Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει διαμαρτυρηθεί για την  υφιστάμενη κατάσταση στα εργοστάσια του «ΤΙΤΑΝ» τα οποία εδώ και χρόνια καίνε παράνομα και ανεξέλεγκτα SRF και RDF.

          Βέβαια δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι τους καλύπτει η νομοθεσία γιατί αυτή προβλέπει καύση υπολειμμάτων χάρτου και όχι πλαστικών.

          Για αυτό το ΠΑΚΟΕ θα προσφύγει στη δικαιοσύνη στηριζόμενο πάντοτε στην ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία αλλά και στις δικαιολογημένες αντιδράσεις των κατοίκων των περιοχών της Πάτρας, του Βόλου και της Ευκαρπίας.

          Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κεντρικής  Μακεδονίας θεωρούν ότι η καύση SRF/RDF στο εργοστάσιο της  «ΤΙΤΑΝ ΑΕ» στην Ευκαρπία είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφάρμοσαν τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις που πέρασαν αλλά και η σημερινή. Ιδιαίτερα η σημερινή ξεκαθάρισε ότι θα προωθήσει την ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα, δηλαδή την καύση απορριμμάτων χωρίς «καθυστερήσεις στις περιβαλλοντικές αδειοδστήσεις, που αποτελούν εμπόδιο στην προσέλκυση επενδύσεων».  Αυτό συνέβη και στο πρόσφατο «περιβαλλοντικό» νόμο που μειώνει το χρόνο έκδοσης των περιβαλλοντικών αδειών και αυξάνει τη διάρκεια ισχύος τους προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, Στον ίδιο νόμο προωθείται και η νομική θεμελίωση της πλήρους ιδιωτικοποίησης της αποκομιδής αποβλήτων και η έγκριση των ΠΕΣΔΑ μετατρέπεται σε τάχιστη κυβερνητική απόφαση μακριά από τη διαδικασία γνωμοδότησης των Περιφερειακών  Συμβουλίων όπου μπορεί να εκφραστούν αντιρρήσεις.

          Όσο αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η διοίκηση Τζιτζικώστα εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική. Έχει δώσει θετική γνωμοδότηση για το υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας που εκτός από την καύση απορριμμάτων προβλέπει την κατασκευή τριών Μονάδων Επεξεργασίας σύμμεικτων Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην ΠΚΜ. Η κατασκευή της ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα έχει «κλειδώσει» , ενώ η ΠΚΜ έχει δώσει τη βεβαίωση χωροθέτησης για την ΜΕΑ Δυτικού Τομέα που θα είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Η κατασκευή της θα γίνει μέσω ΣΔΙΤ και η λειτουργία της ως ΣΔΙΤ ή με συμβάσεις παραχώρησης. Έτσι βαθαίνει η ιδιωτικοποίηση της  διαχείρισης απορριμμάτων και δημιουργούνται τάσεις αύξησης των δημοτικών τελών.