Μπράβο στην προσπάθεια αυτή από τα στελέχη του ΠΑΚΟΕ!  

Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής που αντιμετωπίζει ο πλανήτης αλλά και οι πυρκαγιές στην Εύβοια το καλοκαίρι του 2019, έκαναν 16 εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείων του νησιού να συσπειρωθούν και να δράσουν για να ευαισθητοποιήσουν όχι μόνο τους μαθητές αλλά και τους γονείς και την τοπική κοινωνία.

Έτσι δημιουργήθηκε το έργο <<Στης Εύβοιας τo ΔάSOS όλοι μαζί, το μελισσάκι, εγώ και εσύ>>, το οποίο αποτελείτε από 42 εκπαιδευτικούς,450 μαθητές  και τους γονείς τους, ενώ εκπροσωπούνται όλοι οι δήμοι της Εύβοιας. Οι βασικοί πυλώνες του έργου αυτού είναι ότι το δάσος κινδυνεύει, ο σημαντικός ρόλος της μέλισσας στο οικοσύστημα και η εισαγωγή της ρομποτικής για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από τη χρήση του BEEBOT, της έξυπνης μέλισσας-ρομπότ.

Τα νήπια κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε ενεργητική μάθηση όπου έπρεπε να παρατηρήσουν και να διερευνήσουν το φυσικό τους περιβάλλον και να κατανοήσουν έννοιες σχετικά με την οικολογία και έτσι μπόρεσαν να μάθουν και να αναγνωρίσουν τα διάφορα είδη φυτών και δημιούργησαν δικούς τους κήπους. Επιπλέον δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μέλισσα ώστε να κατανοήσουν τη σημασία προστασίας του συγκεκριμένου εντόμου για τη διατήρηση ζωής στον πλανήτη. Επίσης, οι μαθητές προβληματίστηκαν με τα απορρίμματα του σχολείου και αποφάσισαν να κάνουν επαναχρησιμοποίηση των υλικών και ανακύκλωση. Επιπρόσθετα, επικοινωνήσαν με πυροσβεστικές υπηρεσίες και έμαθαν για τις συνέπειες που έχει ο εμπρησμός στο δασικό οικοσύστημα.

Τέλος δημιουργήθηκε το <<Κουτί της φύσης>>, μια μετακινούμενη βαλίτσα μεταξύ των σχολείων το οποίο περιέχει υλικά όπως περιβαλλοντικά βιβλία, κάρτες σειριοθέτησης και φυσικά αντικείμενα (κορμούς δέντρων, φύλλα κ.α.).