεδαφίσεις μικρών κτισμάτων, τοποθέτηση Υ/Σ ΔΕΗ, διάνοιξη οδών, δενδροφύτευση και στρώσιμο αδρανών υλικών) παρότι ο χώρος ανήκει στην Εθνική Τράπεζα! Η τράπεζα μάλιστα έχει καταθέσει μηνύσεις και αγωγές για καταπάτηση του συγκεκριμένου χώρου, έχουν επιβληθεί πολλές καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος του δήμου, παρ’ όλα αυτά τα έργα είναι ακόμα εκεί!

Ο κ. Μπακόπουλος σημειώνει στο ΠΑΚΟΕ «πως δεν καταλείπει καμία αμφιβολία για την παρουσία στην περιοχή της ραδιενεργού, τοξικής κι επικίνδυνης για τον άνθρωπο φωσφογύψου, μάλιστα υπάρχει και η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (αριθμός 133/2019) για την εξυγίανση του εδάφους και του υπεδάφους από παραπροϊόντα και τα οποία εξακολουθούν να ρυπαίνουν την ευρύτερη περιοχή δημιουργώντας συνθήκες επικινδυνότητας για την υγεία των κατοίκων». Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε πως σύμφωνα με τις επιστημονικές εκθέσεις «η φωσφογύψος είναι ένα παραπροϊόν της διαδικασίας παραγωγής φωσφορικού οξέος, το οποίο χρησιμοποιείται στην παραγωγή φωσφορικού λιπάσματος και το βρίσκουμε με τη μορφή σκόνης. Είναι ένα ανόργανο στερεό υπόλειμμα που περιέχει βαρέα μέταλλα και ραδιενεργά στοιχεία, τα οποία σε μεγάλες ποσότητες μπορούν να προκαλέσουν χημική και ραδιενεργό ρύπανση».

Στην τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης των Μιχαήλ Καλογιαννάκη, Χρύσανθου Στειακάκη, Ιωάννη Σμέρου, αναφέρονται τα εξής αναφορικά με την εκτέλεση εργασιών σε περιοχές ρυπασμένες με τοξικό, ραδιενεργό και επικίνδυνη για την υγεία φωσφογύψο : «Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) έχει εκδώσει σχετική εγκύκλιο στην οποία καθορίζονται θέματα που αφορούν στα επίπεδα αποδέσμευσης υλικών που περιέχουν φυσική ραδιενέργεια. Οι οδηγίες της ΕΕΑΕ για ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων από την απόρριψη φωσφογύψου είναι:

-Σύσταση για κάλυψη με χώμα των ακάλυπτων εναποθέσεων φωσφογύψου.

-Δεν επιτρέπεται η οικοδόμηση οικημάτων επί της εναπόθεσης φωσφογύψου (καλυμμένης ή ακάλυπτης) χωρίς την έκδοση ειδικής άδειας από την ΕΕΑΕ.

-Καταγραφή των περιοχών, όπου υπάρχουν εναποθέσεις φωσφογύψου.

-Απαίτηση για σχετική μελέτη και αδειοδότηση από την ΕΕΑΕ για τη δημιουργία δημόσιων χώρων επί των εναποθέσεων φωσφογύψου.

-Διενέργεια συστηματικού ελέγχου της συγκέντρωσης Ra-226 στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα της περιοχής όπου υπάρχει η εναπόθεση.

-Η εναπόθεση του φωσφογύψου θα γίνεται με επιστημονικά ενδεδειγμένους τρόπους και μετά την εκπόνηση σχετικής μελέτης και έγκρισής της από την ΕΑΑΕ.

-Ορισμός των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να γίνει η αδειοδότηση απόρριψης της φωσφογύψου με τη μορφή στοιβών καθώς και για τη χρήση του ως βελτιωτικού εδάφους».

Ο κ. Μπακόπουλος υπογραμμίζει πως από την έρευνα του Παρατηρητηρίου δεν προκύπτει οι ανωτέρω οδηγίες να έχουν τηρηθεί. Ειδικότερα, από την έρευνα που πραγματοποίησε, δεν προκύπτει η έκδοση ειδικής άδειας από την ΕΕΑΕ πριν από την εκτέλεση εργασιών από το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας πάνω από τη ραδιενεργό φωσφογύψο, ούτε και η προγενέστερη των εργασιών ειδική μελέτη και αδειοδότηση της ΕΕΑΕ για τη δημιουργία δημόσιων χώρων άθλησης και αναψυχής στα γεμάτα με συγκαλυμμένη φωσφογύψο οικόπεδα της έκτασης των «Λιπασμάτων». Επιπρόσθετα προέκυψε ότι η ΕΕΑΕ ουδέποτε κατήγγειλε την εκτέλεση εργασιών πάνω από την καρκινογόνο φωσφογύψο χωρίς την ειδική μελέτη και άδειά της.

Παρ’ όλα αυτά και παρότι έχουν κατατεθεί τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με τις οποίες τα αποθέματα φωσφογύψου επιβαρύνουν το περιβάλλον και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας σε όσους μένουν εκεί, ενώ βρίσκεται και σε ισχύ η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής πως η συγκεκριμένη περιοχή είναι ρυπασμένη σε βαθμό που εξακολουθούν να δημιουργούνται συνθήκες επικινδυνότητας για τους κατοίκους, εντούτοις στη συγκεκριμένη περιοχή λειτουργούν υποδομές αναψυχής του Δήμου χρησιμοποιούμενες και από ευπαθείς ομάδες. Ειδικότερα στην εν λόγω έκταση ο Δήμος προέβη στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατασκευής γηπέδων 5Χ5 και θεάτρου χωρητικότητας 750 ατόμων, κατεδαφίσεις μικρών κτισμάτων, τοποθέτηση Υ/Σ ΔΕΗ, διάνοιξη οδών, δενδροφύτευση και στρώσιμο αδρανών υλικών.

Βασική προϋπόθεση για τη χρήση τέτοιων εγκαταστάσεων από το κοινό είναι να μην είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων σε χώρους ρυπασμένους κι επικίνδυνους για την υγεία των κατοίκων είναι απαγορευτική. Παρ’ όλα αυτά στην ίδια έκταση, την οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής χαρακτήρισε ρυπασμένη με τοξική, ραδιενεργό κι επικίνδυνη για την υγεία φωσφογύψο, ο Δήμος σαν να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, έφτιαξε γήπεδα, θέατρα κι εγκαταστάσεις αναψυχής… Παρά τις διαπιστώσεις, κανείς δεν ασχολήθηκε ούτε να αναστείλει έστω προσωρινά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων – οι οποίες είναι ελεύθερα προσβάσιμες σε γονείς, παιδιά, ηλικιωμένους- αν και βρίσκονται αν όχι ακριβώς πάνω, οπωσδήποτε κοντά στην επιζήμια φωσφογύψο.

Πέραν της περιβαλλοντικής διάστασης η διαχείριση της έκτασης των «Λιπασμάτων» από το Δήμο γεννά και σοβαρά ερωτηματικά διαχειριστικής – γραφειοκρατικής φύσης.

Στις 9/6/2017 η εταιρεία ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ, θυγατρική της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία ισχυρίστηκε ότι ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας καταπάτησε τμήμα ευρύτερης έκτασης ιδιοκτησίας της με εμβαδόν 37.179,10 τ.μ, καθώς και ότι επί της καταπατημένης έκτασης εκτέλεσε οικοδομικές εργασίες κατασκευής τσιμεντένιων πλακών για βάσεις γηπέδων 5Χ5 και θεάτρου χωρητικότητας 750 ατόμων, κατεδαφίσεις μικρών κτισμάτων, τοποθέτηση Υ/Σ ΔΕΗ, διάνοιξη οδών, δενδροφύτευση, στρώσιμο αδρανών υλικών κ.α. Η καταγγελλόμενη καταπάτηση ιδιωτικής έκτασης δεν αποτελεί μόνον αστική διαφορά, αλλά εφόσον η καταγγελία ευσταθεί, στοιχειοθετεί και ποινικό αδίκημα ενώ ταυτόχρονα θέτει και ζήτημα νομιμότητας των γενόμενων δαπανών. Επιπρόσθετα υπάρχουν οι ισχυρισμοί ότι τα προαναφερόμενα κτίσματα έχουν κτιστεί χωρίς την προσήκουσα έκδοση οικοδομικής άδειας, ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας αφενός για ενδεχόμενη τέλεση του ποινικού αδικήματος της κατασκευής και διατήρησης αυθαιρέτου από τον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, που τα έχτισε, τους εργολάβους και τους επιβλέποντες μηχανικούς, αφετέρου για ενδεχόμενη τέλεση του ποινικού αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από τις δημόσιες υπηρεσίες, που έχουν την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν στην επιβολή προστίμων και στην κατεδάφισή τους. H Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε αγωγές εναντίον του δημάρχου κ. Βρεττάκου κατηγορώντας τον για καταπάτηση, τα έργα μάλιστα ολοκληρώθηκαν το 2017 που ο δήμαρχος δεν είχε πάρει την επίσημη απάντηση από την ΕΕΑΕ. Μια επίσημη απάντηση που είναι διάτρητη με δεδομένο ότι οι μετρήσεις έγιναν το 2006 και όχι πρόσφατα. Η Εθνική Τράπεζα από τη στιγμή που ο χώρος τής  ανήκει με τίτλους κυριότητας έχει προχωρήσει σε κατάθεση αγωγών και προσφυγών σε ανώτατα δικαστήρια, όπως μας τόνισε σε συζήτηση που είχαμε μαζί της.

Η ουσία όμως για το ΠΑΚΟΕ έγκειται στο γεγονός ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες που παράνομα και χωρίς άδειες έχει κατασκευάσει ο δήμος επί δημαρχίας Βρεττάκου έχουν ως υπόβαθρο επικίνδυνα, τοξικά και ραδιενεργά υλικά. Το ΠΑΚΟΕ πριν από έξι μήνες πραγματοποίησε μετρήσεις ραδιενέργειας στην περιοχή και διαπιστώθηκε ότι οι τιμές της ήταν αρκετά υψηλές σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια παρ’ όλα αυτά τα έργα συνεχίστηκαν κανονικά! Αίσθηση προκαλεί το ότι η ΕΕΑΕ ανέχτηκε σαν να μην τρέχει τίποτα το γεγονός ότι ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας έχει χτίσει μέσα σε ένα οικόπεδο, το οποίο μια μεγάλη τράπεζα αποδεικνύει με τίτλους κυριότητας ότι της ανήκει και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ότι βρίσκεται εντός έκτασης επικίνδυνης για τη δημόσια υγεία, και πάνω από την καρκινογόνο φωσφογύψο εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται από ευπαθείς ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένους). Αρκείται η ΕΕΑΕ απλά να επικαλεστεί μετρήσεις που είχε κάνει το 2006, δηλαδή πριν από δεκατέσσερα (13) χρόνια, και χωρίς κανείς από την ΕΕΑΕ να ξεκολλήσει από την καρέκλα του για να εξετάσει επιτόπου τι πραγματικά συνέβη στην έκταση των «Λιπασμάτων».

Επί δεκαετίες το εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων, χημικών, φυτοφαρμάκων και γυαλιού στη Δραπετσώνα μόλυνε με θανατηφόρες ουσίες τον αέρα τη θάλασσα και τη γη της περιοχής και της Αττικής, και τις συνέπειες από αυτή την εγκληματική δράση του ενάντια στη δημόσια υγεία οι κάτοικοι της περιοχής την πληρώνουν μέχρι σήμερα.

Επί δεκαετίες όταν οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονταν για τη μόλυνση, η απάντηση των ιδιοκτητών του εργοστάσιου, ιδιαίτερα  τη δεκαετία του ’80 που υπήρχε το αίτημα για το κλείσιμό του, ήταν το εξής: «Εσείς ήρθατε και κατοικήσατε στην περιοχή, εμείς προϋπήρχαμε»! Αυτή ήταν η απάντηση στο αίτημα των κατοίκων και του νέου αφεντικού κληρονόμου του εργοστάσιου Αλέξανδρου Αθανασιάδη-Μποδοσάκη και εννοούσε το στοίβαγμα και το πέταμα σε αυτή την άγονη και ξερή γωνιά του Πειραιά, τη Δραπετσώνα, χιλιάδων προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, ενώ το εργοστάσιο προϋπήρχε.

Επί δεκαετίες οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου έκαναν εισαγωγή φωσφορικού ορυκτού (ως πρώτη ύλη) από την Αφρική, πάμφθηνη, γιατί είχε μεγάλη περιεκτικότητα σε ραδιενεργά υλικά και δεν τον αγόραζε κάνεις. Οι ναυτεργάτες που μετέφεραν με πλοία αυτά τα υλικά και οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο λιπασμάτων ήταν εκτεθειμένοι σε αυτόν τον υψηλό σε ποσοστά ραδιενέργειας φωσφορικό ορυκτό.

« Ήταν τότε που οι λίγοι και κατέχοντες κραύγαζαν για την οικονομική ανάκαμψη, που όμως στηριζόταν στα πολύ φθηνά εργατικά χέρια. Εργατικά χέρια που δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να λαμβάνεται η παραμικρή μέριμνα για την ασφάλειά τους» θυμίζει ο κ. Μπακόπουλος. «Ήταν τότε που ο παππούς μου και οι παππούδες πολλών άλλων συνανθρώπων μου έπιαναν με γυμνά χέρια υλικά από αμίαντο και μολύνονταν. Κουβαλούσαν τη μόλυνση μέσα τους και όταν ύστερα από χρόνια γονάτιζαν και κατέληγαν από τη λευχαιμία, οι δήθεν επαΐοντες σήκωναν τα χέρια ψηλά και απλά αναζητούσαν την αιτία θανάτου τους. Για αυτό παλεύουμε τώρα, πρέπει να ακουστεί παντού πως η περιοχή είναι ρυπογόνα, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσες και τόσες εγκαταστάσεις σε αυτή την περιοχή με αθρόα προσέλευση πολιτών» διαρρηγνύει τα ιμάτιά του ο κ. Μπακόπουλος.

Χρόνια ολόκληρα οι επιστημονικοί φορείς καθησύχαζαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και τα τότε αφεντικά έθαβαν τα κατάλοιπα από την επεξεργασία του φωσφορικού ορυκτού, τη φωσφογύψο και άλλα, στον χώρο του εργοστάσιου και αφού γέμισε τα πήγαιναν στο Σχιστό κάθε πρωί με ανοιχτά φορτηγά που διέσχιζαν κεντρικούς δρόμους της Δραπετσώνας και του Κερατσινίου. Το εργοστάσιο φωσφορικών λιπασμάτων της Δραπετσώνας, το οποίο έκλεισε το 1999, απέρριπτε επί είκοσι χρόνια, τα ραδιενεργά απόβλητα σε ανοιχτή χωματερή στο Σχιστό Περάματος, σε πλαγιά του όρους Αιγάλεω. Μετρήσεις που είχαν γίνει έδειξαν ποσοστά ραδιενέργειας μέχρι και δέκα φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

«Το Κερατσίνι και η Δραπετσώνα έχουν χτυπηθεί βάναυσα από τη μόλυνση εξαιτίας του εργοστασίου, δυστυχώς εντοπίζονται καρκινογενέσεις δεύτερης και τρίτης γενιάς. Και όμως παρότι το πρόβλημα υφίσταται, παρατηρούμε μια πρακτική αδιαφορίας, σαν πραγματικά να μη συμβαίνει το παραμικρό και να μην ελλοχεύει ο παραμικρός κίνδυνος. Ειλικρινά δεν μπορώ να ξέρω το λόγο που ο δήμαρχος έχει υιοθετήσει τέτοια τακτική, το μόνο που ξέρω είναι πως η περιοχή είναι ρυπασμένη και τίποτα δεν μπορεί να λειτουργεί σε αυτή αν πρώτα δεν καθαριστεί. Αυτό πάντως που διατυμπανίζω προς κάθε κατεύθυνση είναι πως η ευρύτερη περιοχή είναι έρμαιο τεράστιων επιχειρηματικών συμφερόντων, που πολλές φορές αντικρούονται. Και όταν εξελίσσεται μια τέτοια γιγαντομαχία, την πληρώνουν οι απλοί πολίτες» το μήνυμα του κ. Μπακόπουλου.

Το ΠΑΚΟΕ επικοινώνησε με τον δήμαρχο Κερατσινίου – Δραπετσώνας Χρήστο Βρεττάκο, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν είναι διατεθειμένος να εισέλθει σε καμία αντιπαράθεση με τον Δημήτρη Μπακόπουλο, «ο οποίος είναι απλός πολίτης, που έχει δημιουργήσει ένα σωματείο, όπως μπορεί να πράξει κάθε Έλληνας. Ο δήμος από την πλευρά του έχει προβεί σε όλες τις πρέπουσες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει πως δεν εγκυμονούν κίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων, άλλωστε κι εμείς εδώ έχουμε τα σπίτια μας. Απευθυνθήκαμε στους καθ’ ύλην αρμόδιους επιστήμονες, οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν πως δεν υπάρχει έκλυση ραδιενέργειας, οπότε και προχωρήσαμε στις κατασκευές των έργων. Ξέρουμε πάντως ποιο είναι το κίνητρο όλων αυτών που ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανακινούν παρόμοια θέματα κι εγείρουν ζητήματα που άπτονται της ανθρώπινης υγείας». O δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας έστειλε στο ΠΑΚΟΕ την αλληλογραφία του με την ΕΕΑΕ. Στις 20/6/19 (Α.Π. 23494) με έγγραφό του σημείωνε πως μετά την ενημέρωση που είχε από την ΕΕΑΕ το 2015 έχει προβεί σε αξιοποίηση έκτασης 86 στρεμμάτων από το σύνολο της ευρύτερης περιοχής του πρώην εργοστασίου δημιουργώντας διαμορφώσεις με φερτά χωματουργικά υλικά, δενδροφυτεύσεις, διαδρομές από οπλισμένο σκυρόδεμα, ποδηλατόδρομο, πεζόδρομο, κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, αθλητικές υπαίθριες εγκαταστάσεις, θεατρικούς και συναυλιακούς χώρους  και λειτουργία αναψυκτηρίων. Στις 25/6/2019 (Α.Π. 24114) στάλθηκε το επίσημο απαντητικό έγγραφο της ΕΕΑΕ σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου της ευρύτερης βιομηχανικής περιοχής του πρώην εργοστασίου λιπασμάτων της Δραπετσώνας δεν επιφέρουν αλλαγές από άποψη ακτινοπροστασίας στην περιοχή και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Το έγγραφο πάντως επιβεβαιώνει τον κ. Μπακόπουλο αφού στηρίζεται στην έκθεση του έργου «Ραδιολογικός έλεγχος του χώρου της ευρύτερης βιομηχανικής περιοχής του πρώην εργοστασίου λιπασμάτων της Δραπετσώνας που είχε διενεργηθεί το 2006!

Εν κατακλείδι ο κύριος Μπακόπουλος και το Παρατηρητήριο έχουν κάθε λόγο να νιώθουν δικαιωμένοι αφού το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε να ελεγχθεί αρμοδίως το τεράστιο ζήτημα που έχει προκύψει στην περιοχή «Λιπάσματα». «Οφείλουμε να αναδείξουμε το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη σε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από το Δήμαρχο Κερατσινίου – Δραπετσώνας αφού ζήτησε όσα αναφέραμε να ελεγχθούν αρμοδίως. Αν και δεν συνηθίζουμε να επικροτούμε κυβερνητικές αποφάσεις οποιασδήποτε κυβέρνησης (σκοπός μας είναι ο έλεγχος, όχι το χειροκρότημα), οφείλουμε να επιδοκιμάσουμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών να ζητήσει να ελεγχθούν όσα ανέφερε εγγράφως το Παρατηρητήριο. Είναι βέβαιο ότι, όταν η Διοίκηση ακούει τους πολίτες, που διαμαρτύρονται, όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ελπίζουμε και οι υπόλοιποι φορείς, στους οποίους απευθύνεται το Παρατηρητήριο να επιδείξουν την ίδια σύγχρονη, δημοκρατική αντίληψη» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή του.

Στις 21/7/2020 λάβαμε την παρακάτω επιστολή από τον Δήμαρχο Δραπετσώνας Κερατσινίου στην οποία απαντήσαμε.