Το ΠΑΚΟΕ είχε ασχοληθεί έντονα με το θέμα των βυθοκορημάτων στην περιοχή της Πειραϊκής.

          Συγκεκριμένα στις 4/5/2020 είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του και στο Facebook μια είδηση με στοιχεία σημαντικά και μετρητικά της ρύπανσης της περιοχής από τα τοξικά βυθοκορήματα.

          Μετα την ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ και τις παρεμβάσεις διαφόρων φορέων τον ΣΤΕ όπως παρακάτω περιγράφεται που απαγορεύει και διακόπτει τις εργασίες της COSCO στην Πειραϊκή.

          Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 11/06/2020 εξέδωσε  προσωρινή διαταγή για να σταματήσει η COSCO τις εργασίες στην Πειραϊκή. Πρόκειται για τις βυθοκορήσεις και το μπάζωμα της θάλασσας, ενώ αυτή η διαταγή ισχύει μέχρι την εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής των κατοίκων.

          Οργανώσεις πολιτών καλούν τους Πειραιώτες σε συνέχιση του αγώνα για τη σωτηρία της Πειραϊκής και

  • Την αποτροπή του περιβαλλοντικού εγκλήματος
  • Την προστασία της Δημόσιας Υγείας
  • Να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής
  • Την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» είχε καταθέσει δύο φορές εισήγηση υπέρ της άμεσης παύσης των εργασιών της COSCO στο θαλάσσιο χώρο μπροστά από την Πειραϊκή.

Στη πρώτη, στις 20/05/2020 , οπότε και υπήρξε η υπερψήφιση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου από την Περιφερειακή Διοίκηση και τις παρατάξεις του αντι-περιβαλλοντισμού , η εισήγηση και οι ενστάσεις πήγαν χαμένες. Στη δεύτερη, στις 03/06/2020 η εισήγηση καταψηφίστηκε άμεσα .

Αντιθέτως όμως το ΣτΕ είχε άλλη γνώμη και δεν επέτρεψε να συνεχιστούν οι εργασίες της COSCO. Με την από 11/06/2020 το ΣτΕ , με την απόφασή του, ακυρώνει τις σχετικές αποφάσεις του Γεν. Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών επενδύσεων , του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά.