ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 414/ 10/7/2020

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει αναφερθεί στα προβλήματα από τις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας, μεταμόρφωσης και θριασίου εξαιτίας της μη συνεχής συντήρησης των εγκαταστάσεων,  την ρύπανση και τις δυσοσμίες -ιδιαίτερα στην μεταμόρφωση και το Θριάσιο-

 1. Όσον αφορά τις πληρούμενες προδιαγραφές στην Ψυττάλεια, αυτό είναι μέγα ψέμα, επειδή αφενός το πρόβλημα των υγρών καταλοίπων της επεξεργασίας, πέφτουν ανεξέλεγκτα στην θάλασσα και αφετέρου υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα της λυματολάσπης.
 2. Όσον αφορά την κυκλική οικονομία που και αυτό αποτελεί μεγάλο ψέμα και οι τεράστιες ποσότητες των υγρών κατάλοιπων πέφτουν 99% στην θάλασσα οπότε η χρησιμοποίηση μέχρι του 1% είναι αντί-κυκλική οικονομία, το δε στερεό υπόλειμμα εδαφοβελτιωτικό εξυπηρετεί μια πολύ μικρή περιοχή, το δε υπόλοιπο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την ΕΥΔΑΠ.
 3. Σε λίγο θα μας πουν από την ΕΥΔΑΠ ότι και στις εκβολές του αγωγού (παροχή Αχελώου ποταμού) έχουν γαλάζια σημαία που για το ΠΑΚΟΕ είναι «μαϊμού» όπως έχουμε επικαλεσθεί επανειλημμένα.
 4. Είκοσι ένα (21) χρόνια που λειτουργεί η Ψυττάλεια  δεν έχει ακόμη ενσωματώσει την ανατολική Αττική και την έχει σε ομηρία εξαιτίας της διαμάχης με την εξουσία και τώρα…  προαναγγέλλει στην διαφημιστική πληρωμένη καμπάνια της.

Έλεος κύριοι της ΕΥΔΑΠ

Στο παρακάτω κείμενο παρατίθενται οι θέσεις διαφήμισης της ΕΥΔΑΠ.

Στην πρόσφατη διαφημιστική της καμπάνια η ΕΥΔΑΠ ισχυρίζεται ότι η διατήρηση της καλής ποιότητας του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Σαρωνικού, σχετίζεται με την καλή λειτουργία των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ψυττάλειας, Μεταμόρφωσης και Θριασίου) και την επίτευξη των ποιοτικών στόχων.  Στόχοι, ο οποίοι, όπως τονίζει, επιτυγχάνονται μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας των εκροών των ΚΕΛ και της συνολικής παρακολούθησης του αποδέκτη, επικαλούμενη συνεργασία με έγκυρους επιστημονικούς φορείς.

 Όπως αναφέρει στην εν λόγω διαφημιστική της καμπάνια, η εταιρεία:

 1. Συλλέγει και επεξεργάζεται τα αστικά λύματα με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, πληρώντας τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές και επενδύοντας στην αναβάθμιση των διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας λυμάτων.
 2. Εφαρμόζει πρακτικές κυκλικής οικονομίας, ήτοι επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση και περιαστική χρήση, διαχείριση στερεών αποβλήτων και αξιοποίηση της ξεραμένης ιλύος ως καύσιμο ή εδαφοβελτιωτικό.
 3. Ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις επεξεργασμένων εκροών στους θαλάσσιους αποδέκτες. Οι εκροές αυτές, ισχυρίζεται, καταλήγουν στη θάλασσα απαλλαγμένες από το ρυπαντικό τους φορτίο σε ποσοστό περίπου 95%!
 4. Μιλά για καλή λειτουργία του ΚΕΛ Ψυττάλειας, που αποδεικνύεται από  τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης του Σαρωνικού. Μάλιστα, τονίζει η ΕΥΔΑΠ, «η βελτίωση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων αναψυχής αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των ακτών του Σαρωνικού έχουν λάβει τη σήμανση της γαλάζιας σημαίας…» . Εδώ επικαλείται κρατικούς φορείς όπως το ΕΛΚΕΘΕ, η Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η Περιφέρεια Αττικής και το Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες.
 5. Πραγματοποιεί ελέγχους στο θαλάσσιο περιβάλλον και μελέτες που αφορούν την επίδραση της διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στις κολυμβητικές παραλίες της Αττικής πλησίον των ΚΕΛ.
 6. Εφαρμόζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών της που οδηγούν σε όρια ποιότητας εκροών πολύ χαμηλότερα των οριζόμενων στις ΑΕΠΟ.
 7. Έχει καταφέρει με τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων να μειώσει την καταναλισκόμενη ενέργεια (βλ. ενεργειακή αυτοτέλεια της Ψυττάλειας), ενώ, όπως λέει, επεξεργάζεται και καταθέτει απόψεις στις δημόσιες αρχές για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου(;)

Και καταλήγει η καμπάνια της ΕΥΔΑΠ προοιωνίζοντας την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Ανατολική Αττική, βάσει της «αποδεδειγμένης τεχνογνωσίας» της στη διαχείριση αστικών λυμάτων και κάνοντας αναφορά στην  παροχή της τεχνογνωσίας αυτής σε μικρότερους δήμους και νησιωτικές περιοχές μέσω της θυγατρικής της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»