Το ΠΑΚΟΕ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του πραγματοποιεί εδώ και ένα μήνα σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου της Αθήνας μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

          Συγκεκριμένα στις 27.04.2020 από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 17:00 τα απόγευμα μέτρησε σε πολλά σημεία στο λιμάνι του Πειραιά και στο σταθμό του τραίνου (βλέπε πίνακες) ατμοσφαιρικούς ρύπους.

          Από τους παρακάτω πίνακες που παρατίθενται με τις ενδεικτικές μετρήσεις, διαπιστώνεται ότι για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ2,5 , ΡΜ10)  οι τιμές σε όλα τα σημεία είναι λίγο κάτω των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων για τα ΡΜ10  και αρκετά πιο κάτω για τα ΡΜ2,5 .

          Αντίθετα για δύο οργανικούς ρυπαντές επικίνδυνους και τοξικούς για τη δημόσια υγεία όπως η φορμαλδεΰδη και οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) με διάμετρο μικρότερη του ενός μικρού του μέτρου (1μέτρο=1.000.000 μικρά) οι ενδεικτικές τιμές από τις μετρήσεις διαπιστώθηκε ότι είναι 150 έως 250% υψηλότερες από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια (βλέπε διαγράμματα). Αυτό οφείλεται αφενός σε μεγάλο ποσοστό στα καυσαέρια που προκύπτουν από τις καμινάδες  των πλοίων και ιδιαίτερα των κρουαζιερόπλοιων και αφετέρου στο κάκιστο κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει στον Πειραιά και ιδιαίτερα στο λιμάνι του Πειραιά.

          Δίκαιο λοιπόν έχουν οι κάτοικοι του Πειραιά που διαμαρτύρονται για την υγεία τους εξαιτίας της υψηλής και επικίνδυνης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

          Οι προτάσεις του ΠΑΚΟΕ επειδή η έρευνα αυτή συνεχίζεται και θα τελειώσει τέλος Ιουνίου είναι:

  1. Να γίνονται έλεγχοι από το Λιμεναρχείο και από το ΥΠΕΝ στα απαέρια των πλοίων
  2. Να ελέγχονται συχνά τα καυσαέρια των κυκλοφορούντων οχημάτων βάζοντας υψηλά πρόστιμα στους παραβάτες.
  3. Σταδιακή απόσυρση των πετρελαιοκίνητων οχημάτων.
  4. Δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου γύρω από το λιμάνι και τους ελεύθερους χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά τουλάχιστον αυξημένο κατά 30%.

Στο τέλος της έρευνας αυτής θα αποδειχθεί η μεγάλη αναγκαιότητα με αφορμή την πανδημία του  κορονοϊού  και την προοπτική της μη μετάδοσής του,  η καθαριότητα και η αύξηση των δημόσιων χώρων αφενός και αφετέρου η εφαρμογή της συλλογικής ευθύνης και από τους πολίτες αλλά περισσότερο από την κυβέρνηση και τους δήμους για τη δημιουργία περισσότερων πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων (επειδή είμαστε στην 26η θέση της ΕΕ).

                                                          Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ